Malarstwo - Łódź
Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Malarstwo studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Malarstwo to jednolite studia magisterskie których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku malarstwo w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Uczelnie
W Łodzi malarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (Wydział Sztuk Pięknych ASP).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Malarstwo dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. historii sztuki i kultury, analizy i interpretacji dzieła, a także technologii i specyfiki malarstwa.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Malarstwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kulturalno-oświatowych, wydawnictwach, teatrach czy galeriach sztuki.

czytaj dalej wszystko o Malarstwo - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek MALARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Łodzi na kierunek Malarstwo bierze pod uwagę wynik egzaminu wstępnego, który składa się z dwóch części: przeglądu prac kandydata oraz egzaminu praktycznego. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MALARSTWO?

Malarstwo to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Łodzi. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne, np. poprzez udział w pracowniach malarstwa, rysunku czy pracowniach specjalistycznych, a także plenerach wyjazdowych.

Kierunki studiów w Łodzi takie jak Malarstwo dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Malarstwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Malarstwo umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. malarstwa i rysunku, historii sztuki i kultury, a także analizy i interpretacji dzieła sztuki, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w sztuce współczesnej.

Program studiów zakłada, że studenci opanują technologię malarstwa, dowiedzą się jak przygotować utwór malarski od podstaw czy zdobędą umiejętność krytycznej oceny dzieła sztuki. Studenci mają też możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi np. historii sztuki nowożytnej, metod prowadzenia warsztatów artystycznych czy podstaw kompozycji.

Studenci kierunku Malarstwo, oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu malarstwa i rysunku, mogą także zapoznać się z pokrewnymi kierunkami sztuki, np. fotografią, multimediami czy grafiką. Mają też możliwość zdobycia kompetencji do pracy kreatywnej i artystycznej przez zapoznanie się z zasadami kompozycji, barwy czy perspektywy oraz zapoznania się z finansowymi, prawnymi i marketingowymi aspektami pracy artystycznej, a także prawem autorskim.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Łodzi na kierunku Malarstwo: percepcja wizualna, propedeutyka graficznych programów komputerowych, historia sztuki starożytnej i średniowiecznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MALARSTWO?

Studia na kierunku Malarstwo trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Malarstwo w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MALARSTWO

Studia na kierunku Malarstwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako animatorzy kulturzy, artyści malarze, nauczyciele przedmiotów artystycznych, kuratorzy i teoretycy sztuki czy projektanci wystaw, np. w instytucjach kulturalno-oświatowych, ośrodkach kultury, teatrach, galeriach sztuki, mediach czy wydawnictwach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Malarstwo:

 • animator kultury,
 • artysta malarz,
 • nauczyciel przedmiotów artystycznych,
 • kurator sztuki,
 • teoretyk sztuki,
 • projektant wystaw,
 • instytucje kulturalno-oświatowe,
 • ośrodki kultury,
 • teatry,
 • galerie sztuki,
 • media,
 • wydawnictwa.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Malarstwo Łódź studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Malarstwo Łódź studia stacjonarne

Kierunki artystyczne w Łodzi

taniec
Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia