Reżyseria - Łódź

Reżyseria - Łódź

Studia na kierunku reżyseria w Łodzi możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Reżyseria stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 2 lata • 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku reżyseria

22.02.2024

Reżyseria - studia Łódź - 2024 | woj. łódzkie

Studia na kierunku reżyseria to studia licencjackie, magisterskie oraz jednolite studia magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie), 2 lata (studia magisterskie) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Reżyseria - Łódź
Studia na kierunku reżyseria w Łodzi
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

 

Opis kierunku

Celem kształcenia w ramach studiów na kierunku reżyseria, jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie podstaw narracji, kostiumu i dekoracji wnętrz czy filmowania aktora. Program zajęć został przygotowany w taki sposób, aby uwzględniał aktualne zagadnienia z branży filmowej.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi kształcą absolwentów, którzy doskonale odnajdą się w pracy w przemyśle filmowym i telewizyjnym, w teatrach, mediach czy placówkach oświatowych. Mogą także podjąć zatrudnienie w instytucjach kultury oraz jako animatorzy festiwali.

Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów w Łodzi, do których należy reżyseria na I stopniu, przeznaczone są dla osób, które uzyskały pozytywne wyniki na świadectwie maturalnym. Kształcenie w ramach II stopnia z kolei adresowane jest do absolwentów pokrewnych kierunków studiów.

Poza tym kandydaci biorą udział w egzaminie wstępnym, który składa się z czterech etapów. Przygotowują portfolio artystyczne zawierające ustną, sfilmowaną w jednym ujęciu wypowiedź na własny temat, własną wypowiedź filmową, dwa pomysły na film, opis dzieł wywierających wrażenie na odbiorcy oraz trzy zestawy wykonanych fotografii na zadany temat.

Pierwszym etapem egzaminu jest preselekcja złożonych teczek. Drugi etap to z kolei ustna niepunktowana rozmowa na temat złożonej teczki i ogólnej wiedzy kandydata. Trzecia część egzaminu to zadania praktyczne – scenariuszowe fabularne na wyobraźnię, dokumentalne, fabularne z inscenizacji oraz dokumentalne – rozmowa z człowiekiem.

Końcowy – czwarty etap polega na ustnej ocenie filmu kandydata, projektu fabularnego, filmu dokumentalnego oraz rozmowie kwalifikacyjnej punktowanej.

Rekrutacja na studia w Łodzi prowadzona jest w formie konkursowej, ale należy pamiętać o konieczności złożenia kompletu dokumentów oraz opłaceniu kwalifikacji.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Reżyseria w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU REŻYSERIA?

Studia na kierunku reżyseria, składają się z przedmiotów podstawowych, które obejmują wiedzę o kulturze, filozofii i socjologii, a także zajęć kierunkowych skupiających się na przekazaniu uczestnikom kwalifikacji zawodowych.

W ramach ścieżki dydaktycznej studenci biorą udział również w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych oraz spotkaniach z instytucjami zajmującymi się realizacją filmów. Uczestnicy wybierają również jedną z dostępnych ścieżek dydaktycznych w zakresie scenopisarstwa, reżyserii filmowej i telewizyjnej oraz montażu filmowego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku reżyseria możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (studia licencjackie),
 • studia II stopnia (studia magisterskie),
 • jednolite studia magisterskie.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Łodzi na kierunku reżyseria, kształcą absolwentów, którzy wykazują się rozbudowaną wiedzą w zakresie filmu, teatru i muzyki. Mają również umiejętności umożliwiające reżyserowanie fabularne, dokumentalne, form telewizyjnych. Potrafią pracować z aktorami i montować film.

Uczestnicy po ukończeniu studiów mają także pogłębioną wiedzę humanistyczną i kwalifikacje zawodowe z zakresu reżyserii i scenopisarstwa. Znają sztuki operatorskie, w muzyce filmowej czy dźwięku.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU REŻYSERIA?

Studia na kierunku reżyseria trwają 3 lata (studia licencjackie), 2 lata (studia magisterskie) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Reżyseria w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU REŻYSERIA

Kształcenie umożliwia absolwentom rozwój kompetencji, dzięki którym będą mogli pracować w zawodzie reżysera filmowego. Mają także przygotowanie do wykonywania pracy w telewizji i teatrze.

W ramach studiów uczestnicy zdobywają obszerną wiedzę warsztatową, która umożliwia uprawianie zawodu reżysera, a także stymuluje do indywidualnego rozwoju artystycznego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku reżyseria

 • reżyser,
 • operator dźwięku i obrazu,
 • film,
 • telewizja,
 • przemysł rozrywkowy,
 • adaptator,
 • scenarzysta,
 • producent filmów i widowisk telewizyjnych.

Studia na kierunku reżyseria kształcą absolwentów, którzy dysponują znajomością technicznych oraz technologicznych aspektów związanych z twórczością filmową i telewizyjną.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Reżyseria Łódź studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku reżyseria w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie