Licea w Suwałkach

Licea w Suwałkach

Licea w Suwałkach

Suwałki są miastem, w którym absolwenci gimnazjum mogą wybierać spośród pięciu liceów, które w swojej ofercie edukacyjnej zaproponowały wiele różnorodnych profili nauczania. Trzy licea z wymienionych w poniższej tabeli znajdują się wśród dwudziestu pięciu najlepszych liceów w województwie podlaskim. Są to: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego, a także III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego. Większość szkół ponadgimnazjalnych w Suwałkach oferuje więcej niż pięć klas, do których kandydaci mogą składać podania o przyjęcie. Absolwenci gimnazjum, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, muszą przejść najpierw testy językowe sprawdzające poziom ich zaawansowania. Każde z liceów w Suwałkach zaoferowało swoim wychowankom przedmioty uzupełniające, które mają poszerzyć ich wiedzę. Licealiprograści, którzy chcą rozwijać swoje pasje i talenty mogą dołączyć do wielu kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych działających w szkołach. Licea biorą udział w wielu programach i projektach, które mają na celu podniesienie jakości kształcenia. Szkoły ponadgimnazjalne współpracują z wieloma instytucjami np. I LO współpracuje z AGH, które objęło swoim patronatem jedną z tamtejszych klas.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa 1A matematyczno-fizyczna dwujęzyczna - język angielski, matematyka, fizyka, informatyka
Klasa 1B matematyczno-fizyczno informatyczna - matematyka, fizyka, informatyka
Klasa 1C biologiczno-chemiczna dwujęzyczna - język angielski, biologia, chemia
Klasa 1D humanistyczna - język angielski, historia, język polski
Klasa 1E geograficzno-matematyczna - geografia, matematyka, język angielski
Klasa 1F - wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski

języki
 • angielski
 • niemiecki
adres

ul. Mickiewicza 3
16-400 Suwałki
(87) 566 56 26
sekretariat@1lo.suwalki.eu

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa 1A biologiczno-chemiczna z łaciną medyczną - biologia, chemia, fizyka
Klasa 1B matematyczno-fizyczna z informatyką - matematyka, fizyka, informatyka
Klasa 1C humanistyczna z multimediami - język polski, historia, łacina i kultura antyczna
Klasa 1D matematyczno-geograficzna - matematyka, geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie
Klasa 1E matematyczno-chemiczna - matematyka, chemia, biologia lub język angielski

języki
 • angielski
 • chiński
 • francuski
 • łaciński
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Kościuszki 36/38
16-400 Suwałki
(87) 563 26 30
2losuwalki@op.pl

Dzielnica
-

patroni idź do strony szkoły >
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa 1A politechniczna - matematyka, informatyka, fizyka
Klasa 1B biotechnologiczna - biologia, chemia, matematyka
Klasa 1C medyczna - biologia, chemia, fizyka
Klasa 1D lingwistyczna - język angielski, geografia, język polski
Klasa 1E humanistyczna - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Klasa 1F menadżerska - matematyka, geografia, język angielski

języki
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki
(87) 566 34 98
sekretariat@zs1.suwalki.eu

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSSS IM. Jana Pawła II idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa pedagogiczna - historia, biologia, język angielski
Klasa humanistyczna - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

języki
 • angielski
 • rosyjski
 • włoski
adres

ul. Sejneńska 10
16-400 Suwałki
(87) 566 38 65
zsales@poczta.onet.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa 1A dwujęzyczna biologiczno-chemiczna - biologia, chemia, język angielski
Klasa 1B dwujęzyczna matematyczno-ekonomiczna - matematyka, język angielski, fizyka, geografia lub informatyka
Klasa 1C dwujęzyczna humanistyczno-prawnicza - język polski, język angielski, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie
Klasa 1D biologiczno-chemiczna - biologia, chemia, język angielski, fizyka lub matematyka
Klasa 1E matematyczno-ekonomiczna - matematyka, język angielski, fizyka, geografia lub informatyka
Klasa 1F humanistyczno-prawnicza - język polski, język angielski, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie
Klasa 1G wojskowo-policyjna - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

języki
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
 • włoski
adres

ul. Noniewicza 10
16-400 Suwałki
(87) 562 83 83
sekretariat7lo@pwsz.suwalki.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)