Bezpieczeństwo wewnętrzne studia zaoczne Łódź

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia zaoczne Łódź

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia zaoczne Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi w formie niestacjonarnej to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 11 różnych specjalności. Studia z bezpieczeństwa wewnętrznego w Łodzi w trybie niestacjonarnym (zaocznie i online) można podjąć na 3 uczelniach. Ceny na bezpieczeństwie wewnętrznym w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 3840 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dają możliwość poznania tajników kryminologii i kryminalistyki. W trakcie zajęć prezentuje się często specjalistyczne narzędzia, z których korzysta się w trakcie badań śladów kryminalistycznych. Zasady zarządzania kryzysowego, analiza zagrożeń związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej i lokalnej – to kolejne z zagadnień związanych z tym kierunkiem. 

Po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, można szukać pracy w służbach mundurowych (w Policji, Straży Pożarnej lub Granicznej). Absolwenci mają również kompetencje, by pracować w centrum zarządzania kryzysowego oraz w instytucjach, które edukują w zakresie bezpieczeństwa. 

 

Uczelnie

W Łodzi bezpieczeństwo wewnętrzne w formie niestacjonarnej możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności w 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi roku akademickim 2023/2024 wahają się od 3840 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

 

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie są ceny studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Realizacja studiów niestacjonarnych w formie zaocznej lub wieczorowej jest płatna. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi - zasady rekrutacji

 

Gdzie studiować na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Bezpieczeństwo wewnętrzne odnosi się przede wszystkim do zagrożeń, które występują wewnątrz państwa. Specjaliści w tej dziedzinie starają się zapewnić ochronę społeczeństwa, prawa i polityki kraju i niwelują stany zagrożenia różnego rodzaju.  Kierunek wymaga dużego zdyscyplinowania i poczucia odpowiedzialności, a także odporności na stres i silnie skonstruowanej psychiki.

Idealni kandydaci na studia prawnicze w Łodzi w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych i społecznych. W zakresie Twoich zainteresowań powinny mieścić się treści polityczne, społeczne i ekonomiczne. Jeśli masz dobrą kondycję fizyczną i predyspozycje językowe, kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak stosunki międzynarodowe możesz realizować przede wszystkim w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi lub w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Uczelnie w Łodzi mają w swojej ofercie bardzo wiele kierunków realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

4. Praca po studiach

Studia prawnicze w Łodzi w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego dają bardzo wiele możliwości zatrudnienia i osobistego rozwoju. Studenci przygotowywani są do pracy w administracji publicznej, służbach specjalnych, Służbie Więziennej, Centrach Zarządzania Kryzysowego, w Straży Granicznej, Służbie Celnej, w Policji, Straży Miejskiej, w instytucjach oświatowych, w Straży Ochrony Kolei, w Straży Pożarnej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w instytucjach, które zajmują się podejmowaniem działalności w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

Abiturienci szczycą się wiedzą z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych, administracyjnych i zarządzania, dzięki której swobodnie działają w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony obiektów, ochrony mienia, ochrony obszarów, kryminologii i kryminalistyki. Pracują w bankowości, urzędach i izbach skarbowych, żandarmerii wojskowej, w agencjach ochrony osób i mienia, w biurach dochodzeniowo-śledczych oraz w organach ochrony prawnej.

 

5. Program studiów i przedmioty

 

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych, zwłaszcza na wiedzy o społeczeństwie, geografii czy językach obcych nowożytnych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: bezpieczeństwo społeczności lokalnych, ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego, administracja publiczna i samorząd terytorialny, prawo administracyjne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, administracja terytorialna w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, organizacja i instytucje zarządzania kryzysowego w RP, podstawy prawa karnego i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
 • ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • administracja publiczna i samorząd terytorialny,
 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie,
 • administracja terytorialna w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • organizacja i instytucje zarządzania kryzysowego w RP,
 • podstawy prawa karnego
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie, które obejmuje wiedzę z zakresu kryminologii i kryminalistyki, bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zapoznają się z metodami zwalczania przestępczości zorganizowanej, gospodarczej lub przestępczości w cyberprzestrzeni. Kształcą umiejętności analityczne i interpretacyjne, a także potrafią prognozować zjawiska i zagrożenia wiążące się z bezpieczeństwem w różnym zakresie.

