Nauki o rodzinie - Toruń
Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Nauki o rodzinie studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Nauki o rodzinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku nauki o rodzinie w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Toruniu nauki o rodzinie możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Teologiczny UMK).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Nauki o rodzinie dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. psychologii, pedagogiki, socjologii oraz etyki.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku Nauki o rodzinie dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, szkołach czy ośrodkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych.

 

czytaj dalej wszystko o Nauki o rodzinie - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek NAUKI O RODZINIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Toruniu na kierunek Nauki o rodzinie, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę oceny na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Nauki o rodzinie:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • biologia,
 • geografia,
 • historia,
 • WOS,
 • filozofia,
 • historia sztuki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE?

Nauki o rodzinie to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Toruniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. pedagogiki, socjologii, psychologii oraz etyki, któa odnosi się do życia rodzinnego. Program studiów zakłada również, że studenci tego kierunku zapoznają się z zagadnieniami z zakresu np. prawa rodzinnego, karnego, administracyjnego oraz zabezpieczenia społecznego.

Kierunki studiów w Toruniu takie jak Nauki o rodzinie dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami azwodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Nauki o rodzinie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Nauki o rodzinie umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. uwarunkowań biologicznych rozwoju człowieka, działań profilaktycznych i pomocowych w pracy z rodziną i w rodzinie czy antropologicznych podstaw moralności małżeństwa i rodziny. Program studiów zakłada również, że studenci tego kierunku zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, psychologii małżeństwa i rodziny czy filozofii wychowania i edukacji.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Nauki o rodzinie mogą także np. zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu mediacji rodzinnych, elementów prawa dla asystenta rodziny czy zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi prawa dla nauczycieli. Mogą też zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji z osobami w podeszłym wieku, rehabilitacji osób starszych czy podstaw gerontologii. Mogą także poznać techniki prowadzenia negocjacji i mediacji, uwarunkowania prawne mediacji rodzinnych czy zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki WDŻ.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Toruniu na kierunku Nauki o rodzinie: organizacja poradnictwa rodzinnego, poradnictwo małżeńsko-rodzinne, człowiek chory i niepełnosprawny w rodzinie.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE?

Studia na kierunku Nauki o rodzinie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Nauki o rodzinie w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE

Studia na kierunku Nauki o rodzinie dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, poradniach małżeńsko-rodzinnych i psychologicznych, ośrodkach interwencji kryzysowej czy jako nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i etyki. Mogą też znaleźć zatrudnienie jako np. asystenci rodziny, kuratorzy społeczni, a także w ośrodkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Nauki o rodzinie:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • poradnie małżeńsko-rodzinne i psychologiczne,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • nauczyciel wychowania do życia w rodzinie i etyki,
 • asystent rodziny,
 • kurator społeczny,
 • ośrodki opiekuńczo-rehabilitacyjne.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Nauki o rodzinie Toruń studia i stopnia

Nauki o rodzinie Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Nauki o rodzinie Toruń studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nauki o rodzinie w Toruniu

Popularne kierunki teologiczne w Toruniu

Kierunki teologiczne w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia