Licea w Lubaczowie

Licea w Lubaczowie

przedmioty rozszerzone
języki
LO im. Tadeusza Kościuszki LO im. Tadeusza Kościuszki
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa matematyczno-fizyczna -rozszerzona mtematyka, fizyka, język angielski
Klasa ekonomiczna - rozszerzona matematyka/informatyka, geografia, język angielski
Klasa biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, matematyka/język angielski
Klasa biomedyczna -rozszerzona  biologia, język polski, język angielski/chemia

Języki
  • angielski
  • francuski
  • niemiecki
  • włoski
Adres

ul. Kościuszki 26
37-600 Lubaczów
(16) 632 11 53
sekretariat@lo-lubaczow.pl

Dzielnica
-

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >
LO w ZS LO w ZS
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa matematyczno-geograficzna - rozszerzona matematyka, geografia
Klasa humanistyczna - rozszerzona język polski, historia

Języki
  • angielski
  • niemiecki
Adres

ul. Kościuszki 161
37-600 Lubaczów
(16) 632 18 36
sekretariat@zs-lubaczow.pl

Dzielnica
-

Partnerzy
idź do strony szkoły >

Licea Lubaczów

Dwa licea ogólnokształcące w Lubaczowie wyszły naprzeciw oczekiwaniom uczniom, którzy skończyli gimnazjum. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki przygotowało siedem klas pierwszych o różnych ukierunkowaniach przedmiotowych. Kandydaci w tej klasie wybierać mogą pomiędzy takimi profilami: matematyczno-fizyczny, ekonomiczno-informatyczny, biologiczno-chemiczny, biomedyczny, policyjny, językowy, humanistyczny. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół proponuje absolwentom gimnazjów klasę matematyczno-geograficzną oraz klasę humanistyczną. W LO im. Tadeusza Kościuszki licealiści mogą uczyć się takich języków jak język angielski, niemiecki, francuski oraz włoski. Szkoła ta znajduje się wśród trzydziestu najlepszych liceów w województwie podkarpackim. Licealiści z tego liceum biorą udział w wielu projektach współtworzonych przez Unię Europejską. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych oraz na kołach.

Komentarze (0)