Architektura wnętrz - Łódź

Architektura wnętrz - Łódź

Studia na kierunku architektura wnętrz w Łodzi możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

15.03.2024

Architektura wnętrz studia Łódź - 2024 | woj. łódzkie

Architektura wnętrz w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na architekturze wnętrz w Łodzi w 2024 r. zaczynają się od 11760 zł za pierwszy rok studiów.

Architektura wnętrz - Łódź
Studia na kierunku architektura wnętrz w Łodzi
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura wnętrz w Łodzi rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 16 czerwca 2024 r. | Architektura wnętrz Łódź - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować architekturę wnętrz w Łodzi

W Łodzi architekturę wnętrz możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (ASP) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura wnętrz, w roku akademickim 2023/2024, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi oferuje 23 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 11760 zł.

Kierunek architektura wnętrz - uczelnie w Łodzi:

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura wnętrz w Łodzi

W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku architektura w roku akademickim 2024/2025 najczęściej brany pod uwagę jest wynik egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej. architektura wnętrz Łódź - przedmioty maturalne

Żeby dostać się na studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi, trzeba być przede wszystkim ponadprzeciętnie utalentowanym rysunkowo i udowodnić to na egzaminie wstępnym. Ponadto warto przyłożyć się do następujących przedmiotów maturalnych: matematyka, język obcy nowożytny, fizyka.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć naukę na kierunku architektura wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, podczas rekrutacji 2024/2025 muszą przystąpić do egzaminu wstępnego, który polega na przeglądzie prac kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Prezentowany zbiór prac kandydata musi zawierać 10 dowolnych prac plastycznych lub projektowych. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na architekturę wnętrz w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Łodzi przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku architekura wnętrz w Łodzi

Studia w Łodzi na architekturze wnętrz oferują zdobycie wykształcenia, łączącego wiedzę architektoniczną i artystyczną. W toku studiów studenci uczą się rysunku i rzeźby oraz zdobywają podstawy projektowania. Studiując na architekturze wnętrz poza zdolnościami praktycznymi, rozwiniesz też umiejętność kreatywnego i innowacyjnego realizowania zadań. Absolwenci tego kierunku zdolni są do projektowania nie tylko wystaw czy mebli, ale też miejsc pracy i rekreacji.

Osoby, które aplikują na kierunek architektura wnętrz w Łodzi wykształcą specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk artystycznych, architektonicznych oraz technicznych. Co więcej, nauczą się projektowania wnętrz biurowych, mieszkalnych czy użyteczności publicznej, z zastosowaniem nowoczesnych programów i narzędzi informatycznych. W ramach licznych warsztatów poznają zasady dekoratorstwa, designu oraz analizy układów funkcjonalnych.

Ukończenie studiów na kierunku architektura wnętrz daje możliwość zatrudnienia w agencjach designerskich, pracowniach projektowych czy studiach promocji i reklamy wizualnej. Absolwenci posiadają kompetencje niezbędne do projektowania i nadzorowania inwestycji.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Łodzi - kierunek architektura wnętrz:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Wydział Sztuk Projektowych) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku architektura wnętrz w Łodzi: estetyka fotografii, podstawy projektowania wystaw, podstawy projektowania architektury wnętrz, technologie w architekturze wnętrz, dokumentacja projektowa – CAD, ergonomia przedmiotów użytkowych, geometria wykreślna, warsztaty komputerowe – Corel, Photoshop, 3ds max, wzornictwo w architekturze wnętrz.

Program kształcenia na studiach architektonicznych w Łodzi w zakresie architektury wnętrz tworzony jest interdyscyplinarnie, jednakże w zależności od specyfiki wybranej uczelni mogą pojawić się drobne różnice w założeniach programowych lub doborze przedmiotów w siatce przedmiotowej.

Zajęcia mają charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Realizowane są także w terenie. Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, ale i przedmiotach artystycznych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalności. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje wiedzę humanistyczną, techniczną i kulturową. Zapoznają się z technikami komputerowymi i multimedialnymi, które są wykorzystywane w projektowaniu architektonicznym obiektów budowlanych i urbanistycznych.

W programie studiów na kierunku architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Celem kierunku studiów architektura wnętrz jest przygotowanie kadry specjalistów-projektantów, gotowych m.in. do profesjonalnego projektowania wnętrz mieszkalnych i biurowych, wnętrz użyteczności publicznej oraz wnętrz specjalnego przeznaczenia. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie np. podstaw budownictwa, architektury, estetyki, komputerowego wspomagania projektowania czy prawa i administracji w zakresie architektury. Kierunek ten skierowany jest do osób, które wyróżniają się m.in. zmysłem artystycznym, poczuciem estetyki, zdolnościami plastycznymi oraz technicznymi czy kreatywnością.

Studia na architekturze wnętrz poświęcone są w szczególności zagadnieniom związanym m.in. z dekoratorstwem, wyposażeniem wnętrz, komponowaniem zieleni we wnętrzach, designem oraz tworzeniem pełnych projektów wnętrz opartych na analizie układów funkcjonalnych. Absolwenci tego kierunku studiów są przygotowani np. do świadomego oddziaływania na najbliższe otoczenie człowieka oraz kształtowania plastycznego form użytkowych, architektury wystawienniczej, rzeźby kameralnej, iluminacji artystycznej czy meblarstwa.

Osoby, które ukończyły architekturę wnętrz, mogą podjąć zespołową lub indywidualną pracę projektową np. w biurach projektowych, firmach wykonawczych, pracowniach projektowania wnętrz czy w zakresie własnej działalności gospodarczej. Kompetencje architektów wnętrz cenione są zarówno publicznym, jak i prywatnym sektorze runku gospodarczego – w kraju i za granicą. Ponadto absolwenci tego kierunku mogą wykorzystać zdobytą wiedzę np. w działalności naukowej lub w mediach (w roli specjalisty, doradcy).

Polecane: 

Ile trwają studia na kierunku architektura wnętrz w Łodzi

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź 

Architektura wnętrz w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po architekturze wnętrz

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych. Idealnie odnajdą się w zawodzie projektanta, asystenta projektanta, wizualizatora 3D, projektanta 2D oraz projektanta ekspozycji reklamowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z wydawnictwami wnętrzarskimi, instytucjami kultury, czy galeriami sztuki.

czytaj dalej praca po architekturze wnętrz

Jak wygląda rekrutacja na architekturę wnętrz w Łodzi

Jak wygląda rekrutacja na architekturę wnętrz w Łodzi

Jeśli rozważasz studia architektoniczne na kierunku architektura wnętrz w Łodzi, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Architektura wnętrz - rekrutacja na uczelniach w Łodzi:

sprawdź rekrutacja na studia w Łodzi

 

Limity miejsc

Rekrutacja na określone kierunki studiów w łódzkich uczelniach zależy m.in. od limitu miejsc – ze względu na ich ograniczoną liczbę, kandydaci przyjmowani są na podstawie listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku architektura wnętrz w Łodzi:

  • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi: 23

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na studia w łódzkich uczelniach otrzymują indywidualne wyniki rekrutacji za pomocą profilu w systemie IRK lub ERK w wyznaczonym przez daną szkołę wyższą terminie. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, czy dostali się na wybrany kierunek studiów, a także ile zdobyli punktów w procesie rekrutacyjnym.

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można bezpośrednio w siedzibie uczelni lub za pomocą poczty tradycyjnej czy elektronicznej, w zależności od formy, którą dopuszcza wybrana szkoła wyższa. Kandydaci na studia w Łodzi muszą pamiętać o tym, by dostarczyć komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na studia w poszczególnych uczelniach mogą składać dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj tuż po ogłoszeniu listy rankingowej, a na ich dostarczenie mają najczęściej kilka dni. Pamiętaj – dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów lub dostarczenie dokumentów po upłynięciu ustalonego przez uczelnię terminu może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia!

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Ile kosztują studia na kierunku architektura wnętrz w Łodzi

Studia stacjonarne na kierunku architektura wnętrz w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku architekura wnętrz w Łodzi? Cena w 2024 roku za pierwszy rok studiów wynosi około 11760 zł.

Architektura wnętrz studia Łódź - ceny 2023

  • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi: od 11760 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura wnętrz Łódź studia i stopnia

Architektura wnętrz Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura wnętrz Łódź studia stacjonarne

Architektura wnętrz Łódź studia niestacjonarne

Architektura wnętrz w Łodzi

Aktualności rekrutacyjne

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Zastanawiasz się, jakimi opiniami cieszą się studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

 

Piotr, student trzeciego roku tego kierunku mówi:

„Dla prawdziwych pasjonatów gospodarowania przestrzenią mieszkalną, chcących wcielać swoje artystyczne zamysły w życie w ramach pracy zawodowej, studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi będą świetną opcją!”

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w Łodzi na których jest kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia