Wzornictwo - Łódź

Wzornictwo - Łódź

Wzornictwo - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

wzornictwo

Odkryj wzornictwo w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować

Wzornictwo studia Łódź | woj. łódzkie

Wielu młodych ludzi, posiadających duże zdolności artystyczne w zakresie sztuk plastycznych, bardzo często rezygnuje z rozwijania swojego talentu i porzuca marzenia o tworzeniu sztuki w ramach pracy zarobkowej, niejednokrotnie zmuszając się do zgłębiania wiedzy z całkowicie nieciekawych dla nich dziedzin, które uchodzą za przyszłościowe i dobrze opłacalne.

Ciężko im się dziwić. Wielu malarzy, rysowników, twórców animacji i grafiki zostało docenionych dopiero po śmierci, podczas gdy za życia wiedli bardzo ubogą, często okraszoną bezdomnością, dolę. Niepewność co do swojej artystycznej przyszłości często sieje w umysłach młodych najbliższa rodzina, która chce mieć wśród krewnych dobrze wykształconych, najczęściej technicznie lub medycznie, ludzi.

Całe szczęście rozwój techniki i innych gałęzi przemysłu, który nastąpił w ostatnim czasie, implikuje chęć stworzenia różnorodności, w zakresie której przyszli studenci mogą kształcić swoje zdolności i jednocześnie mieć pewność, że ich ciężka praca zostanie doceniona i dobrze opłacona w przyszłym zawodzie. Wiele polskich uczelni stworzyło artystyczne kierunki studiów, okraszone odrobiną innych nauk, dzięki czemu każdy student znajdzie coś dla siebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia na kierunku Wzornictwo, oferowane przez Politechnikę Łódzką oraz Akademię Sztuk Pięknych, to interdyscyplinarna nauka, której spektrum zainteresowania krąży wokół sztuk plastycznych oraz technicznych, co jest doskonałym połączeniem dla uzdolnionych artystów, chcących mieć gwarancję dobrego i stabilnego zatrudnienia w przyszłości.

W trakcie nauki na kierunku Wzornictwo zgłębisz od podszewki historię sztuki, a zajęcia praktyczne pozwolą na udoskonalenie posiadanych umiejętności i poszerzyć je o całkiem nowe, związane z konkretnymi technikami tworzenia sztuki. Ponieważ obie łódzkie uczelnie współpracują ze słynnymi domami mody, już podczas praktyk będziesz miał szansę na zdobycie zawodu.

 

Dla kogo ten kierunek

Chciałbyś doskonalić swój talent pod okiem najlepszych wykładowców, będących jednocześnie praktykami sztuki? Zależy ci na kształceniu na najbardziej prestiżowych łódzkich uczelniach? Interesujesz się współczesną modą, grafiką użytkową oraz tworzeniem animacji? Jeśli tak, to studia na kierunku Wzornictwo w Łodzi mogą okazać się doskonałym wyborem dla ciebie!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK WZORNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Wzornictwo w Łodzi?

     Żeby dostać się na studia w Łodzi na kierunku Wzornictwo, należy w pierwszej kolejności podejść do egzaminu praktycznego z rysunku, który zostanie oceniony przez wyznaczoną ku temu komisję. Następnie oceniane są wyniki z wiodących dla Wzornictwa przedmiotów maturalnych. Dla większości uczelni są to: matematyka, język obcy nowożytny oraz fizyka.

     Do matury warto przygotować się odpowiednio wcześnie, gdyż chętnych na Wzornictwo w Łodzi jest zazwyczaj więcej, niż poszczególne uczelnie są w stanie przyjąć. Pamiętaj, że bilet wstępu otrzymają tylko najlepsi.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     POPULARNE KIERUNKI ARTYSTYCZNE W ŁODZI

     Harmonogram rekrutacji +

     Harmonogram rekrutacji to terminarz, z którym szczegółowo powinien zapoznać się każdy kandydat na studia. Indywidualnie ustalają go wszystkie uczelnie w Łodzi. Obejmuje on nie tylko daty przewidziane na ogłoszenie wyników, lecz także czas wykonywania opłat rekrutacyjnych oraz składanie niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Kandydaci na studia mogą rejestrować się na internetowych platformach wybranych przez siebie uczelni jeszcze przed ogłoszeniem wyników maturalnych, czyli na przełomie kwietnia oraz maja.

     Pierwszy etap rekrutacji na ogół kończy się w połowie lipca, czyli tuż po ogłoszeniu wyników maturalnych. Kandydaci dowiadują się wtedy, czy zakwalifikowali się do kolejnego etapu związanego z egzaminem wstępnym i prezentacją portfolio. Studia na kierunku wzornictwo mają profil artystyczny, więc zdolności oraz predyspozycje kandydatów muszą zostać zweryfikowane.

     Niektóre uczelnie w Warszawie otwierają także dodatkową rekrutację w sierpniu, tak by większa liczba osób chętnych miała szansę na rozpoczęcie kształcenia na kierunku wzornictwo. Trzeba sobie jednak uświadomić, że studia artystyczne nie będą odpowiednie dla wszystkich absolwentów szkół średnich.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Każda osoba, która chce rozpocząć studia na kierunku wzornictwo, musi dostarczyć do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni zestaw podstawowych dokumentów. Warto dokonać tego terminowo, by mieć szansę na dalszy udział w rekrutacji. W przypadku studiów artystycznych oprócz podstawowego zestawu trzeba czasami dostarczyć także odpowiednio opisane portfolio prac – szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronach uczelni. Wśród dokumentów powinny się także znaleźć:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
     • aktualna fotografia;
     • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju podpisane umowy.

     Nie zaniedbaj tego etapu, ponieważ w innym przypadku zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia wyższe.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Studia w Łodzi na kierunku wzornictwo wiążą się z uiszczeniem opłat rekrutacyjnych. To niezbędny element, który obowiązuje w każdym polskim ośrodku akademickim. Przyszli studenci mogą wykonać te opłaty za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by wykonać taki przelew terminowo, ponieważ liczy się czas jego księgowania. Najprawdopodobniej do dziekanatu uczelni będziesz musiał dostarczyć także potwierdzenie wykonania takiego przelewu. Opłata rekrutacyjna na studia na kierunku wzornictwo może się wahać od 100 do 150 zł, ponieważ obejmuje ona także egzamin wstępny, więc również udostępnione na nim materiały.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia na kierunku wzornictwo mają profil artystyczny, więc liczą się przede wszystkim ich predyspozycje i umiejętności plastyczne. Decydujące znaczenie ma zatem prezentacja portfolio artystycznego kandydatów oraz egzamin wstępny, który obejmuje na ogół sprawdzian z rysunku oraz kompozycji. By móc wziąć udział w tym etapie rekrutacji, trzeba uzyskać oczywiście pozytywne wyniki z egzaminu dojrzałości. Zawsze możesz rozważyć zdawanie dodatkowych przedmiotów, które ułatwią ci twoją naukę w przyszłości. Można do nich zaliczyć na przykład historię sztuki.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych zależy od standardów danej uczelni w Polsce. Studia w Łodzi na kierunku wzornictwo, uwzględniają przede wszystkim wyniki, jakie dany kandydat uzyska podczas egzaminów wstępnych – liczą się prace wykonane przed komisją kwalifikacyjną, rozmowa wstępna oraz prezentacja portfolio artystycznego. Dopiero zsumowanie tych elementów określa, czy dany kandydat zakwalifikuje się na wymarzone studia na kierunku wzornictwo. Trzeba oczywiście mieć świadomość, że to pozytywne wyniki z egzaminu maturalnego otwierają drogę do dalszych etapów rekrutacji.

     Olimpiady oraz konkursy +

     W ofercie olimpiad znajduje się Olimpiada Artystyczna i związana z nią sekcja plastyki – osoby, które myślą o rozpoczęciu studiów na kierunku wzornictwo, mogą wziąć udział właśnie w niej. Trzeba mieć świadomość, że studia artystyczne wymagają przede wszystkim umiejętności plastycznych, a one określane są z kolei podczas egzaminów wstępnych. Olimpiady oraz konkursy przedmiotowe zadedykowane są dla najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Dzięki nim mogą się znaleźć na listach osób przyjętych poza kolejnością – jeżeli tylko będą laureatami tego typu olimpiad.

     Jak wyglądają studia na kierunku Wzornictwo w Łodzi?

     Zastanawiasz się, czego będziesz mógł się spodziewać po Wzornictwie w Łodzi, które rozważasz w procesie przyszłej rekrutacji? Wzornictwo jest interdyscyplinarną nauką, która znajduje wspólny mianownik dla praktycznych nauk technicznych, teorii z zakresu nauk humanistycznych, a także dla szeroko pojętej sztuki.

     W związku z powyższym, wiedza, którą będziesz musiał posiąść w ramach edukacji na tym kierunku, będzie charakteryzowała się względnie dużą obszernością i różnorodnością. Rozpoczynając studia, zanim jeszcze zagłębisz się w naukę praktycznych umiejętności technicznych, bez których twoja przyszła praca nie mogłaby istnieć, będziesz musiał przejść przez szereg przedmiotów teoretycznych.

      

     Czego nauczysz się podczas studiów

     Poznasz od podszewki historię współczesnej sztuki, począwszy od malarstwa, poprzez rzeźbę, na animacjach i grafice skończywszy. Dowiesz się również, jakie dzieła i nazwiska inspirowały twórców o nieograniczonej wyobraźni i ponadprzeciętnie rozwiniętym wyczuciu estetyki na przestrzeni wieków. Poszerzysz posiadane już umiejętności matematyczne o bardziej złożoną wiedzę, która rozwinie twoje logiczne myślenie oraz znacznie poszerzy horyzonty. Sztuka rysunku technicznego pozwoli poznać język artystów-techników, dzięki któremu twoje projekty będą czytelne dla innych pracowników branży.

     W trakcie warsztatowych zajęć praktycznych, polegających na wykonywaniu szkiców rysunków, czy rzeźbieniu, pod okiem praktyków sztuki udoskonalisz swój wrodzony talent, wzbogacając go o nowe techniki w zakresie różnych rodzajów sztuki. Podstawy materiałoznawstwa dadzą ci doskonały pogląd na produkty, z których zostają wykonane poszczególne przybory malarskie, rzeźbiarskie, a także te wykonane z różnych tkanin. Poznasz metody utrwalania swojej pracy poprzez zastosowanie, odpowiednio dobranych do rodzaju wykonywanego dzieła, preparatów chemicznych.

     Wiele projektów zaliczeniowych trzeba będzie wykonać w grupie – konieczność ta rozwinie twoje umiejętności interpersonalne, pozwoli na nawiązywanie kompromisów, a także otworzy twój umysł na różne artystyczne wizje kolegów i koleżanek z roku.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     WZORNICTWO ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

     WZORNICTWO ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

      

     wzornictwo studia Łódź

      

     Ile trwają studia na kierunku Wzornictwo w Łodzi?

     Zanim przystąpisz do procesu rekrutacyjnego na kierunek Wzornictwo w Łodzi, chciałbyś wiedzieć, ile czasu będziesz musiał spędzić na uczelni, aby otrzymać wymarzony tytuł? Wzornictwo w Łodzi należy rozpocząć od studiów pierwszego stopnia. W przypadku Politechniki Łódzkiej, będzie on trwał 3,5 roku i zostanie zwieńczony tytułem inżyniera. Absolwenci mogą uzupełnić swoje wykształcenie na magisterskich studiach drugiego stopnia, które trwają 1,5 roku.

     W przypadku Akademii Sztuk Pięknych, Wzornictwo pierwszego stopnia trwa 3 lata i gwarantuje tytuł licencjata, natomiast studia magisterskie cechują się dwuletnim czasem trwania.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     WZORNICTWO ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

     WZORNICTWO ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Wzornictwo w Łodzi?

     Przed rekrutacją na kierunek Wzornictwo warto przede wszystkim zdecydować się, jakiej uczelni w Łodzi chcielibyśmy powierzyć naszą edukację. Studiowanie Wzornictwa w Łodzi jest możliwe na Politechnice Łódzkiej oraz Akademii Sztuk Pięknych i jak ci się pewnie słusznie wydaje, uczelnie te nieco różnią się między sobą naciskiem kładzionym na poszczególne przedmioty oraz samym procesem rekrutacyjnym.

     W związku z tym, że Politechnika Łódzka stawia na wykształcenie kompetentnych technicznie, pragmatycznie uzdolnionych osób, w procesie rekrutacji warto szczególnie przyłożyć się do nauki matematyki, gdyż to ona wiedzie prym wśród przedmiotów, na podstawie których zostaną wyłonieni przyszli studenci Wzornictwa.

     Głównym celem Akademii Sztuk Pięknych jest uposażenie przyszłych absolwentów Wzornictwa w szerokie horyzonty myślowe, ogromne pokłady kreatywności oraz techniczną poprawność wykonywanych prac. Dlatego sprawdzian z rysunku, który obowiązuje również na Politechnice Łódzkiej, jest tutaj szczególnie ważny.
     W przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia, należy przygotować się na to, że oceny uzyskane na wcześniejszym etapie edukacji, staną się biletem wstępu na Wzornictwo.

      

     Proces rekrutacji

     Kiedy już wiemy, jakie wyniki uzyskaliśmy na egzaminie dojrzałości lub co wstawili nam wykładowcy studiów pierwszego stopnia do dyplomu ich ukończenia, należy wpisać te informacje w odpowiednie miejsce na stronie internetowej wydziału wybranej łódzkiej uczelni i czekać na werdykt.

     Jeżeli będzie pozytywny, zostanie już tylko skompletowanie dokumentów i dostarczenie ich na biurko komisji rekrutacyjnej osobiście lub poprzez pośrednika. Będziesz potrzebował fotografii o standardowych rozmiarach 35X45mm, która niedługo znajdzie się na twojej legitymacji studenckiej, ksera świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wypełnionego formularza aplikacyjnego, do pobrania ze strony internetowej lub dziekanatu.

     zasady rekrutacji na studia

      

     wzornictwo studia Łódź

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Wzornictwo w Łodzi?

     Nie wiesz jeszcze, co mógłbyś robić po studiach na kierunku Wzornictwo w Łodzi? Mówiąc w skrócie – wiele. Jeśli już zapoznałeś się z wcześniejszym akapitem, informującym o tym, czego będziesz miał okazję nauczyć się w trakcie tych studiów, to pewnie nasuwa ci się na myśl wprost proporcjonalna ilość możliwości zawodowych. Jeśli tak, to nie jesteś w błędzie.

     Większość łódzkich uczelni, na których będziesz mógł podjąć studia na kierunku Wzornictwo, podpisała kontrakt ze sklepami meblowymi oraz domami mody, w których będziesz mógł odbyć praktyki. Jeśli się spiszesz, z pewnością znajdziesz zatrudnienie w wybranym przez siebie miejscu. Jeśli tylko masz pomysł na siebie i oryginalną wizję tego, co mógłbyś zrobić z wiedzą wyniesioną ze studiów na kierunku Wzornictwo połączoną z twoimi wrodzonymi zdolnościami artystycznymi, będziesz mógł założyć własną działalność gospodarczą w postaci domu mody, sklepu z innowacyjnymi produktami plastycznymi, galerię sztuki, czy cokolwiek sobie wymarzysz.

     Będziesz mógł zająć się projektowaniem tekstylnych artykułów wyposażenia wnętrz, takich jak wszelkie meble i inne przedmioty użytkowe. Z powodzeniem zostaniesz projektantem odzieży dla najpopularniejszych polskich i światowych „sieciówek”, domów mody lub konkretnych pokazów tematycznych. Dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne pozwolą ci zasilić szeregi projektantów komunikacji wizualnej, którzy za pomocą artystycznych środków masowego przekazu będą w stanie skutecznie oddziaływać na odbiorcę przekazywanych komunikatów, nakłaniając go przykładowo do zakupu danego produktu lub usługi.

     Ponadto będziesz mógł się zatrudnić jako projektant grafiki użytkowej. Dzięki umiejętności obsługi specjalistycznych programów oraz posiadaniu odpowiedniego sprzętu będziesz w stanie tworzyć grafikę, na którą znajdziesz chętnych zarówno wśród przedsiębiorców, chcących zareklamować dany produkt lub usługę, jak również osób prywatnych, których celem będzie ozdobienie wnętrz mieszkalnych.

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Wzornictwo w Łodzi?

     Wciąż zastanawiasz się, czy Wzornictwo jest tym, co chciałbyś robić w przyszłości? Warto wobec tego zasięgnąć opinii studentów tego kierunku.

      

     Jakub, student trzeciego roku Wzornictwa w Łodzi, mówi:

     „Uważam, że Wzornictwo powinno sprostać wymaganiom każdego, kogo cechuje zamiłowanie zarówno do nauk ścisłych, jak i artystycznych. Szczerze powiem, że mnie bliżej do artysty, a mimo to daję sobie radę z matematyką, której na studiach trochę jest. Mimo wszystko polecam te studia każdemu zainteresowanemu.”

     KIERUNKI ARTYSTYCZNE W ŁODZI

     taniec
     Rozwiń

     21 Uczelni w Łodzi

     Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)