Architektura wnętrz - Łódź

Architektura wnętrz - Łódź

Architektura wnętrz - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

architektura wnętrz

Odkryj architekturę wnętrz w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Architektura wnętrz studia Łódź | woj. łódzkie

Najwięksi pasjonaci przekładania swoich artystycznych, wizjonerskich wyobrażeń na papier za pomocą zwykłego ołówka, najczęściej kończą na kierunkach artystycznych lub architekturze. Kształtowane na przestrzeni lat przekonanie o absolwentach architektury daje tym drugim odgórną gwarancję osiągnięcia szczytów poważania społecznego oraz ogromnego szacunku znacznej części ludzi, którym zdecydują się pochwalić wykonywanym zawodem.

Jak pewnie wiesz, wrodzone predyspozycje do zajmowania się poszczególnymi działalnościami, czy inaczej mówiąc – talent, jest szczególnie ważny zwłaszcza dla zawodów wymagających wykonywania odręcznych projektów. Dlatego jeśli zdecydujesz się na aplikację na kierunek Architektura wnętrz w Łodzi, musisz być uzdolniony plastycznie, a obszar kreślony przez twoją wyobraźnię powinien być niemal nieograniczony.

Jeśli ponadto wchodząc do jakiegokolwiek pomieszczenia, w twojej głowie automatycznie pojawia się obraz idealnego wystroju, to pewne jest, że powinieneś aplikować na studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi, gdyż to prawdopodobnie idealna ścieżka kształcenia dla ciebie!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura wnętrz w Łodzi?

Żeby dostać się na studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi, trzeba być przede wszystkim ponadprzeciętnie utalentowanym rysunkowo i udowodnić to na egzaminie wstępnym. Ponadto warto przyłożyć się do następujących przedmiotów maturalnych: matematyka, język obcy nowożytny, fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Termin rekrutacji I stopnia:
od 25.05.2020
do 08.07.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.08.2020
do 11.09.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.03.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi stacjonarne:
bezpłatne
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi stacjonarne:
10200 zł
niestacjonarne:
10200 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (23.06.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Myślisz o studiach w Łodzi na kierunku architektura wnętrz? Zapoznaj się zatem doskonale z harmonogramem rekrutacji, by w przyszłości żaden z terminów nie był dla ciebie zaskoczeniem.Nie od dziś wiadomo, że dokładne zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji powinno być jedną z najważniejszych rzeczy, jakie wykonują kandydaci na studia. Przyszli studenci najpierw rejestrują się na internetowych platformach rekrutacyjnych, które zostały przygotowane przez uczelnie. Mogą tego dokonywać jeszcze przed ogłoszeniem wyników maturalnych, ponieważ już na przełomie kwietnia oraz maja.

Studia na kierunku architektura wnętrz są znacznie bardziej wymagające od innych kierunków, ponieważ osoby nimi zainteresowane, muszą przystąpić także do egzaminów wstępnych. Tuż po ogłoszeniu wyników matur, czyli w lipcu, kandydaci dowiadują się, czy zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji. Ma on formę sprawdzianu praktycznych umiejętności z zakresu rysunku oraz wyobraźni przestrzennej. Odbywa się on na ogół w połowie lipca. Dopiero zsumowanie punktów z matur i tego egzaminu określa, czy dana osoba dostała się na studia w Łodzina kierunku architektura wnętrz.

Uczelnie w Łodzi bardzo często otwierają także dodatkowe etapy rekrutacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Tak dzieje się również w przypadku architektury wnętrz. Dodatkowe etapy rekrutacji odbywają się w sierpniu oraz we wrześniu, trzeba mieć jednaj świadomość, że na ten prestiżowy kierunek dostają się wyłącznie najlepsi i najbardziej uzdolnieni abiturienci szkół średnich.

Dokumenty rekrutacyjne +

Kiedy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, musisz pamiętać, że terminowe dostarczenie niezbędnych dokumentów do dziekanatu stanowi bardzo ważny krok w procedurze rekrutacyjnej. Powinien wziąć to pod uwagę każdy z kandydatów na studia wyższe. Odpowiednie dokumenty trzeba dostarczyć na ogół już po ogłoszeniu list osób przyjętych na studia.

Jeżeli ten krok zostanie przez ciebie pominięty, to zostaniesz skreślony z listy zakwalifikowanych kandydatów. Zorientuj się odpowiednio wcześnie, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Trzon tych dokumentów jest jednak na ogół bardzo podobny i muszą się pośród nich znaleźć obowiązkowo:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj również o tym, by sprawdzić, czy w przypadku rekrutacji na studia na kierunku architektura wnętrz nie musisz odpowiednio wcześnie dostarczyć portfolio z twoim dorobkiem artystycznym.

Opłaty rekrutacyjne +

To bardzo ważny etap kwalifikacji, ponieważ opłaty rekrutacyjne w Polsce mają charakter obowiązkowy i musisz ich dokonać, gdy aplikujesz na wybraną przez siebie uczelnię. Opłaty za studia w Łodzi na kierunku architektura wnętrz będą wyższe niż w przypadku innych kierunków, ponieważ obejmują jeszcze dodatkowo egzamin wstępny (a w tym część udostępnionych materiałów), więc wahają się na ogół od około 100 do 150 zł. Opłaty rekrutacyjne możesz uiścić za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj jednak, by dokonać je odpowiednio wcześnie i potwierdzenie przelewu dostarczyć do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku architektura wnętrz mają profil zarówno ścisły, jak i artystyczny, więc plastyczne umiejętności studentów zostaną sprawdzone przede wszystkim podczas egzaminów wstępnych. Oczywiście by do nich przystąpić, trzeba posiadać świadectwo maturalne z pozytywnymi wynikami z egzaminów. Oprócz podstawowych przedmiotów możesz zastanowić się, które z dodatkowych przedmiotów warto zdawać na poziomie rozszerzonym, by ułatwić sobie naukę w przyszłości – może to być matematyka, fizyka, czy nawet historia sztuki.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Wszystkie uczelnie w Łodzi mają wewnętrzne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych – zapoznaj się z ich szczegółami na stronach internetowych ośrodków akademickich. Warto pamiętać jednak, że zawsze w procesie rekrutacji najwyżej punktowane są przedmioty zgodne z wymogami kwalifikacji na dany kierunek. Oprócz tego znacznie wyżej cenione są te przedmioty, które zdawane były przez maturzystów na poziomie rozszerzonym. W przypadku studiów na kierunku architektura wnętrz liczą się także wyniki, jakie kandydaci otrzymali podczas egzaminów wstępnych. Wyniki z matur i egzaminów wstępnych zostaną ze sobą zsumowane.

Olimpiady oraz konkursy +

Studia na kierunku architektura wnętrz wymagają wielu uzdolnień plastycznych, więc możesz je zaprezentować przykładowo podczas Olimpiady Artystycznej w sekcji plastyki. Wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej to bardzo interesująca propozycja dla osób, których wiedza oraz umiejętności znacznie wykraczają poza mury szkoły średniej. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku studiów artystycznych nie mają one aż takiego znaczenia, ponieważ predyspozycje kandydatów zostaną bardzo wyraźnie określone podczas egzaminów wstępnych.

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W ŁODZI

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

 

 

1. Na początek

Jedną z odmian architektury jest Architektura wnętrz – stosunkowo nowy kierunek studiów, który uposaża przyszłych absolwentów zarówno w gruntowną wiedzę teoretyczną, rozszerzającą zakres wyobraźni, stabilnie obsadzającą w kanonie wiedzy o ogólnie pojmowanej sztuce oraz praktyczną, bez której żaden architekt nie mógłby pełnić swojej funkcji w zadowalający sposób. 

Każdy człowiek lubi otaczać się pięknem i obserwować ładne rzeczy. Zapewne z własnych obserwacji wiesz, że im ładniej zagospodarowana przestrzeń sklepu, tym większe prawdopodobieństwo, że klient zostanie w nim dłużej, a tym samym bardziej możliwe, że dokona zakupu akurat tam, a nie u konkurencji. Estetycznie zagospodarowana przestrzeń mieszkalna, zgodna z obecnie obowiązującymi trendami w zakresie użytych kolorów, rodzaju mebli, a nawet szczegółowego ich rozmieszczenia sprawia, że komfort psychiczny i zadowolenie z życia mieszkańców jest znacznie większe.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Architektura wnętrz w Łodzi to specyficzny kierunek studiów, łączący w sobie skomplikowane zagadnienia teoretyczne z zakresu nauk ścisłych, materiałoznawstwa oraz historii sztuki i kompetencje praktyczne związane z wykonywaniem architektonicznych projektów w formie rysunkowej, a także przy pomocy rzeźby i innych form artystycznego wyrazu. W trakcie zajęć na Architekturze wnętrz w Łodzi będziesz miał okazję przećwiczyć swój warsztat artystyczny, wzbogacając go o całkiem nowe techniki. Wszystko to będzie się odbywało w ramach warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanych do przekazywania wiedzy praktyków sztuki.

Jako że Architektura wnętrz to wykonywanie precyzyjnych, dokładnie wyskalowanych projektów, będziesz musiał nieustannie pracować nad doskonaleniem swoich umiejętności matematycznych. W międzyczasie zapoznasz się z historią sztuki współczesnej, dowiesz się nieco o dokonaniach najwybitniejszych architektów oraz będziesz miał okazję brać udział w wyjazdach do galerii sztuki i innych miejsc przyjaznych artystycznym duszom.

W siatce czekają takie oto przedmioty:

 

 

Praca w grupach

wykształci w tobie konieczne w przyszłym życiu umiejętności interpersonalne oraz pozwoli zrozumieć inne spojrzenie na sztukę, które praktykują twoi koledzy. 

 

Podstawy materiałoznawstwa

wprowadzą cię w świat substancji i półproduktów, z których powstają narzędzia, dzięki którym możliwe jest uprawianie jakiegokolwiek odłamu działalności artystycznej. Będziesz wiedział, jakie materiały najlepiej przyjmą określoną technikę twórczą, a także poznasz ich wytrzymałość na czynniki zewnętrzne.

 

Makiety

które będziesz musiał wykonywać na zaliczenie większości przedmiotów, dadzą ci umiejętność lepszego orientowania się w przestrzeni oraz pozwolą na wykazanie się praktycznymi umiejętnościami gospodarowania przestrzenią.

Nauka na studiach na kierunku Architektura wnętrz z pewnością nie będzie należała do najłatwiejszych, ale pewna jest jeszcze jedna rzecz – będzie to wspaniała przygoda, której pozazdrości ci nie jeden znajomy.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA WNĘTRZ ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Zastanawiasz się, ile czasu będziesz musiał poświęcić nauce na studiach na kierunku Architektura wnętrz, zanim staniesz się pełnoprawnym pracownikiem wymarzonego zawodu? Na  łódzkich uczelniach, oferujących możliwość podjęcia studiów na tym kierunku, kandydatów czeka trzyletnia nauka w ramach studiów pierwszego stopnia, zwieńczona uzyskaniem tytułu licencjata, oraz dwuletnia na studiach magisterskich.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

ARCHITEKTURA WNĘTRZ ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura wnętrz w Łodzi?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Zanim złożysz aplikację na studia architektoniczne na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do egzaminu maturalnego z wiodących dla tego kierunku przedmiotów – chętnych jest dużo, a uczelnie zazwyczaj ustalają wysokie progi punktowe, które przeskoczyć mogą tylko najlepsi.

W procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunek Architektura wnętrz w Łodzi, brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język obcy nowożytny. Ponadto, poza konkursem świadectw lub dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, aby znaleźć się na liście przyjętych, należy wykazać się umiejętnościami z rysunku podczas egzaminu wstępnego na Architekturę wnętrz.

W związku z tym, że studia w Łodzi na kierunku Architektura wnętrz można podjąć na uczelniach zarówno publicznych, jak i prywatnych, należy pamiętać, że dokonanie wyboru tych drugich będzie wiązało się z obowiązkiem uiszczania opłaty semestralnej w wysokości odgórnie ustalonej.

