Agile, devops i lean it w świecie vuca – studia podyplomowe w Trójmieście

Agile, devops i lean it w świecie vuca – studia podyplomowe w Trójmieście

Agile, devops i lean it w świecie vuca – studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Agile, devops i lean it w świecie vuca – studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Agile, devops i lean it w świecie vuca to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa, w którym pracują oraz poprawić jego funkcjonowanie i znaleźć alternatywy dla prowadzenia projektów w klasyczny sposób.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek agile, devops and lean it in vuca world - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Agile, devops i lean it w świecie vuca zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Trójmieście mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGENT CELNY?

Studia w Trójmieście na kierunku Agile, devops i lean it w świecie vuca realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agile, devops i lean it w świecie vuca możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Agile, devops i lean it w świecie vuca dają słuchaczom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. zastosowania podejścia lean do uproszczenia działalności organizacji IT, zarządzania zespołami czy rozwiązań biznesowych mających na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji.

Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą umiejętności rozwiązywania konfliktów wewnątrz zespołów, zapoznają się ze strategiami vuca czy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie specyfiki pracy Scrum Mastera.

Słuchacze kierunku Agile, devops i lean i w świecie vuca mogą także zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania i komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej. Mają również możliwość zapoznania się z podejściem design thinkingu oraz nastawieniem skoncentrowanym na kliencie, a także zdobycia umiejętności wspierania i realizacji wydarzeń PI Planning.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Agile, devops i lean it w świecie vuca, to m.in.:

 • requirements management in agile initiatives;
 • frameworks for scaling scrum;
 • leadership agility – how to lead teams in VUCA world;
 • scaling agile foundation.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGILE, DEVOPS I LEAN IT W ŚWIECIE VUCA?

Studia na kierunku Agile, devops i lean it w świecie vuca trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGILE, DEVOPS I LEAN IT W ŚWIECIE VUCA

Kompetencje zdobyte podczas studiów na kierunku Agile, devops i lean it w świecie vuca dają słuchaczom możliwość zdobycia pracy w miejscach, gdzie wytwarzany jest produkt oraz w których występują dynamiczne zmiany, a także w działach IT oraz dużych korporacjach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agile, devops i lean it w świecie vuca:

 • project manager,
 • scrum master,
 • konsultant,
 • kierownik projektu,
 • kierownik zespołu projektowego,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownik zespołu wytwórczego,
 • przedsiębiorstwa usługowe z sektora IT,
 • product manager,
 • agile project manager,
 • lider zespołu,
 • manager produktu,
 • product owner.

Komentarze (0)