Licea w Ustrzykach Dolnych

Licea w Ustrzykach Dolnych

Licea Ustrzyki Dolne

Absolwenci gimnazjów stoją przed jedną z najważniejszych decyzji w ich szkolnym życiu. Zależeć od niej będzie wybór kierunku studiów i ścieżki kariery zawodowej. Uczniowie muszą zdecydować, w której szkole kontynuować naukę i jakich przedmiotów rozszerzonych się uczyć. W Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Licealnych uczniom pozostawiona jest pewna swoboda decyzyjna, ponieważ mogą oni wybrać przedmiot, którego będą chcieli uczyć się w rozszerzonym wymiarze godzin. Profil kształcenia kandydaci wybierać mogą spośród pięciu zaproponowanych przez szkołę: politechniczny, humanistyczno-językowy, medyczno-przyrodniczy, ekonomiczny oraz sportowy. W klasie sportowej licealiści mają do wyboru trzy specjalizacje: gry zespołowe, lekkoatletykę oraz narciarstwo. Liceum w Ustrzykach Dolnych współpracuje z wieloma instytucjami, które wspierają szkołę i dają uczniom szansę na zgłębienie wiedzy z poszczególnych dziedzin. LO bierze udział w międzynarodowym programie wymiany młodzieży, dzięki której uczniowie wyjeżdżają do partnerskiej szkoły w kraju Saary. Szkoła znajduje się wśród pięćdziesięciu najlepszych liceów w województwie podkarpackim.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
Liceum Ogólnokształcące w ZSL im. Józefa Piłsudskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa politechniczna - matematyka, informatyka, fizyka lub geografia
Klasa informatyczna - informatyka, matematyka, język angielski
Klasa humanistyczna - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia
Klasa medyczno-przyrodnicza - biologia, chemia, matematyka lub język angielski
Klasa ekonomiczna - matematyka, geografia, język angielski/ niemiecki lub wiedza o społeczeństwie

języki
  • angielski
  • francuski
  • niemiecki
  • rosyjski
adres

ul. Kopernika 4
38-700 Ustrzyki Dolne
(13) 461 13 06
lo_ustrzyki@poczta.onet.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)