Taniec - Łódź

Taniec - Łódź

Taniec - Łódź

Studia w Łodzi

taniec

Odkryj kierunek taniec w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Taniec studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku taniec to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Taniec - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek taniec

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Taniec stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku taniec

Uczelnie, gdzie taniec jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Jednostka prowadząca

Sztuki sceniczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 3 lub 4 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku sztuki sceniczne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek taniec?

Studia w Łodzi na kierunku taniec są przeznaczone dla pasjonatów, którzy chcą realizować siebie w tańcu artystycznie lub pragną wybrać drogę dydaktyczną i w przyszłości tańca nauczać.

Ponieważ konkurencja jest wysoka, warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które poszczególne uczelnie ustalają indywidualnie. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Taniec w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TANIEC ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TANIEC ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

TANIEC ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku taniec w Łodzi

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TANIEC W ŁODZI?

Taniec to idealny kierunek dla absolwentów szkół baletowych, osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne oraz dla tancerzy, działających w zespołach tanecznych.

Uczelnie w Łodzi zapraszają kandydatów, którzy mają już taneczne doświadczenie i techniczne podstawy, ale także wszystkich zainteresowanych, którzy są w pełni sprawni fizycznie, a ich edukacyjnym i zawodowym celem jest tworzenie choreografii i doskonalenie technik tańca, zwłaszcza nowoczesnego.

Zajęcia realizowane są przez znanych tancerzy, choreografów, reżyserów, choreologów, teatrologów i pedagogów tańca, którzy bardzo chętnie pomogą Ci w rozwijaniu Twojego talentu taneczno-choreograficznego. Ponieważ taniec wpisuje się do kategorii studiów artystycznych, studenci będą zobowiązani do zaprezentowania swoich umiejętności na scenach polskich i zagranicznych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Taniec możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia artystyczne w Łodzi na kierunku taniec możesz realizować na pierwszym stopniu. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów), a kształcenie na nich odbywa się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci tańca mają przed sobą wiele możliwości, jeśli chodzi o wybór specjalizacji, które w znaczący sposób wpływają na dalszą ścieżkę kariery. Dzięki realizowanym zajęciom potrafią „wypowiadać się” ruchem w technikach tańców, szczególnie nowoczesnych i kompozycyjnych.

Nabywają umiejętność pracy w zespole, co przekłada się na pracę w zespołach twórczych i wykonawczych, jednocześnie z pełną swobodą decydują się na improwizowanie ruchem.

Kształcenie taneczne pozwoli Ci posługiwać się słuchem muzycznym, co jest ważną umiejętnością w przypadku tworzenia choreografii, czy też ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych.

W programie studiów znajdziesz także szereg przedmiotów teoretycznych, odnoszących się do historii tańca, obowiązujących kanonów wykonawczych, stosowanych stylizacji w różnych technikach i formach tanecznych.

Dzięki zgłębianej wiedzy studenci umiejętnie umieszczają style i gatunki muzyczne w przestrzeni historycznej. Rozwijają wrażliwość estetyczną oraz zdolności komunikacyjne.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TANIEC W ŁODZI?

Studia na kierunku Taniec trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TANIEC W ŁODZI?

Absolwenci tańca posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia działalności artystycznej i twórczej w zakresie wykonawstwa oraz kompozycji tańca czy też tworzenia spektakli tanecznych, ale także w odniesieniu do działalności dydaktycznej w ramach prowadzenia zespołów tanecznych bądź działalności animacyjnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku taniec:

 • placówki kultury
 • placówki edukacyjne
 • ośrodki sportu i rekreacji
 • zespoły taneczne
 • teatry muzyczne i musicalowe w kraju i za granicą
 • szkoły taneczne
 • placówki oświatowo-wychowawcze

Możesz pracować jako profesjonalny choreograf teatralny i zespołów tańca lub w charakterze pedagoga tańca w szkołach tańca, ogniskach i szkołach baletowych, w placówkach kulturalno-oświatowych. Możesz występować zarówno na deskach teatru, jak i w telewizyjnych programach tanecznych.

Kierunki sport i turystyka w Łodzi

Komentarze (0)