Licea w Ostródzie

Licea w Ostródzie

Licea Ostróda

Absolwenci gimnazjów stoją przed trudnym wyzwaniem, ponieważ muszą zdecydować do której szkoły złożyć podania o przyjęcie i muszą wybrać profil klasy. Decyzja ta jest o tyle ważna, że wybór przedmiotów maturalnych wpłynąć może na wybór kierunku studiów. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego proponuje pierwszoklasistom rozwój w jednej z pięciu klas: politechnicznej, humanistycznej, medycznej, uniwersyteckiej oraz środowiskowej. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych postawiło na edukację mundurową i zaoferowało dwie klasy. Pierwsza z nich jest klasą o specjalizacji policyjnej, druga skupia się na funkcjonowaniu wojska. W tej szkole uczniowie sami precyzują, których przedmiotów chcą uczyć się w rozszerzonym wymiarze godzin. Uczniowie tego liceum w Ostródzie biorą udział w rozprawach sądowych, przechodzą szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz biorą udział w zajęciach z samoobrony. Dodatkowo odbywają się cykliczne wyjazdy na komendy policyjne, w których uczniowie zdobywają wiedzę praktyczną.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa A politechniczna - matematyka, fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki
Klasa B humanistyczna - język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemiecki
Klasa C medyczna - biologia, chemia, język angielski, język niemiecki
Klasa D uniwerstytecka - matematyka, geografia, język angielski, język niemiecki
Klasa E środowiskowa - biologia, geografia, język angielski, język niemiecki

języki
  • angielski
  • niemiecki
adres

ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda
(89) 646 41 51
sekretariat@lo1.ostroda.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
II Liceum Ogólnokształcące w ZSZ idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa policyjna - matematyka, język angielski
Klasa wojskowa - historia, matematyka, język angielski

języki
  • angielski
  • niemiecki
adres

ul. Sportowa 1
14-100 Ostróda
(89) 646 37 93
zszostroda@poczta.onet.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)