Licea w Opatowie

Licea w Opatowie

Licea Opatów

Dwa licea w Opatowie przygotowały się na przyjęcie absolwentów gimnazjów. Licea różnią się od siebie profilami kształcenia. LO w Zespole Szkół nr 1 proponuje kandydatom kształcenie z zakresu pracy służb mundurowych, natomiast LO im. Bartosza Głowackiego skupilo się na tradycyjnych przedmiotah maturalnych. W tej szkole średniej absolwenci mogą ubiegać się o przyjecie do ośmiu klas, w których nauczne będą inne przedmioty w rozszerzonym wymiarze godzin w zależnosci od wybranego profilu. Liceum im. B. Głowackiego współpracuje z takimi instytucjami jak Wojskowa Akademia Techniczna, UMCS Lublin, Politechnika Świętokrzyska, Radio Opatów. Licealiści, którzy chcą rozwijać swoje pasje mogą dołączyć do kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych działających w szkołach.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa prawniczo-medialna - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Klasa humanistyczna - język polski, historia
Klasa medyczna - biologia, chemia
Klasa politechniczna - matematyka, fizyka, informatyka 
Klasa ekonomiczna - matematyka, geografia, informatyka 
Klasa sportowo-obronna - wiedza o społeczeństwie, geografia/historia
Klasa ratownictwa medycznego i fizjoterapii - biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, język angielski 

języki
  • angielski
  • francuski
  • niemiecki
  • rosyjski
adres

ul. Sempołowskiej 1
27-500 Opatów
(15) 868 20 35
loopat@pro.onet.pl

Dzielnica
-

patroni idź do strony szkoły >
Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa służb mundurowych - wiedza o społeczeństwie

języki
  • angielski
  • niemiecki
adres

ul. Słowackiego 56
27-500 Opatów
(15) 868 23 19
zszopat@poczta.onet.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)