Licea we Włoszczowie

Licea we Włoszczowie

Licea Włoszczowa

Włoszczowa jest miastem, w którym działają trzy licea gotowe do przyjęcia pierwszoklasistów. Pierwsze z nich, I LO im. gen. Władysława Sikorskiegoplanuje otwiera trzy typy klas, w których wszczególnione są konkretne profile np. w klasie medialno- społecznej są to profile prawniczo-dziennikarski, cyfrowa humanistyka oraz europejsko-językowy. Liceum to proponuje swoim uczniom możliwość takich języków jak: język angielski, niemiecki, fracuski, hiszpański oraz rosyjski. II LO w ZSP nr 2 otworzy najwięcej klas pierwszych, bo aż 12. I LO zajmuje wysoką pozycję w rankingu liceów w województwie świętokrzyskim. Szkoły biorą udział w wielu miedyznarodowych projektach, które mają na celu podniesienie jakości i poziomu kształcenia. III Liceum Ogólnokształcące oferuje uczniom, którzy mają trudności związane z dojazdem, miejsce w szkolnym internacie.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa medialno-społeczna - historia, język polski, wiedza o społeczeństwo 
Klasa biomedyczna - biologia, chemia
Klasa politechniczna - matematyka, fizyka, informatyka

języki
 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
adres

ul. Wiśniowa 12
29-100 Włoszczowa
(41) 394 24 12
1losand@lo1.sandomierz.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
II Liceum Ogólnokształcące w ZSP nr 2 idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa administracyjno-prawna - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy
Klasa dziennikarsko-językowa - język polski, język obcy, geografia/wiedza o społeczeństwie
Klasa ogólna z elementami e-sportu - przedmioty wybiera uczeń
Klasa medialno-artystyczna - język polski, historia, informatyka
Klasa turystyczno-językowa - język obcy, geografia, wiedza o społeczeństwie 
Klasa psychologiczno-społeczna - język polski, wiedza o społeczeństwie, biologia
Klasa biomedyczna - biologia, chemia
Klasa ochrony zdrowia - biologia, język obcy
Klasa sportowo-militarna - geografia, fizyka, język angielski 
Klasa policyjno-pożarniczo-ratownicza - przedmioty wybiera uczeń
Klasa matematyczna - matematyka, fizyka/informatyka/geografia/biologia/chemia/język obcy
Klasa matematyczno-geograficzna - matematyka, geografia, język angielski
Klasa matematyczno-chemiczna - matematyka, chemia, język angielski
Klasa matematyczno-fizyczna - matematyka, fizyka, język angielski

języki
 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
 • włoski
adres

ul. Koniecpolska 40
27-600 Sandomierz
(41) 394 22 12
zsp2.wloszczowa@wp.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa administracyjno-prawna - historia, język polski
Klasa językowa - język angielski, język niemiecki/język rosyjski
Klasa policyjno-prawna - przedmioty wybiera uczeń
Klasa sportowa - przedmioty wybiera uczeń

języki
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa
(41) 394 27 77
zsp3sekretariat@op.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)