Licea w Biłgoraju

Licea w Biłgoraju

Licea Biłgoraj

Biłgoraj jest miastem, w którym funkcjonują trzy szkoły średnie, które przedstawiły oferty dla absolwentów gimnazjum. Łącznie lokalne licea oferują kadydatom aż 15 klas pierwszych. Uczniwoie będą mogli rozwijać swoje zdolnosc ijęzykowe w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hispzańskiego. Najwięcej klas pierwszych planuje otworzyć LO im. ONZ., które ma już ponad 80-letnią tradycję. Szkoła współpracuje z Szkołą Główną Handlową, Wojskową Akademią Techniczną oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. Licea w Biłgoraju biorą udział w licznych projektach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Najwyżej w rankingach z liceów w Biłgoraju plasuje się Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
II Liceum Ogólnokształcące w ZSBiO idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa humanistyczno-psychologiczna - rozszerzony język polski, język angielski, biologia/ historia
Klasa ekonomiczna - rozszerzona matematyka, geografia, język angielski
Klasa medyczna - rozszerzona biologia, chemia, język angielski
Klasa politechniczna - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka

języki
 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Cegielniana 24
23-400 Biłgoraj
(84) 688 06 36
sekretariatzsb@wp.pl

Dzielnica
-

patroni idź do strony szkoły >
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa reporterska - rozszerzony język polski, język angielski, geografia/biologia
Klasa biznesowa - rozszerzony WOS, język angielski, geografia/biologia

języki
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj
(84) 686 74 75
kgilo_bilgoraj@wp.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w ZSO idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa A – Graficzna - rozszerzona matematyka, fizyka
Klasa B – Politechniczna - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski
Klasa C – Akademicka - rozszerzona matematyka, geografia, jezyk angielski
Klasa D – Ekonomiczna - rozszerzona matematyka, geografia, jezyk angielski
Klasa E – Humanistyczna (15 os.) - rozszerzony język polski, historia, język angielski
Klasa E – Mundurowa (15 os.) - rozszerzona matematyka, historia, język angielski
Klasa F – Prawnicza - rozszerzona historia,, WOS, język polski
Klasa G – Medyczna - rozszerzona biologia, chemia, matematyka
Klasa H – Medyczna - rozszerzona biologia, chemia, matematyka

języki
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Kościuszki 41/43
23-400 Biłgoraj
609 003 979
(84) 686 04 42

Dzielnica
-

patroni idź do strony szkoły >

Komentarze (0)