Licea w Białymstoku

Licea w Białymstoku

Licea Białystok

Białystok jest miastem, którego bogata oferta edukacyjna nie ułatwia wyboru szkoły ponadgimnazjalnej absolwentom gimnazjów. To wojewódzkie miasto posiada wiele liceów, które oferują niezliczone możliwości rozwoju. Poza tradycyjnymi profilami, kilka ze szkół średnich proponuje kandydatom trzyletnią naukę, po której podejść będą mogli do matury międzynarodowej lub będą mogli uzyskać certyfikat językowy, respektowany w wielu zagranicznych krajach. Licea w Białymstoku, poza wieloma kierunkami kształcenia, dają również duży wybór języków obcych, których uczyć się będą ich uczniowie. Mogą oni wybierać spośród takich języków jak język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, a także hiszpański. Szkoły proponują zajęcia uzupełniające, które mają poszerzyć wiedzę na dany temat. Bogaty jest również zestaw aktywności pozalekcyjnych, z których skorzystać mogą uczniowie, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich pasji i talentów. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickeiwicza od kilku lat zajmuje najwyższe miejsce w rankingu liceów w województwie podlaskim. Niewiele niżej znalazło się II Liceum Ogólnokształcące im. księżny Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Licea w Białymstoku wychowały wiele licealistów, którzy zostali finalistami i lauretami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Warto zaznaczyć, że szkoły te współpracują z wieloma instytucjami, nie tylko edukacyjnymi, dzięki którym jakość nauczania w liceach wzrasta, a także otwiera się wiele nowych dróg kariery i dalszej nauki dla licealistów.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa A humanistyczno-prawnicza - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Klasa B1 informatyczno-politechniczna - informatyka, matematyka, fizyka 
Klasa B2 informatyczno-matematyczna - informatyka, matematyka, język angielski
Klasa C politechniczno-ekonomiczna - język angielski, matematyka, fizyka lub geografia
Klasa M1+ medyczna plus - biologia, chemia, matematyka
Klasa M2+ medyczna plus - biologia, chemia, matematyka
Klasa M3 medyczna - biologia, chemia

języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
adres

ul. Brukowa 2
15-950 Białystok
(85) 742 57 72
ilo@ilo.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
II Liceum Ogólnokształcące im. księżny Anny z Sapiehów Jabłonowskiej idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa A politechniczna - matematyka, fizyka, język angielski
Klasa B medyczna dwujęzyczna - język angielski, biologia, chemia, matematyka lub fizyka
Klasa C politechniczno-inżynierska - matematyka, fizyka, informatyka lub chemia
Klasa E medyczna - biologia, chemia, matematyka lub język angielski
Klasa F menadżerska - matematyka, język angielski, geografia
Klasa G prawniczo-humanistyczna - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Klasa H międzynarodowa (pre-IB)
Klasa międzyoddziałowa - język niemiecki

języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Narewska 11
15-840 Białystok
(85) 651 14 16
zso2@um.bialystok.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa 1A humanistyczna - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Klasa 1A humanistyczna - język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna
Klasa 1B matematyczno-fizyczno-informatyczna - matematyka, fizyka, informatyka
Klasa 1C matematyczno-fizyczna - matematyka, język angielski, fizyka
Klasa 1C matematyczno-geograficzna - matematyka, geografia, język angielski
Klasa 1D matematyczno-geograficzna - matematyka, geografia
Klasa 1E biologiczno-chemiczna - chemia, biologia
Klasa 1F biologiczno-chemiczna - biologia, chemia, język angielski
Klasa 1G biologiczno-chemiczna - matematyka, biologia, chemia

języki
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Pałacowa 2/1
15-042 Białystok
(85) 741 60 33
3lo@3lo.bialystok.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa 1A humanistyczno-dziennikarska - język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna
Klasa 1B sportowa - biologia, geografia
Klasa 1C biologiczno-chemiczna - biologia, chemia
Klasa 1D medyczna - biologia, chemia
Klasa 1E unijna - historia, język angielski, wiedza o społeczeństwie
Klasa 1F politechniczna - matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski
Klasa 1G architektoniczna - matematyka, fizyka, informatyka
Klasa 1H ekonomiczna - matematyka, geografia, język angielski
Klasa 1I prawnicza - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

języki
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Zwierzyniecka 9a
15-312 Białystok
(85) 742 23 18
ivlo@4lo.bialystok.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa A prawno-administracyjna - język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Klasa B medyczna - biologia, chemia, język angielski
Klasa C dziennikarska - język polski, język angielski, geografia
Klasa D psychologiczna - język polski biologia, historia
Klasa E psychologiczno-społeczna - język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie
Klasa F1 informatyka-robotyka - matematyka, informatyka, język angielski
Klasa F2 architektoniczna  - geografia, matematyka, język angielski

języki
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Miodowa 5
15-641 Białystok
(85) 661 53 62
sekretariat@vlo.bialystok.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa politechniczna - matematyka, fizyka, informatyka
Klasa matematyczno-informatyczna - matematyka, informatyka, język angielski
Klasa przyrodnicza - matematyka, język angielski, geografia/chemia
Klasa biologiczno-chemiczna - biologia, chemia
Klasa matematyczno-architektoniczna - matematyka, fizyka, historia sztuki 
Klasa humanistyczna - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie/historia sztuki.

języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Warszawska 8
15-063 Białystok
(85) 743 54 85
lo6@um.bialystok.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa społeczno-dziennikarska - język polski, wiedza o społeczeństwie 
Klasa językowo-społeczna - język angielski, wiedza o społeczeństwie
Klasa kosmetyczna - biologia, chemia
Klasa fotograficzna - język angielski, geografia
Klasa teatralna - język polski, historia

języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Wierzbowa 7
15-743 Białystok
(85) 664 93 31
lo7@um.bialystok.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa społeczno-prawna - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski
Klasa medyczna - biologia, chemia, fizyka
Klasa eknomiczno-językowa - matematyka, język angielski, geografia
Kasa politechniczno-informatyczna - matmatyka, fizyka, informatyka
Klasa dziennikarska - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski
Klasa medyczno-językowa - biologia, chemia, język angielski
Klasa menadżersko-informatyczna - matematyka, geografia, informatyka

języki
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Piastowska 5
15-207 Białystok
(85) 741 49 44
liceum@8lo.bialystok.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
X Liceum Ogólnokształcące idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa psychologiczna - biologia, język polski, język angielski
Klasa ekonomiczna - geografia, matematyka, język angielski
Klasa ogólnokształcąca - jęyk polski, matematyka, historia
Klasa sportowa - biologia, język angielski

języki
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-879 Białystok
(85) 742 31 38
szkola@10lo.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa prawno-społeczna - wiedza o społeczeństwie, hisoria 
Klasa medyczna - biologia, chemia
Klasa politechniczna - matematyka, fizyka
Klasa biologiczno-humanistyczna - biologia, język polski
Klasa językowa - geografia, język angielski
Klasa architektoniczna - matematyka, geografia
Klasa humanistyczna - wiedza o społeczeństwie, języ polski, historia
Klasa ekonomiczna - matematyka, geografia

języki
 • angielski
 • chiński
 • łaciński
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Grottgera 9
15-225 Białystok
(85) 732 64 65
lo11@um.bialystok.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (1)

Konrad Konrad odpowiedz

Nie dopasowane adresy internetowe względem szkół. Z LO nr VI w Białymstoku przekierowanie na LO we Wrocławiu :)