Licea w Strzelnie

Licea w Strzelnie

Licea w Strzelnie

Liceum w Strzelnie w ofercie edukacyjnej dla absolwentów gimnazjum przedstawia cztery możliwości rozwoju. Uczniowie, którzy interesują się językami, wybrać mogą klasę lingwistyczną z elementami dziennikarstwa, w której na poziomie rozszerzonym prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. Klasa prowadzona jest we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu i z British Council. Szkoła przygotowała nowatorskie profile takie jak kalsa policyjna nauczana z bezpieczeństwem publicznym i elementami kryminalistyki. LO w Strzelnie organizuje wycieczki nie tylko krajowe, ale również zagraniczne. W szkole funkcjonuje wiele kół zainteresowań, do których uczniowie mogą dołączyć, aby rozwijać swoje pasje. 
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
Liceum Ogólnokształcące im. I Armii Wojska Polskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa humanistyczno-prawna - rozszerzona historia, wos
Klasa politechniczna - rozszerzona matematyka, fizyka
Klasa przyrodnicza - rozszerzona biologia
Klasa turystyczno-sportowa - rozszerzona geografia, wychowanie fizyczne

języki
  • angielski
  • niemiecki
adres

ul. Gimnazjalna 7
88-320 Strzelno
(52) 318 95 67
lostrzelno@kontakt.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)