 

Proces rekrutacji

Udział w procesie rekrutacyjnym na kierunek Architektura wnętrz na jednej z łódzkich uczelni należy rozpocząć od wypełnienia formularza aplikacyjnego, znajdującego się na stronie internetowej wybranej uczelni Ważne jest, aby podać prawdziwe wyniki uzyskane na maturze, zgodnie z powiedzeniem, że kłamstwo ma krótkie nogi.

Następnie jedynym, co pozostało, aby stać się pełnoprawnym studentem Architektury wnętrz w Łodzi, jest dostarczenie dokumentów, w skład których wchodzą kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wydrukowany formularz z danymi osobowymi kandydata, pobrany ze strony internetowej.

Warto mieć na względzie fakt, że procedury rekrutacyjne są zmienne, a łódzkie uczelnie często wprowadzają nowe zasady i ustalenia. Dlatego pamiętaj, aby na bieżąco śledzić stronę internetową interesujących cię ośrodków akademickich, aby być na bieżąco.

zasady rekrutacji na studia

 

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Absolwent studiów na kierunku Architektura wnętrz, dzięki wrodzonym predyspozycjom do pracy z pogranicza artyzmu, wzbogaconym o szeroką wiedzę i umiejętności, w które został uposażony przez studia, będzie zdolny do podjęcia pracy w wielu różnorodnych miejscach.

Z powodzeniem obejmiesz prestiżowe stanowiska projektanta wystroju biur, sklepów, hoteli i innych miejsc, których estetyka odbije się znacząco na późniejszych zyskach właściciela. Będziesz w stanie wykonywać rozmaite projekty przestrzenne międzynarodowym korporacjom oraz prywatnym osobom, zmagającym się z problemem jak najrozsądniejszego i najbardziej funkcjonalnego zaprojektowania małej ilości przestrzeni użytkowej.

 

Jeśli chciałbyś zaznać w życiu niezależności i zaprezentować rynkowi architektonicznemu innowacyjne projekty twojego autorstwa, które być może wkrótce będą miały szansę na podbicie świata, będziesz mógł założyć własną działalność gospodarczą z obszaru zainteresowania studiowanego kierunku.

 

 

Będziesz miał szansę na podjęcie współpracy z najsłynniejszymi producentami mebli, aby urzeczywistniać swój artystyczny zamysł poprzez wykonywanie projektów nowych mebli lub udoskonalania już istniejących. Pracodawca podziękuje ci również za stworzenie atrakcyjnego wystroju sklepów meblowych, aby oferowane przez nie produkty reklamowały i sprzedawały się same.

 

►►

Jeśli chciałbyś związać swoją przyszłość z bardziej medialną pracą w agencjach reklamowych, podejmiesz współpracę z twórcami różnorakich projektów tematycznych, mających na celu promocję produktów, usług lub marek, dla których tłem staną się wykonane przez ciebie kompozycje w zakresie estetyki wnętrza.

 

 

Praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz będzie źródłem stałych, ponadprzeciętnych dochodów oraz sporej dozy satysfakcji życiowej, wynikającej z możliwości samorealizowania się. Co prawda nie jest to praca dla wszystkich, jednak absolwenci tego kierunku z pewnością odnajdą się w możliwościach oferowanych przez współczesny rynek pracy.

Studia na kierunku architektura wnętrz Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

Studia w Łodzi na kierunku architektura wnętrz możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku architektura wnętrz studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku architektura wnętrz w Łodzi?

Studia niestacjonarne w Łodzi w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów. Czesne za rok studiów na kierunku architektura wnętrz w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni mogą być płatne lub bezpłatne.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku architektura wnętrz - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

Zastanawiasz się, jakimi opiniami cieszą się studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi?

 

Piotr, student trzeciego roku tego kierunku mówi:

„Dla prawdziwych pasjonatów gospodarowania przestrzenią mieszkalną, chcących wcielać swoje artystyczne zamysły w życie w ramach pracy zawodowej, studia na kierunku Architektura wnętrz w Łodzi będą świetną opcją!”

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi



#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Komentarze (0)