Licea w Puławach

Licea w Puławach

Licea Puławy

Szkoły średnie w Puławach zachęcają absolwentów gimnazjum do podjęcia nauki w ich murach. Kandydaci wybierać mogą spośród dwudziestu czterech klas pierwszych. Najwyżej w rankingach liceów z województwa lubelskiego plasują się II Liceum Ogólnokształcące im. KEN i I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego. To drugie, proponuje uczniom największy wachlarz jeśli chodzi o naukę języków obcych i profili klas. Kandydaci do klasy sportowej w IV LO muszą przejść testy sprawnościowe. W ramach tej klasy prowadzone będą specjalności: piłka ręczna chłopców i dziewcząt, piłka nożna chłopców i dziewcząt, siatkówka i lekkoatletyka. Szkoły stawiają na rozwój uczniów ukierunkowany na podjęcie nauki na uczleniach wyższych. W liceach w Puławach funkcjonuje wiele kół zainteresowań, na których licealiści mogą rozwijać swoje pasje i hobby.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa politechniczna - matematyka, fizyka, chemia
Klasa informatyczna - matematyka, fizyka, informatyka
Klasa architektoniczno-matematyczna - matematyka, fizyka, język angielski
Klasa medyczna - biologia, chemia, matematyka
Klasa biomedyczna - biologia, chemia, język angielski
Klasa ekonomiczna - geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka
Klasa społeczna - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Klasa prawnicza -  język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Klasa medialno-językowa - język polski, historia, język angielski
Klasa artystyczna - język polski, geografia oraz wiedza o społeczeństwie lub język polski, geografia, język angielski
Klasa matematyczno-językowa - matematyka, język angielski, biologia

języki
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

Al. Partyzantów 16
24-100 Puławy
(81) 886 36 26
sekretariat@czart.pulawy.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
II Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa A politechniczna - matematyka, fizyka
Klasa B matematyczno-językowa - język angielski, matematyka
Klasa C medyczna - biologia, chemia
Klasa D matematyczno-geograficzna - matematyka, geografia 
Klasa E społeczno-prawna - język polski, historia

języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Kaniowczyków 9
24-100 Puławy
(81) 886 40 37
zso1@um.pulawy.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
III Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa europejska - język  angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie lub język angielski, geografia, biologia
Klasa medialna - język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie
Klasa ekonomiczna - język angielski, matematyka, geografia
Klasa matematyczno-językowa - język angielski, matematyka, fizyka lub język angielski, matematyka, chemia lub język angielski matematyka, biologia
Klasa przyrodnicza - język angielski, biologia, chemia

języki
 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Wróblewskiego 11
24-100 Puławy
(81) 458 66 40
pulawyzsonr2@poczta.fm

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
IV Liceum Ogólnokształcące idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa sportowa - do wyboru: biologia, geografia, język angielski

języki
 • angielski
 • niemiecki
adres

ul. C.K. Norwida 8A
24-100 Puławy
(81) 886 37 05
(81) 886 39 36
kontakt@los.pulawy.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
VI Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 3 im. Marii Dąbrowskiej idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa mundurowa- biologia, wiedza o społeczeństwie
Klasa pedagogiczno-psychologiczna - biologia, wiedza o społeczeństwie
Klasa humanistyczna - język polski, język angielski

języki
 • angielski
 • niemiecki
adres

ul. Piłsudskego 74
24-100 Puławy
(81) 886 36 40
zsp5@poczta.fm

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)