Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia podyplomowe w Szczecin

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia podyplomowe w Szczecin

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia podyplomowe w Szczecin
Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia podyplomowe w Szczecin

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie niestacjonarnej.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy to studia podyplomowe w Szczecinie, które w trakcie wielu zajęć skupiają się na przekazaniu uczestnikom wiedzy i kompetencji w zakresie organizacji stanowisk pracy.

Studia dzięki swojemu innowacyjnemu programowi dydaktycznemu przygotowują absolwentów do realizowania wszystkich obowiązków niezbędnych do pełnienia służby BHP. Dodatkowo jeśli studenci już wykonują pracę dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem, wtedy mogą podnieść swoje umiejętności, zdobywając awans zawodowy.

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Studia w Szczecinie realizowane w ramach kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy wymagają od kandydatów, aby legitymowali się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnej ścieżki kształcenia.

Program kształcenia wpisuje się w oczekiwania osób, którym zależy na przygotowaniu do podjęcia pracy w służbie BHP. Kandydatem mogą być też pracownicy różnych firm świadczących usługi w tej branży, kadra zakładów szkoleniowych, nauczyciele czy wykładowcy związani z dziedziną BHP.

Trzeba jednak pamiętać, że po przyjęciu na ten kierunek obowiązuje konieczność dokonywania regularnych opłat za semestr.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY?

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdów weekendowych. W programie uwzględniono około 13 przedmiotów, a koncepcja kształcenia opiera się na łączeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Uczestnicy mają możliwość aktualizowania swoich informacji w zakresie BHP. Nabywają także, poszerzają lub korygują umiejętności związane z praktycznym zastosowaniem przekazywanej wiedzy.

Cały proces dydaktyczny realizuje kadra cenionych wykładowców oraz praktyków ze świata BHP. W siatce zajęć duży nacisk położony jest na te praktyczne, w ramach których wykładowcy przygotowują uczestników do wymagań stawianych przez rynek pracy.

Przedmioty mają formę aktywnych warsztatów, w ramach których wykładowcy korzystają ze studium przypadku, umożliwiając studentom włączanie się w proces dydaktyczny.

Siatkę zajęć podzielono tematycznie na moduły przedmiotów ogólnych oraz kierunkowych, które dotyczą ergonomii, socjologii, psychologii i filozofii w pracy w aspekcie BHP, ryzyka zawodowego czy wypadków przy pracy.

W ramach pierwszego semestru studenci poznają głównie aspekty prawne w ochronie pracy czy nadzorowaniu warunków pracy. W trakcie drugiego semestru z kolei uczestniczą w zajęciach tematycznych – związanych bezpośrednio z zakresem zadań w BHP.

Ten innowacyjny program kształcenia powstał przy uwzględnieniu opinii absolwentów i praktyków zawodowych, aby dostarczyć uczestnikom najbardziej pożądane umiejętności.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Po zakończeniu realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, uczestnicy znają podstawowe zasady organizacji pracy, prawa pracy i kształtowania jej warunków, uwzględniając aktualne przepisy prawa na terenie Unii Europejskiej.

Doskonale znają także możliwości technik wspomagających zarządzanie BHP i potrafią zastosować je w praktyce. Przeprowadzają analizę ryzyka zawodowego, rozpoznają i ograniczają szkodliwy wpływ czynników chemicznych na zdrowie czy życie pracowników.

Wiedzą również, jakie są metody redukcji negatywnych skutków procesów produkcyjnych czy technologicznych na środowisko naturalne. Absolwenci mają także obszerną wiedzę w zakresie znajomości norm międzynarodowych w ramach zarządzania BHP.

Potrafią wskazać najistotniejsze postanowienia zawarte w Kodeksie Pracy, rozporządzeniach czy innych obowiązujących aktach prawnych obejmujących tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Posługują się rozbudowaną terminologią prawniczą opisującą źródła zagrożeń zawodowych. Wiedzą, jakie są skutki dla życia czy zdrowia pracowników zagrożeń chemicznych w środowisku pracy. Prowadzą nadzór systemu kontroli BHP i znają procedury powypadkowe.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY?

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Po ukończeniu studiów w ramach tego kierunku absolwenci mają odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności, dzięki którym podejmą się obowiązków związanych z zarządzaniem BHP, dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego, analizy wypadków przy pracy, a także poprowadzą szkolenia BHP dla pracowników każdego szczebla.

Odnajdą się także przy prowadzeniu dokumentacji BHP w różnych jednostkach organizacji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

  • specjalista odpowiedzialny za zarządzanie BHP,
  • specjalista odpowiedzialny za przygotowanie analizy ryzyka zawodowego,
  • specjalista odpowiedzialny za przygotowanie analizy wypadków przy pracy,
  • specjalista odpowiedzialny za prowadzenie szkolenia BHP dla pracowników wszystkich szczebli,
  • inspektor BHP,
  • specjalista BHP.

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy realizują treści dydaktyczne, które są zgodne z potrzebami otoczenia społecznego, gospodarczego oraz rynku pracy.

Komentarze (0)