Agile management – zarządzanie zwinne – studia podyplomowe w Trójmieście

Agile management – zarządzanie zwinne – studia podyplomowe w Trójmieście

Agile management – zarządzanie zwinne – studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Agile management – zarządzanie zwinne – studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Agile management – zarządzanie zwinne to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć umiejętność szybkiego adaptowania się do zmian oraz współpracują z klientami w celu wytworzenia produktu o jak największej wartości biznesowej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek agile management - zarządzanie zwinne - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Agile management – zarządzanie zwinne zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Trójmieście mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGENT CELNY?

Studia w Trójmieście na kierunku Agile management – zarządzanie zwinne realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agile management – zarządzanie zwinne możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Agile management – zarządzanie zwinne dają słuchaczom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. procesów, produktów, ról, wyzwań i korzyści w metodyce Agile management oraz zarządzania projektami. Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą umiejętności z zakresu prognozowania i optymalizacji w zarządzaniu zmianą czy modelowania.

Studenci mają możliwość zdobycia umiejętności elastycznego zarządzania projektami przy użyciu sprawdzonych narzędzi, a także projektowania kultury w organizacji, przy jednoczesnym traktowaniu zmian jako szansy.

Słuchacze kierunku Agile management – zarządzanie zwinne mogą również zapoznać się z praktycznymi aspektami zarządzania zwinnego, projektami w tej metodyce, kulturą organizacyjną oraz narzędziami i systemami informatycznymi w zarządzaniu zwinnym.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Agile management – zarządzanie zwinne, to m.in.:

 • modelowanie i dojrzałość procesowo-projektowa,
 • zarządzanie zespołem i kompetencjami,
 • metody i narzędzia IT w zarządzaniu zwinnym,
 • systemy informatyczne w zarządzaniu zwinnym,
 • prognozowanie i optymalizacja w zarządzaniu zmianą.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGILE MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE ZWINNE?

Studia na kierunku Agile management – zarządzanie zwinne trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGILE MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE ZWINNE

Kompetencje zdobyte podczas studiów na kierunku Agile management – zarządzanie zwinne mogą pozwolić słuchaczom znalezienie pracy m.in. w działach IT, dużych korporacjach, jednostkach administracji samorządowej i rządowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agile management – zarządzanie zwinne:

 • kierownik projektu,
 • kierownik zespołu projektowego,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownik zespołu wytwórczego,
 • przedsiębiorstwa usługowe z sektora IT,
 • product manager,
 • agile project manager,
 • lider zespołu,
 • manager produktu,
 • product owner.

Komentarze (0)