Architektura wnętrz - Łódź

Architektura wnętrz - Łódź

Architektura wnętrz - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

architektura wnętrz

Odkryj architekturę wnętrz w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Architektura wnętrz studia Łódź | woj. łódzkie

Najwięksi pasjonaci przekładania swoich artystycznych, wizjonerskich wyobrażeń na papier za pomocą zwykłego ołówka, najczęściej kończą na kierunkach artystycznych lub architekturze. Kształtowane na przestrzeni lat przekonanie o absolwentach architektury daje tym drugim odgórną gwarancję osiągnięcia szczytów poważania społecznego oraz ogromnego szacunku znacznej części ludzi, którym zdecydują się pochwalić wykonywanym zawodem.

 

Czego się nauczysz

Jedną z odmian architektury jest Architektura wnętrz – stosunkowo nowy kierunek studiów, który uposaża przyszłych absolwentów zarówno w gruntowną wiedzę teoretyczną, rozszerzającą zakres wyobraźni, stabilnie obsadzającą w kanonie wiedzy o ogólnie pojmowanej sztuce oraz praktyczną, bez której żaden architekt nie mógłby pełnić swojej funkcji w zadowalający sposób. Każdy człowiek lubi otaczać się pięknem i obserwować ładne rzeczy. Zapewne z własnych obserwacji wiesz, że im ładniej zagospodarowana przestrzeń sklepu, tym większe prawdopodobieństwo, że klient zostanie w nim dłużej, a tym samym bardziej możliwe, że dokona zakupu akurat tam, a nie u konkurencji. Estetycznie zagospodarowana przestrzeń mieszkalna, zgodna z obecnie obowiązującymi trendami w zakresie użytych kolorów, rodzaju mebli, a nawet szczegółowego ich rozmieszczenia sprawia, że komfort psychiczny i zadowolenie z życia mieszkańców jest znacznie większe.

Nikogo chyba nie dziwi popularność studiów na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi, które nie tylko stały się w ostatnich czasach bardzo modne, ale uchodzą również za bardzo prestiżowe i opłacalne. Łódzkie uczelnie, na których można rozpocząć przygodę z tym kierunkiem to: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, Akademia Sztuk Pięknych oraz Politechnika Łódzka.

 

Dla kogo ten kierunek

Jak pewnie wiesz, wrodzone predyspozycje do zajmowania się poszczególnymi działalnościami, czy inaczej mówiąc – talent, jest szczególnie ważny zwłaszcza dla zawodów wymagających wykonywania odręcznych projektów. Dlatego jeśli zdecydujesz się na aplikację na kierunek Architektura wnętrz w Łodzi, musisz być uzdolniony plastycznie, a obszar kreślony przez twoją wyobraźnię powinien być niemal nieograniczony.

Jeśli ponadto wchodząc do jakiegokolwiek pomieszczenia, w twojej głowie automatycznie pojawia się obraz idealnego wystroju, to pewne jest, że powinieneś aplikować na studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi, gdyż to prawdopodobnie idealna ścieżka kształcenia dla ciebie!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura wnętrz w Łodzi?

Żeby dostać się na studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi, trzeba być przede wszystkim ponadprzeciętnie utalentowanym rysunkowo i udowodnić to na egzaminie wstępnym. Ponadto warto przyłożyć się do następujących przedmiotów maturalnych: matematyka, język obcy nowożytny, fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W ŁODZI

Harmonogram rekrutacji

Myślisz o studiach w Łodzi na kierunku architektura wnętrz? Zapoznaj się zatem doskonale z harmonogramem rekrutacji, by w przyszłości żaden z terminów nie był dla ciebie zaskoczeniem.Nie od dziś wiadomo, że dokładne zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji powinno być jedną z najważniejszych rzeczy, jakie wykonują kandydaci na studia. Przyszli studenci najpierw rejestrują się na internetowych platformach rekrutacyjnych, które zostały przygotowane przez uczelnie. Mogą tego dokonywać jeszcze przed ogłoszeniem wyników maturalnych, ponieważ już na przełomie kwietnia oraz maja.

Studia na kierunku architektura wnętrz są znacznie bardziej wymagające od innych kierunków, ponieważ osoby nimi zainteresowane, muszą przystąpić także do egzaminów wstępnych. Tuż po ogłoszeniu wyników matur, czyli w lipcu, kandydaci dowiadują się, czy zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji. Ma on formę sprawdzianu praktycznych umiejętności z zakresu rysunku oraz wyobraźni przestrzennej. Odbywa się on na ogół w połowie lipca. Dopiero zsumowanie punktów z matur i tego egzaminu określa, czy dana osoba dostała się na studia w Łodzina kierunku architektura wnętrz.

Uczelnie w Łodzi bardzo często otwierają także dodatkowe etapy rekrutacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Tak dzieje się również w przypadku architektury wnętrz. Dodatkowe etapy rekrutacji odbywają się w sierpniu oraz we wrześniu, trzeba mieć jednaj świadomość, że na ten prestiżowy kierunek dostają się wyłącznie najlepsi i najbardziej uzdolnieni abiturienci szkół średnich.

Dokumenty rekrutacyjne

Kiedy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, musisz pamiętać, że terminowe dostarczenie niezbędnych dokumentów do dziekanatu stanowi bardzo ważny krok w procedurze rekrutacyjnej. Powinien wziąć to pod uwagę każdy z kandydatów na studia wyższe. Odpowiednie dokumenty trzeba dostarczyć na ogół już po ogłoszeniu list osób przyjętych na studia. Jeżeli ten krok zostanie przez ciebie pominięty, to zostaniesz skreślony z listy zakwalifikowanych kandydatów. Zorientuj się odpowiednio wcześnie, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Trzon tych dokumentów jest jednak na ogół bardzo podobny i muszą się pośród nich znaleźć obowiązkowo:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj również o tym, by sprawdzić, czy w przypadku rekrutacji na studia na kierunku architektura wnętrz nie musisz odpowiednio wcześnie dostarczyć portfolio z twoim dorobkiem artystycznym.

Opłaty rekrutacyjne

To bardzo ważny etap kwalifikacji, ponieważ opłaty rekrutacyjne w Polsce mają charakter obowiązkowy i musisz ich dokonać, gdy aplikujesz na wybraną przez siebie uczelnię. Opłaty za studia w Łodzi na kierunku architektura wnętrz będą wyższe niż w przypadku innych kierunków, ponieważ obejmują jeszcze dodatkowo egzamin wstępny (a w tym część udostępnionych materiałów), więc wahają się na ogół od około 100 do 150 zł. Opłaty rekrutacyjne możesz uiścić za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj jednak, by dokonać je odpowiednio wcześnie i potwierdzenie przelewu dostarczyć do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne

Studia na kierunku architektura wnętrz mają profil zarówno ścisły, jak i artystyczny, więc plastyczne umiejętności studentów zostaną sprawdzone przede wszystkim podczas egzaminów wstępnych. Oczywiście by do nich przystąpić, trzeba posiadać świadectwo maturalne z pozytywnymi wynikami z egzaminów. Oprócz podstawowych przedmiotów możesz zastanowić się, które z dodatkowych przedmiotów warto zdawać na poziomie rozszerzonym, by ułatwić sobie naukę w przyszłości – może to być matematyka, fizyka, czy nawet historia sztuki.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Wszystkie uczelnie w Łodzi mają wewnętrzne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych – zapoznaj się z ich szczegółami na stronach internetowych ośrodków akademickich. Warto pamiętać jednak, że zawsze w procesie rekrutacji najwyżej punktowane są przedmioty zgodne z wymogami kwalifikacji na dany kierunek. Oprócz tego znacznie wyżej cenione są te przedmioty, które zdawane były przez maturzystów na poziomie rozszerzonym. W przypadku studiów na kierunku architektura wnętrz liczą się także wyniki, jakie kandydaci otrzymali podczas egzaminów wstępnych. Wyniki z matur i egzaminów wstępnych zostaną ze sobą zsumowane.

Olimpiady oraz konkursy

Studia na kierunku architektura wnętrz wymagają wielu uzdolnień plastycznych, więc możesz je zaprezentować przykładowo podczas Olimpiady Artystycznej w sekcji plastyki. Wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej to bardzo interesująca propozycja dla osób, których wiedza oraz umiejętności znacznie wykraczają poza mury szkoły średniej. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku studiów artystycznych nie mają one aż takiego znaczenia, ponieważ predyspozycje kandydatów zostaną bardzo wyraźnie określone podczas egzaminów wstępnych.

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Architektura wnętrz w Łodzi to specyficzny kierunek studiów, łączący w sobie skomplikowane zagadnienia teoretyczne z zakresu nauk ścisłych, materiałoznawstwa oraz historii sztuki i kompetencje praktyczne związane z wykonywaniem architektonicznych projektów w formie rysunkowej, a także przy pomocy rzeźby i innych form artystycznego wyrazu. W trakcie zajęć na Architekturze wnętrz w Łodzi będziesz miał okazję przećwiczyć swój warsztat artystyczny, wzbogacając go o całkiem nowe techniki. Wszystko to będzie się odbywało w ramach warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanych do przekazywania wiedzy praktyków sztuki.

Jako że Architektura wnętrz to wykonywanie precyzyjnych, dokładnie wyskalowanych projektów, będziesz musiał nieustannie pracować nad doskonaleniem swoich umiejętności matematycznych. W międzyczasie zapoznasz się z historią sztuki współczesnej, dowiesz się nieco o dokonaniach najwybitniejszych architektów oraz będziesz miał okazję brać udział w wyjazdach do galerii sztuki i innych miejsc przyjaznych artystycznym duszom.

 

Praca w grupach

wykształci w tobie konieczne w przyszłym życiu umiejętności interpersonalne oraz pozwoli zrozumieć inne spojrzenie na sztukę, które praktykują twoi koledzy. 

 

Podstawy materiałoznawstwa

wprowadzą cię w świat substancji i półproduktów, z których powstają narzędzia, dzięki którym możliwe jest uprawianie jakiegokolwiek odłamu działalności artystycznej. Będziesz wiedział, jakie materiały najlepiej przyjmą określoną technikę twórczą, a także poznasz ich wytrzymałość na czynniki zewnętrzne.

 

Makiety

które będziesz musiał wykonywać na zaliczenie większości przedmiotów, dadzą ci umiejętność lepszego orientowania się w przestrzeni oraz pozwolą na wykazanie się praktycznymi umiejętnościami gospodarowania przestrzenią.

Nauka na studiach na kierunku Architektura wnętrz z pewnością nie będzie należała do najłatwiejszych, ale pewna jest jeszcze jedna rzecz – będzie to wspaniała przygoda, której pozazdrości ci nie jeden znajomy.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA WNĘTRZ ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

architektura wnętrz studia Łódź

 

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Zastanawiasz się, ile czasu będziesz musiał poświęcić nauce na studiach na kierunku Architektura wnętrz, zanim staniesz się pełnoprawnym pracownikiem wymarzonego zawodu? Spieszę z odpowiedzią. Czas trwania poszczególnych etapów studiów oraz tytułu uzyskanego po ukończeniu pierwszego ich stopnia różnią się w zależności od wybranej łódzkiej uczelni.

Studia architektonicze w Łodzi pierwszego stopnia na kierunku Architektura wnętrz na Politechnice Łódzkiej trwają osiem semestrów. Absolwent, po pozytywnym przejściu czteroletniego cyklu nauki, będzie mógł się pochwalić tytułem inżyniera. Studia magisterskie na tej uczelni trwają dwa lata.

Na pozostałych łódzkich uczelniach, oferujących możliwość podjęcia studiów na tym kierunku, kandydatów czeka trzyletnia nauka w ramach studiów pierwszego stopnia, zwieńczona uzyskaniem tytułu licencjata, oraz dwuletnia na studiach magisterskich.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura wnętrz w Łodzi?

Zanim złożysz aplikację na studia architektoniczne na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do egzaminu maturalnego z wiodących dla tego kierunku przedmiotów – chętnych jest dużo, a uczelnie zazwyczaj ustalają wysokie progi punktowe, które przeskoczyć mogą tylko najlepsi.

W procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunek Architektura wnętrz w Łodzi, brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język obcy nowożytny. Ponadto, poza konkursem świadectw lub dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, aby znaleźć się na liście przyjętych, należy wykazać się umiejętnościami z rysunku podczas egzaminu wstępnego na Architekturę wnętrz.

W związku z tym, że studia w Łodzi na kierunku Architektura wnętrz można podjąć na uczelniach zarówno publicznych, jak i prywatnych, należy pamiętać, że dokonanie wyboru tych drugich będzie wiązało się z koniecznością uiszczania opłaty semestralnej w wysokości odgórnie ustalanej przez władze poszczególnych uczelni.

Udział w procesie rekrutacyjnym na kierunek Architektura wnętrz na jednej z łódzkich uczelni należy rozpocząć od wypełnienia formularza aplikacyjnego, znajdującego się na stronie internetowej wybranego wydziału lub w dziekanacie. Ważne jest, aby podać prawdziwe wyniki uzyskane na maturze, zgodnie z powiedzeniem, że kłamstwo ma krótkie nogi.

Następnie jedynym, co pozostało, aby stać się pełnoprawnym studentem Architektury wnętrz w Łodzi, jest dostarczenie dokumentów, w skład których wchodzą kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wydrukowany formularz z danymi osobowymi kandydata, pobrany ze strony internetowej.

Warto mieć na względzie fakt, że procedury rekrutacyjne nie są niezmienne, a władze łódzkich uczelni często wprowadzają nowe zasady i ustalenia. Dlatego pamiętaj, aby na bieżąco śledzić ustalenia dziekana, aby uniknąć ewentualnych przykrych rozczarowań.

zasady rekrutacji na studia

 

studia w Łodzi architektura wnętrz

 

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Absolwent studiów na kierunku Architektura wnętrz, dzięki wrodzonym predyspozycjom do pracy z pogranicza artyzmu, wzbogaconym o szeroką wiedzę i umiejętności, w które został uposażony przez studia, będzie zdolny do podjęcia pracy w wielu różnorodnych miejscach.

Z powodzeniem obejmiesz prestiżowe stanowiska projektanta wystroju biur, sklepów, hoteli i innych miejsc, których estetyka odbije się znacząco na późniejszych zyskach właściciela. Będziesz w stanie wykonywać rozmaite projekty przestrzenne międzynarodowym korporacjom oraz prywatnym osobom, zmagającym się z problemem jak najrozsądniejszego i najbardziej funkcjonalnego zaprojektowania małej ilości przestrzeni użytkowej.

Jeśli chciałbyś zaznać w życiu niezależności i zaprezentować rynkowi architektonicznemu innowacyjne projekty twojego autorstwa, które być może wkrótce będą miały szansę na podbicie świata, będziesz mógł założyć własną działalność gospodarczą z obszaru zainteresowania studiowanego kierunku.

Będziesz miał szansę na podjęcie współpracy z najsłynniejszymi producentami mebli, aby urzeczywistniać swój artystyczny zamysł poprzez wykonywanie projektów nowych mebli lub udoskonalania już istniejących. Pracodawca podziękuje ci również za stworzenie atrakcyjnego wystroju sklepów meblowych, aby oferowane przez nie produkty reklamowały i sprzedawały się same.

Jeśli chciałbyś związać swoją przyszłość z bardziej medialną pracą w agencjach reklamowych, podejmiesz współpracę z twórcami różnorakich projektów tematycznych, mających na celu promocję produktów, usług lub marek, dla których tłem staną się wykonane przez ciebie kompozycje w zakresie estetyki wnętrza.

Praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz będzie źródłem stałych, ponadprzeciętnych dochodów oraz sporej dozy satysfakcji życiowej, wynikającej z możliwości samorealizowania się. Co prawda nie jest to praca dla wszystkich, jednak absolwenci tego kierunku z pewnością odnajdą się w możliwościach oferowanych przez współczesny rynek pracy.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Zastanawiasz się, jakimi opiniami cieszą się studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

 

Piotr, student trzeciego roku tego kierunku mówi:

„Dla prawdziwych pasjonatów gospodarowania przestrzenią mieszkalną, chcących wcielać swoje artystyczne zamysły w życie w ramach pracy zawodowej, studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi będą świetną opcją!”

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W ŁODZI

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)