Historia sztuki - Łódź

Studia w Łodzi

historia sztuki

Odkryj historię sztuki w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

11.02.2023

Historia sztuki studia Łódź - 2023 | woj. Łódzkie

Studia na kierunku historia sztuki to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku historia sztuki w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Uczelnie
W Łodzi historię sztuki możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku historia sztuki to szansa na uzyskanie wszechstronnego wykształcenia humanistycznego. Osoby, które zdecydują się na wybór omawianego kierunku, będą miały okazję zgłębić tajniki analizy dzieł sztuki i architektury, co umożliwi im pełniejsze zrozumienie ważnych procesów i przemian historycznych, społecznych, jak i politycznych.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w muzeach, fundacjach, galeriach, placówkach ochrony zabytków, a także w redakcjach wydawnictw, czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę.

czytaj dalej wszystko o Historia sztuki - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek HISTORIA SZTUKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Historia sztuki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek historia sztuki w Łodzi?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku historia sztuki:

 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

Studia drugiego stopnia na kierunku historia sztuki skierowane są do absolwentów studiów licencjackich kierunku historia sztuki lub studiów pierwszego stopnia lub magisterskich kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, sztuki lub nauk inżynieryjno-technicznych (architektura i urbanistyka). Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu decydować będzie konkurs dyplomów i średnia ocen z ukończonych studiów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Historia sztuki w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku historia sztuki w Łodzi?

Historia sztuki to kierunek studiów umożliwiający zdobycie cennych kompetencji, które nie tylko uczą krytycznego myślenia, lecz również pozwolą studentom twórczo spojrzeć na otaczającą ich rzeczywistość. Co ważne, program studiów obejmuje zróżnicowane formy zajęć o charakterze konwersatoryjnym, teoretycznym, warsztatowym i analityczno-praktycznym. W trakcie zajęć terenowych studenci będą zaś mogli szlifować umiejętności praktyczne, a swoją pracą przyczynią się do zachowania ważnych dla regionu zabytków.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku historia sztuki możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku historia sztuki studenci uzyskają szeroką wiedzę zarówno na temat zagadnień dotyczących przeszłości, jak i aktualnych, istotnych przemian artystycznych. Pod okiem doświadczonej kadry akademickiej zgłębią tajniki procesów zachodzących we współczesnej architekturze i przestrzeni miejskiej, a także poznają historię sztuki powszechnej i polskiej od czasów starożytnych, aż po współczesność. W planie zajęć nie zabraknie takich przedmiotów, jak m.in. warsztat naukowy historii sztuki, podstawy muzealnictwa, język łaciński i kultura antyczna, techniki sztuk plastycznych czy ikonografia nowożytna.

 

Ile trwają studia na kierunku historia sztuki w Łodzi?

Studia na kierunku historia sztuki trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Historia sztuki w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku historia sztuki w Łodzi?

Jako absolwent studiów na kierunku historia sztuki będziesz posiadał kompleksową wiedzę dotyczącą sztuki i kultury, dzięki czemu nie powinieneś mieć większych trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zajął się opracowywaniem dokumentacji zabytków i przygotowywaniem wystaw. Doskonale odnajdziesz się też w pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury, takich jak muzea, fundacje czy galerie.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia sztuki:

 • placówki badawcze, muzealne i konserwatorskie,
 • redakcje wydawnictw oraz czasopism,
 • placówki popularyzujące sztukę,
 • galerie antykwaryczne, wystawiające i prowadzące obrót dziełami sztuki,
 • instytucje kultury.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia sztuki Łódź studia i stopnia

Historia sztuki Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia sztuki Łódź studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku historia sztuki w Łodzi

Kierunki historyczne w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia