Licea w Łańcucie

Licea w Łańcucie

Licea Łańcut

Łańcut jest miejscowością, w której działają trzy licea, które przedstawiły ofertę edukacyjną absolwentom gimnazjum. Więkoszość z tych szkół poza bogatą ofertą kierunków kształcenia prezentuje szeroką gamę języków obcych nowożytnych, których mogą się licealiści. Mowa o takich językach jak język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz język hiszpański. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza umożliwa kandydatom wybór ścieżki edukacyjnej spośród jedenastu klas pierwszych: klasa matematyczno-fizyczna, politechniczna, matematyczno-chemiczna, biologiczno-chemiczna, biomedyczna, psychologiczno-społeczna, ekonomiczno-turystyczna, lingwistyczna, humanistyczno-dziennikarska, sportowa oraz klasa ogólna. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskego w Łańcucie ukierunkowało swoją ofertę na służby mundurowe- powstanie tam klasa policyjna/wojskowa/ strażacka. W II Liceum Ogólnokształcącym uczniom pozostawiona jest decyzja o wyborze przedmiotów, których chcą uczyć się w rozszerzonym wymiarze godzin. Na początku drugiej klasy wybierają oni zajęcia zgodnie z własnymi zainteresowaniami i preferencjami bądź planami na przyszłość.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa matematyczno-fizyczna - matematyka, fizyka, język angielski, informatyka
Klasa biologiczno-chemiczna - biologia, chemia, język angielski
Klasa promedyczna - biologia, chemia, matematyka, geografia, język angielski
Klasa politechniczna - chemia, język angielski
Klasa humanistyczno-dziennikarski - historia, język angielski, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie 
Klasa psychologiczno-społeczny - wiedza o społeczeństwie, biologia, język angielski
Klasa lingwistyczna - język angielski, język hiszpański, język niemiecki, historia, geografia
Klasa ekonomiczno-turystyczna - geografia, matematyka, język angielski
Klasa sportowa - biologia, chemia, geografia, matyematyka, język angielski

języki
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • łaciński
 • niemiecki
 • rosyjski
 • włoski
adres

ul. Mickieiwcza 3
37-100 Łańcut
(17) 225 29 61
dyrektor@lo-lancut.pl

Dzielnica
-

patroni idź do strony szkoły >
II Liceum Ogólnokształcące idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa matematyczno-politechniczna - matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, język angielski, język niemiecki
Klasa matematyczno-ekonomiczna - matematyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka, język angielski, język niemiecki
Klasa matematyczno-architektoniczna - matematyka, język polski, historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język angielski, język niemiecki
Klasa lingwistyczno-językowy - język angielski, język niemiecki, informatyka, matematyka, geografia, fizyka, wiedza o społeczeństwie
Klasa lingwistyczna - język angielski, język niemiecki, język polski, historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, chemia, biologia, fizyka, informatyka
Klasa akademicka - wiedza o społeczeństwie, biologia, historia, chemia, fizyka, język angielski, język niemiecki
Klasa humanistyczna - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, biologia, fizyka, chemia, informatyka, język angielski, język niemiecki
Klasa akademcko-dzinnikarska - język polski, historia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, język niemiecki, język angielski
Klasa medialna - język polski, historia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, język niemiecki, język angielski
Klasa akademicko-biologiczna - biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemiecki
Klasa ekologicznay - biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemiecki
Klasa biologiczna - biologia, chemia, geografiai informatyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemiecki
Klasa sportowa - biologia, geografia, język polski, matematyka, historia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język angielski, język niemiecki

języki
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut
(17) 225 36 74
2lolancut@wp.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
Liceum Ogólnokształcące w ZS im. Jana Kochanowskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa mundurowa - matematyka, geografia, język angielski

języki
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
adres

ul. Podzwierzyniec 41
37-100 Łańcut
(17) 225 25 82
sekretariat@zs2lancut.pl

Dzielnica
-

patroni idź do strony szkoły >

Komentarze (0)