Inżynieria bezpieczeństwa pracy - Łódź

Inżynieria bezpieczeństwa pracy - Łódź

Inżynieria bezpieczeństwa pracy - Łódź
Dodaj do ulubionych

11.02.2023

Inżynieria bezpieczeństwa pracy studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Łodzi inżynierię bezpieczeństwa pracy możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Łódzkiej (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego, systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy czy prowadzenia szkoleń i dokumentacji bhp.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach różnych branż jako specjaliści ds. bhp. Państwowych instytucjach nadzoru nad bhp czy placówkach naukowo-badawczych.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria bezpieczeństwa pracy - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Inżynieria bezpieczeństwa pracy stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Łodzi na kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy:

 • matematyka,
 • język obcy,
 • fizyka,
 • chemia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY?

Inżynieria bezpieczeństwa pracy to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Łodzi. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego, ratownictwa medycznego i technicznego czy prowadzenia szkoleń i dokumentacji.

Kierunki studiów takie jak Inżynieria bezpieczeństwa pracy dają studentom możliwość zdobycia podstawowej wiedzy z takich dziedzin jak matematyka, fizyka czy chemia, a także specjalistycznych umiejętności i kompetencji z zakresu np. systemów zarządzania bezpieczeństwem, prac szczególnie niebezpiecznych czy transportu materiałów niebezpiecznych.

Studia na tym kierunku dają studentom możliwość zdobyć wiedzę przewidzianą w programie studiów i nauczyć się, jak wykorzystywać ją w praktyce.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów w Łodzi takie jak Inżynieria bezpieczeństwa pracy mają za zadanie przede wszystkim przygotować studentów do pracy w charakterze inżynierów-specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Studenci tego kierunku, oprócz otrzymania tytułu inżyniera, mogą po studiach pełnić funkcje starszego inspektora ds. bhp. Mają również możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością.

Studenci kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy mają także możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i monitorowania technicznych warunków pracy, prowadzenia szkoleń i dokumentacji bhp czy badań okoliczności awarii i wypadków przy pracy.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Łodzi na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy to: zagadnienia ekologiczne w energetyce, elektrotechnologie utylizacji odpadów i odzysku surowców czy podstawy zarządzania projektami.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY?

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy trwają 4 lata (studia I stopnia).

 

Inżynieria bezpieczeństwa pracy w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w przedsiębiorstwach wielu branż, na stanowiskach specjalistów ds. bhp. Po studiach na tym kierunku mają także możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy.

Absolwenci kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy mogą znaleźć zatrudnienie również w państwowych instytucjach zajmujących się nadzorem nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym czy w placówkach naukowo-badawczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy:

 • specjalista ds. bhp,
 • placówki naukowo-badawcze,
 • państwowe instytucje nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym,
 • przedsiębiorstwa różnych branż.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria bezpieczeństwa pracy Łódź studia i stopnia


Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

energetyka
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia