Licea w Kętrzynie

Licea w Kętrzynie

Licea Kętrzyn

Absolwenci gimnazjum muszą dokonać jednej z najtrudniejszych decyzji w ich szkolnym życiu. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej wpłynąć może na przyszłe życie zawodowe oraz na wybór kierunku studiów. Osoby, które zdecydują się kontynuować edukację w liceum mogą złożyć wnioski o przyjęcie do jednego z dwóch liceów działających w Kętrzynie. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego oferuje uczniom aż pięć klas pierwszych: klasę politechniczno-inżynieryjną, menadżersko-biznesową, dziennikarsko-prawniczą, medyczną oraz lingwistyczną. Drguie liceum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej proponuje uczniom dwie klasy, z czego w jednej sami licealiśći wybierają przedmioty, których chcą się uczyć w rozszerzonym wymiarze godzin. Oba licea w Kętrzynie umożliwiają uczniom naukę trzech języków- języka angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa 1A politechniczno-inżynieryjna - matematyka, fizyka, informatyka
Klasa 1B menadżersko-ekonomiczna - matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
Klasa 1C dziennikarsko-prawnicza - historia, język polski, język angielski
Klasa 1D medyczna - chemia, biologia, język angielski
Klasa 1E językowa - język polski, język angielski, język włoski

języki
  • angielski
  • niemiecki
  • rosyjski
  • włoski
adres

ul. Powstańców Warszawy 2
11-400 Kętrzyn
(89) 751 32 37
lo_ketrzyn.zso@poczta.onet.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
Liceum Ogólnokształcące w ZS im. Marii Curie Skłodowskiej idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa mundurowa - wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia
Klasa bezpieczeństwa narodowego - wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski

języki
  • angielski
  • niemiecki
  • rosyjski
adres

ul. Wojska Polskiego 12
11-400 Kętrzyn
(89) 751 29 38
zsketrzyn@wp.pl

Dzielnica
-

patroni idź do strony szkoły >

Komentarze (0)