 

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować przede wszystkim w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. W tym przypadku studia magisterskie mogą być realizowane w ramach pokrewnego kierunku prawniczego lub humanistyczno-społecznego, na przykład na drugim stopniu stosunków międzynarodowych. Studenci mogą także realizować studia podyplomowe.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi gwarantuje możliwość zatrudnienia w branżach, które zajmują się bezpieczeństwem i ochroną. Abiturienci pracują w administracji publicznej, służbach specjalnych, Służbie Więziennej, Centrach Zarządzania Kryzysowego, w Straży Granicznej, Służbie Celnej, w Policji, Straży Miejskiej, w instytucjach oświatowych, w Straży Ochrony Kolei, w Straży Pożarnej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w instytucjach, które zajmują się podejmowaniem działalności w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

Studenci są przygotowani do pracy w agencjach ochrony osób i mienia, w instytucjach administracji publicznej, w instytucjach państwowych, w organizacjach pozarządowych, w wymiarach sprawiedliwości, w biznesie, bankowości, w więziennictwie, w żandarmerii wojskowej, w zespołach reagowania kryzysowego, w urzędach i izbach skarbowych, w firmach i instytucjach państwowych i prywatnych, które zajmują się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym, w agencjach detektywistycznych, w służbach specjalnych, w sztabach kryzysowych, organach ochrony prawnej.

Studia prawnicze na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają na zatrudnienie w charakterze specjalistów do spraw ochrony informacji niejawnych, specjalistów z zakresu ochrony osób i mienia, specjalistów z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego, analityków w firmach, które odznaczają się dużą dynamiką zmian. Abiturienci zajmują się bezpieczeństwem oprogramowania i systemami teleinformatycznymi, administracją i ochroną danych osobowych, sprawami dochodzeniowo-śledczymi, jak również zwalczaniem terroryzmu, kryminologią i kryminalistyką, ochroną mienia, obiektów i obszarów.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

 

Studia w Łodzi na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są bardzo popularne wśród kandydatów zainteresowanych naukami prawnymi i politycznymi. Liczba miejsc jest jednak ograniczona nawet na studiach niestacjonarnych. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi.

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

 

 

Limity miejsc

Na poszczególnych kierunkach studiów obowiązuje limit miejsc – na studia dostaje się ograniczona liczba kandydatów. O tym, czy uczelnia pozytywnie rozpatrzy aplikację danego kandydata, decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa.

 

Ile kosztują studia

Za możliwość niestacjonarnego studiowania w uczelniach publicznych oraz za naukę w prywatnych szkołach wyższych trzeba najczęściej zapłacić

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi – 3840 zł
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – 6000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie samodzielnie decydują o tym, w jakim terminie opublikują one wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci otrzymują najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji w systemach internetowej rekrutacji, mailowo lub podczas wcześniej umówionej rozmowy organizacyjnej.

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez proces rekrutacji, mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby wybranej uczelni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej. Preferowana forma dostarczenia dokumentacji może różnić się w zależności od decyzji danej szkoły wyższej, dlatego należy zapoznać się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w określonej uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Termin przeznaczony na składanie dokumentów rekrutacyjnych różni się w poszczególnych szkołach wyższych – jest on indywidualnie ustalany przez uczelnie. Etap ten zazwyczaj rozpoczyna się zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może skutkować skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Uczelnie w Łodzi - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Studia prawnicze na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stają się coraz popularniejsze wśród kandydatów, którzy myślą o pracy w służbach więziennych, służbach specjalnych czy w instytucjach, które zajmują się bezpieczeństwem. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy interesujesz się kwestiami prawnymi, politycznymi, ekonomicznymi?
 • Czy dbasz o kondycję fizyczną?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona nawet na studiach niestacjonarnych. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Studia prawnicze w Łodzi na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne uchodzą za jedne z najbardziej popularnych.

Anna, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Bezpieczeństwo wewnętrzne pozwala zbudowań karierę w ramach służb wewnętrznych czy specjalnych. Specjalizuję się w zarządzaniu kryzysowym. Kierunek jest wymagający, ponieważ w dużej mierze skupia się na zagadnieniach prawniczych, politycznych, ale i społecznych czy ekonomicznych.

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Łodzi

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo niestacjonarne w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Komentarze (0)