Licea w Nowej Sarzynie

Licea w Nowej Sarzynie

Licea Nowa Sarzyna

Przed absolwentami gimnazjum stoi jedna z najważniejszych i najtrudniejszych decyzji w ich szkolnym życiu. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej oraz wybór kierunku kształcenia jest o tyle istotny, że może zaważyć to na zawodowej przyszłości ucznia i może wpłynąć na decyzję o kierunku studiów. Liceum w Nowej Sarzynie wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w swojej ofercie edukacyjnej przygotowało osiem klas pierwszych, w których odgórnie ustalone zostały przedmioty, których licealiści uczyć się będą w rozszerzonym wymiarze godzin. Każdy z uczniów rozpoczynających naukę w LO w Nowej Sarzynie dostaje tablet do celów dydaktycznych. Szkoła prezentuje także bogatą ofertę kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
Liceum Ogólnokształcące w ZS im. Ignacego Łukasiewicza idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa matematyczno-przyrodnicza - matematyka, fizyka, język obcy
Klasa matematyczno - informatycza - matematyka, informatyka, język obcy
Klasa geograficzno-językowa - geografia, matematyka, język obcy
Klasa biologiczno-chemiczna - biologia, chemia, język obcy
Klasa humanistyczno-prawna - język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie
Klasa humanistyczno-artystyczna - język polski, język obcy, historia
Klasa sportowa - biologia, geografia, wychowanie fizyczne 
Klasa przeciwpożarowo-ratownicza - matematyka, biologia 

języki
  • angielski
  • francuski
  • niemiecki
  • rosyjski
adres

ul. Łukasiewicza 3
37-310 Nowa Sarzyna
(17) 241 13 50
zs.nowasarzyna@gmail.com

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)