Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności - Lublin

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności - Lublin

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności - Lublin

Studia w Lublinie

 Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Odkryj kierunek  Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.05.2022

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności studia Lublin - 2022 | woj. Lubelskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności w Lublinie rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 11 lipca 2022 r. | Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Opis kierunku

Studia w Lublinie na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności to studia z zakresu szeroko rozumianej wiedzy z obszaru bezpieczeństwa żywności oraz certyfikacji żywności. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu wdrażania systemów zarządzania jakością, które są wykorzystywane w branży spożywczej, a także zasad ich budowania.

 

Praca po studiach

Absolwenci dzięki zdobytym kompetencjom oraz wszechstronnym umiejętnościom i szerokiej wiedzy mogą znaleźć pracę między innymi na stanowiskach, które są związane zarówno z kontrolą jakości, jak i bezpieczeństwa na każdym etapie związanym z produkcją żywności. Studia z zakresu Bezpieczeństwa i certyfikacji żywności dają studentom szerokie możliwości rozwijania kariery, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę zawodową, w której będzie odnajdował i czuł się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności w Lublinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności:

 

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI W LUBLINIE?

 Studia w Lublinie na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności to studia skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów pozwala studentom rozwinąć umiejętności oraz zdobyć wiedzę między innymi z zakresu najważniejszych zagadnień, które są związane z funkcjonowaniem urzędowych nadzorów nad bezpieczeństwem żywności, także z panującymi przepisami prawa żywnościowego.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje między innymi z zakresu nauk chemicznych i biologicznych.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy z zakresu identyfikowalności żywności oraz poszczególnych pasz, zagrożeń dotyczących produkcji oraz przetwórstwa takich produktów jak między innymi zboże, mięso, owoce, warzywa czy mleko.

Studenci zgłębią również wiedzę opartą na zagadnieniach związanych z normalizacją oraz certyfikacją i standaryzacją żywności, a także tych dotyczących składników i właściwości żywności oraz ich wpływu na zdrowie konsumentów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI W LUBLINIE?

Studia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI W LUBLINIE?

Uczelnie w Lublinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, posiadając szeroką wiedzę, oraz umiejętności między innymi z zakresu wdrażania systemów zarządzania jakością, które są wykorzystywane w branży spożywczej, a także zasad ich budowania mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak na przykład pracownik w instytucjach badawczo-naukowych, czy też specjalista do spraw kontroli jakości oraz bezpieczeństwa żywności, a także we wszelkich ośrodkach, które zajmują się wystawianiem certyfikatów jakości.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności:

 • specjalista do spraw kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności
 • pracownik firm zajmujących się przetwórstwem spożywczym,
 • pracownik instytucji badawczo – naukowych,
 • pracownik służb sanitarnych,
 • pracownik ośrodków badających żywność i wydających certyfikaty potwierdzające jej jakość.

Poziom i tryb studiów


Popularne kierunki żywienie i żywność w Lublinie

Kierunki żywienie i żywność w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia