Studia podyplomowe Szczecin

Studia podyplomowe Szczecin

Studia podyplomowe Szczecin

Największy wybór studiów

podyplomowych w Szczecinie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

14.12.2021

Studia podyplomowe w Szczecinie

Studia podyplomowe w Szczecinie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

STUDIA PODYPLOMOWE W SZCZECINIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
  Typ studiów
  Tryb studiów
  Czas trwania
   Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
   Nie znaleziono wyników spełniających kryteria wyszukiwania

   ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W SZCZECINIE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   grupa kierunku
   typ studiów
   tryb studiów

   Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

   grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

   Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Akademia Morska w Szczecinie

   Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

   Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

   Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 45 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

   Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

   Uniwersytet Szczeciński

   Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

   Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

   Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 127 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

   Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie

   Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

   Kierunki studiów: 46 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

   Jak wyglądają studia podyplomowe w Szczecinie?

   Czym tak naprawdę są studia podyplomowe? I po co kontynuować studia po dyplomie, kiedy ma się już wyższe wykształcenie? Te pytania są bardzo zasadne, ale mamy na nie kilka dobrych odpowiedzi.

   Na studia podyplomowe przede wszystkim decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

    

   Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Szczecinie

   Studia podyplomowe stworzone są dla każdego, kto posiada już wyższe wykształcenie. Zajęcia organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę.

   Studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

    

   Oferta studiów podyplomowych w Szczecinie

   Akademia Morska w Szczecinie organizuje studia podyplomowe na kierunkach i wydziałach:

   • Wydział Nawigacyjny: Geoinformatyka, Pilotaż morski, Inspekcje Morskie FSC, PSC.
   • Wydział Mechaniczny: Transport LNG i eksploatacja terminali.
   • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu: Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska.

   Akademia Sztuki w Szczecinie prowadzi studia podyplomowe na poniższych wydziałach:

   • Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zaprasza na studia podyplomowe:Rytmika z kształceniem słuchu w szkolnictwie muzycznym oraz Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym.

   Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie organizuje zajęcia na studiach podyplomowych w Studium Kształcenia Podyplomowego. Studium jako jednostka pozawydziałowa uczestniczy w organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez jednostki PUM. Organizuje i koordynuje kształcenie specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, biologów i biotechnologów oraz bierze udział w realizacji studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków.

   Przykładowe kierunki studiów podyplomowych to: Mikrobiologia medyczna, Neurologopedia, Żywieniew sporcie, Otyłość – zagadnienie interdyscyplinarne, Treer Personalny, Zdrowie publiczne-marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia, Dydaktyka medyczna, Edukacja w opiece okołoporodowej, Prawo medyczne, Coaching i public relations w ochronie zdrowia, Gerontopedagogika, Fizjoterapia w onkologii i profilaktyce chorób nowotworowych oraz Fizjoterapia w kardiologii i profilaktyce chorób układu krążenia.

   Uniwersytet Szczeciński organizuje studia podyplomowe na poniższych wydziałach i podlegających im kierunkach:

   • Wydział Humanistyczny: Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Gender studies, Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne, Przygotowanie pedagogiczne.
   • Wydział Matematyczno-Fizyczny: Matematyka - Studia podyplomowe dla nauczycieli
   • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania, Coaching menedżerski, Design Thinking, Doradztwo i rachunkowość podatkowa, Ekonomia i Prawo w działalności gospodarczej, Master of Business Administration, Rachunkowość od podstaw do certyfikatu, Rynek Nieruchomości, Specjalista ds Data Mining, Wycena przedsiębiorstw, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie w sporcie, Zarządzanie zasobami ludzkimi.
   • Wydział Biologii: Przyroda.
   • Wydział Prawa i Administracji: Prawo Administracyjne i Samorządowe
   • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług: Autoprezentacja i negocjacje w biznesie, Certyfikowany Menedżer Projektów, Dokumentacja i podatki w medycynie , E-commerce, Menedżer projektów, Public Relations i komunikacja społeczna, Rachunkowość w Kołobrzegu, Rachunkowość w Słupsku, Rachunkowość Budżetowa w Zielonej Górze, Rachunkowość Budżetowa w Koninie, Rachunkowość Budżetowa w Szczecinie, Rachunkowość i podatki – Konin, Rachunkowość i podatki – Szczecin, Rachunkowość i podatki – Zielona Góra, Rachunkowość i Podatki NGO (organizacji pozarządowych), Rachunkowość w zarządzaniu kadrami - w Koninie, Rachunkowość w zarządzaniu kadrami - w Szczecinie, Rachunkowość w zarządzaniu kadrami - w Zielonej Górze, Rachunkowość Zarządcza i Controlling – w Szczecinie, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) inwestycją w rentowny biznes, Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym.
   • Wydział Teologiczny: Asystent rodziny, Mediacje, Podyplomowe Studia z Teologii dla Nauczycieli, Teologia - w Koszalinie, Wychowanie do życia w rodzinie z elementami edukacji seksualnej.
   • Wydział Filologiczny: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (specjalność nauczycielska), Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (specjalność ogólnobiblioteczna), Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (specjalność nauczycielska), Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (specjalność ogólnobiblioteczna), Korespondencja handlowa w języku niemieckim, Korespondencja w biznesie w języku niemieckim i polskim, Przekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny, Przekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny, Przekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny.
   • Wydział Nauk o Ziemi: Biopaliwa i odnawialne źródła energii, Geografia dla nauczycieli.
   • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia: Opieka senioralna z kursem językowym (język angielski lub język niemiecki lub język norweski), Szkolny koordynator edukacji zdrowotnej, Wychowanie fizyczne na I i II etapie edukacyjnym dla nauczycieli.
   • Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Gorzowie Wlkp., Business Coaching, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim - Gorzów Wielkopolski.
   • Uniwersyteckie Centrum Edukacji: BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem, BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem, Etyka w szkole, Logopedia i terapia pedagogiczna, Podyplomowe Studia Pedagogiczne w zakresie nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Podyplomowe Studia Pedagogiczne w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela.
   • Nowością są też kierunki: Design Thinking, Certyfikowany Menedżer Projektów, Przekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny, Coaching menedżerski, Korespondencja w biznesie w języku niemieckim i polskim, Podyplomowe Studia z Teologii dla Nauczycieli, Dokumentacja i podatki w medycynie - w Szczecinie, Rachunkowość w zarządzaniu kadrami - w Zielonej Górze, Rachunkowość w zarządzaniu kadrami - w Koninie, Rachunkowość w zarządzaniu kadrami - w Szczecinie.

   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje następujące rodzaje studiów podyplomowych i kształcenia uzupełniającego:

   • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt: Podyplomowe Studia Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju.
   • Wydział Budownictwa i Architektury: Podyplomowe Studia Architektury i projektowania wnętrz, Podyplomowe Studia Gospodarka nieruchomościami, Podyplomowe Studia Melioracje wodne, Podyplomowe Studia Inżynieria drogowa, Podyplomowe Studia Sterowanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie i infrastrukturze oraz Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i higiena pracy.
   • Wydział Ekonomiczny: Podyplomowe Studia Audyt wewnętrzny, Podyplomowe Studia Controlling wspomagany komputerowo, Podyplomowe Studia Fundusze i projekty unijne, Podyplomowe Studia Gospodarka nieruchomościami, Podyplomowe Studia Rachunkowość, Podyplomowe Studia Rachunkowość budżetowa, Podyplomowe Studia Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
   • Wydział Elektryczny nie prowadzi studiów podyplomowych.
   • Wydział Informatyki: Studia Podyplomowe Analiza i fuzja danych przestrzennych, Podyplomowe Studia Poligrafia i media cyfrowe, Podyplomowe Studia Programowanie komputerów.
   • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki: Podyplomowe Studia Menedżer i auditor systemu zarządzania jakością oraz Podyplomowe Studia Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE.
   • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: Podyplomowe Studia Florystyka, Podyplomowe Studia Melioracje wodne, Podyplomowe Studia Proekologiczne źródła energii, Podyplomowe Studia Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.
   • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa: Podyplomowe Studia Żywienie człowieka - promocja zdrowia.
   • Wydział Techniki Morskiej i Transportu: Podyplomowe Studia Inżynieria ruchu drogowego, bezpieczeństwo i rzeczoznawstwo samochodowe oraz Podyplomowe Studia Projektowanie jachtów i pływających jednostek sportowych.
   • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej: Podyplomowe Studia z Chemii dla Nauczycieli.
   • Centrum Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych prowadzi Kurs Doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich.

    

   Praca po studiach podyplomowych

   Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

   Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

    

   STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W SZCZECINIE

   Uczelnia
   Grupa kierunków
   Tryb   Studia podyplomowe Typ Tryb
   Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja podyplomowe zjazdy
   Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe online
   Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami podyplomowe online
   Akademia analizy transakcyjnej dla menedżerów podyplomowe online
   Akademia coachingu zespołowego i facylitacji podyplomowe online
   Akademia lean leadera podyplomowe zjazdy
   Akademia lidera oświaty podyplomowe zjazdy
   Akademia lidera przyszłości podyplomowe zjazdy
   Akademia project managera podyplomowe online
   Akademia przywództwa kobiet podyplomowe online
   Akademia trenera biznesu podyplomowe zjazdy
   Analityk biznesowy podyplomowe zjazdy
   Analityk finansowy podyplomowe online
   Aranżacja wnętrz podyplomowe zjazdy
   Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych podyplomowe online
   Assessor przemysłu 4.0 podyplomowe online
   Asystent rodziny podyplomowe zjazdy
   Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo i higiena pracy - edukacja i zarządzanie podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo narodowe podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo pożarowe obiektów użyteczności publicznej podyplomowe zjazdy
   Bhp w podmiotach leczniczych podyplomowe zjazdy
   Bibliotekoznawstwo podyplomowe online
   Bibliotekoznawstwo i informacja biblioteczna podyplomowe zjazdy
   Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa podyplomowe zjazdy
   Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i animacją czytelnictwa podyplomowe zjazdy
   Big data podyplomowe zjazdy
   Big data. inżynieria danych podyplomowe zjazdy
   Branding i content marketing podyplomowe online
   Certyfikowany administrator microsoft windows server podyplomowe zjazdy
   Certyfikowany administrator vmware vsphere podyplomowe zjazdy
   Chłodnictwo i klimatyzacja podyplomowe zjazdy
   Coaching i facylitacja podyplomowe zjazdy
   Controlling i audyt podyplomowe zjazdy
   Controlling w biznesie podyplomowe online
   Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe online
   Customer experience management podyplomowe online
   Diagnoza i terapia pedagogiczna z arteterapią podyplomowe zjazdy
   Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej podyplomowe zjazdy
   Dietetyka sportowa z treningiem personalnym podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration dba podyplomowe zjazdy
   Doradca finansowy podyplomowe online
   Doradztwo i rachunkowość podatkowa podyplomowe zjazdy
   Doradztwo zawodowe podyplomowe zjazdy
   Doradztwo zawodowe i coaching kariery podyplomowe zjazdy
   Doradztwo zawodowe i rozwój kariery podyplomowe zjazdy
   Dydaktyka języków obcych podyplomowe online
   Edukacja dla bezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową dawniej surdopedagogika podyplomowe zjazdy
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową dawniej tyflopedagogika podyplomowe zjazdy
   Edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
   Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
   Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
   Edukacja włączająca podyplomowe zjazdy
   Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem aspergera podyplomowe zjazdy
   Employer branding podyplomowe zjazdy
   Etyka dla nauczycieli podyplomowe online
   Etyka i filozofia dla nauczycieli podyplomowe online
   Executive master of business administration mba podyplomowe zjazdy
   Fizjoterapia w stomatologii podyplomowe zjazdy
   Geografia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Geoinformatyka i teledetkecja środowiska podyplomowe zjazdy
   Gerontologia i geriatryczna opieka koordynowana z elementami e-medycyny podyplomowe zjazdy
   Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna w tańcu, ruchu, zabawie z elementami masażu podyplomowe zjazdy
   Gospodarka odpadami podyplomowe zjazdy
   Gospodarka wodna podyplomowe zjazdy
   Grafika komputerowa podyplomowe zjazdy
   Headhunter podyplomowe online
   Home staging z elementami aranżacji wnętrz - przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedaży podyplomowe zjazdy
   Hr business partner podyplomowe zjazdy
   Hr manager podyplomowe zjazdy
   Informatyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
   Inspektor ochrony danych – zarządzanie bezpieczeństwem firmy podyplomowe zjazdy
   Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych podyplomowe online
   Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia podyplomowe zjazdy
   Integracja sensoryczna podyplomowe zjazdy, online
   Inżynieria drogowa podyplomowe zjazdy
   Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap podyplomowe online
   Inżynieria spawalnicza w zakresie kompetencji iwe podyplomowe zjazdy
   Kadry i płace podyplomowe zjazdy
   Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki – edukacja osób dorosłych podyplomowe zjazdy
   Konsultant rozwiązań microsoft power platform podyplomowe online
   Konsultant rozwoju organizacji podyplomowe online
   Korespondencja w biznesie w języku niemieckim i polskim podyplomowe zjazdy
   Logistyka w biznesie podyplomowe zjazdy
   Logopedia podyplomowe zjazdy
   Logopedia i terapia logopedyczna podyplomowe zjazdy
   Macos – architektura i wsparcie podyplomowe online
   Manager jednostek hotelowych, spa & wellness podyplomowe zjazdy
   Manager projektów strategicznych - six sigma podyplomowe zjazdy
   Marketing internetowy podyplomowe zjazdy
   Marketing kultury podyplomowe online
   Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej podyplomowe zjazdy
   Master of business administration (mba) podyplomowe zjazdy
   Master of laws (ll.m.) podyplomowe zjazdy
   Matematyka - nauczanie kolejnego przedmiotu podyplomowe zjazdy
   Mediacje i negocjacje podyplomowe zjazdy
   Mediacje w oświacie podyplomowe zjazdy
   Medycyna estetyczna twarzy podyplomowe zjazdy
   Medycyna regeneracyjna i przeciwstarzeniowa twarzy podyplomowe zjazdy
   Medyczny trener personalny podyplomowe zjazdy
   Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing podyplomowe online
   Menedżer csr podyplomowe online
   Menedżer ds. eksportu podyplomowe online
   Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju podyplomowe online
   Menedżer i auditor systemu zarządzania jakością podyplomowe zjazdy
   Menedżer zarządzania zakupami podyplomowe zjazdy
   Modelowanie informacji oraz techniki cad w budownictwie i architekturze podyplomowe zjazdy
   Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe online
   Neurobiznes podyplomowe online
   Neurodydaktyka podyplomowe online
   Neurodydaktyka w różnych obszarach edukacji podyplomowe zjazdy
   Neurologopedia podyplomowe zjazdy
   Neuropsychologia kliniczna podyplomowe zjazdy
   Nowa jakość edukacji: nauczyciel – rodzic – dziecko podyplomowe zjazdy
   Nowe prawo zamówień publicznych podyplomowe zjazdy
   Ochrona informacji niejawnych podyplomowe zjazdy
   Ochrona środowiska podyplomowe zjazdy
   Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
   Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy, online
   Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) podyplomowe zjazdy, online
   Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Pedagogika leczniczo – terapeutyczna podyplomowe zjazdy
   Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza podyplomowe zjazdy
   Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza podyplomowe zjazdy
   Pedagogika resocjalizacyjna podyplomowe zjazdy, online
   Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
   Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień podyplomowe zjazdy
   Pedagogika specjalna. edukacja integracyjna i włączająca podyplomowe zjazdy
   Pedagogika szkolna podyplomowe zjazdy
   Personal branding i public relations podyplomowe zjazdy
   Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps podyplomowe online
   Plastyka i technika dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Podatki i doradztwo podatkowe podyplomowe zjazdy
   Podatki, finanse, kadry i płace podyplomowe zjazdy
   Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym podyplomowe zjazdy
   Praktyczny marketing internetowy podyplomowe zjazdy
   Prawo administracyjne i samorządowe podyplomowe zjazdy
   Prawo ochrony środowiska podyplomowe zjazdy
   Production manager - zarządzanie w firmie produkcyjnej podyplomowe zjazdy
   Programista python developer podyplomowe online
   Programowanie podyplomowe zjazdy
   Programowanie aplikacji java podyplomowe online
   Programowanie komputerów podyplomowe zjazdy
   Programowanie urządzeń mobilnych apple z wykorzystaniem uikit podyplomowe online
   Programowanie z elementami systemów wbudowanych podyplomowe zjazdy
   Projektowanie interfejsów graficznych podyplomowe online
   Projektowanie jachtów i pływających jednostek sportowych podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych podyplomowe online
   Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe online
   Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa podyplomowe zjazdy
   Przywództwo wojskowe podyplomowe zjazdy
   Psychodietetyka podyplomowe zjazdy
   Psychologia kryminalna podyplomowe zjazdy
   Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej podyplomowe zjazdy
   Psychologia penitencjarna podyplomowe zjazdy
   Psychologia pozytywna podyplomowe zjazdy
   Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe online
   Psychologia relacji z uczniem. edukacyjna analiza transakcyjna podyplomowe online
   Psychologia sportu podyplomowe zjazdy
   Psychologia śledcza podyplomowe zjazdy
   Psychologia transportu podyplomowe zjazdy
   Psychologia w edukacji i wychowaniu podyplomowe zjazdy
   Psychologia w zarządzaniu podyplomowe zjazdy
   Psychologia zarządzania i biznesu podyplomowe zjazdy
   Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela podyplomowe zjazdy
   Psychoonkologia podyplomowe zjazdy
   Psychosomatyka podyplomowe online
   Psychotraumatologia - master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość od podstaw podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość od podstaw do certyfikatu podyplomowe zjazdy
   Rehabilitacja dzieci i niemowląt w oparciu o metody neurofizjologiczne i edukacyjne podyplomowe zjazdy
   Rehabilitacja zwierząt podyplomowe zjazdy
   Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych podyplomowe zjazdy
   Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju podyplomowe zjazdy
   Sap s/4 hana - nowoczesny system erp podyplomowe online
   Sap zintegrowane systemy informatyczne podyplomowe zjazdy
   Social media i influencer marketing podyplomowe online
   Socjoterapia podyplomowe zjazdy, online
   Software project management podyplomowe zjazdy
   Specjalista hr podyplomowe zjazdy
   Studia menedżerskie podyplomowe zjazdy
   Studium trenerów grupowych podyplomowe zjazdy
   Surdopedagogika podyplomowe zjazdy
   Szkoła tłumaczeń i specjalistycznych języków obcych podyplomowe zjazdy
   Sztuczna inteligencja w praktyce podyplomowe zjazdy
   Taktyka i metodyka czynności dochodzeniowo-śledczych podyplomowe zjazdy
   Techniki terapii manualnej w dysfunkcjach narządu ruchu podyplomowe zjazdy
   Terapia logopedyczna podyplomowe zjazdy
   Tester oprogramowania podyplomowe online
   Testowanie oprogramowania podyplomowe zjazdy
   Transformacja cyfrowa z salesforce podyplomowe online
   Transport i spedycja podyplomowe zjazdy
   Transport lng i eksploatacja terminali podyplomowe zjazdy
   Trener personalny podyplomowe zjazdy
   Trener przygotowania motorycznego z elementami odnowy biologicznej podyplomowe zjazdy
   Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych podyplomowe online
   Tyflopedagogika podyplomowe zjazdy
   Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków podyplomowe zjazdy
   Wczesne nauczanie języka angielskiego podyplomowe zjazdy
   Wczesne nauczanie języka niemieckiego podyplomowe zjazdy
   Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
   Wczesne wspomaganie rozwoju podyplomowe zjazdy
   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka podyplomowe zjazdy
   Wiedza o społeczeństwie podyplomowe zjazdy
   Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami podyplomowe online
   Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną podyplomowe zjazdy
   Współpraca cywilno-wojskowa nato podyplomowe zjazdy
   Wycena nieruchomości podyplomowe zjazdy
   Wychowanie do życia w rodzinie podyplomowe zjazdy
   Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy
   Zapobieganie agresji i przemocy w szkole + trener grupowy treningu zastępowania agresji podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie finansami i controlling podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie flotą samochodową podyplomowe online
   Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie jakością podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie jakością w branży automotive podyplomowe online
   Zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym podyplomowe online
   Zarządzanie sprzedażą podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca podyplomowe online
   Zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie w oświacie podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie w podmiotach opieki zdrowotnej podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
   Zintegrowany system informatyczny sap erp podyplomowe online
   Zmiana i dialog podyplomowe online

   POZOSTAŁE UCZELNIE W SZCZECINIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

   Komentarze (2)

   Łucja odpowiedz

   Hej, jak robiłam swoja podyplomowke na WSKZ-ecie to wsztko miałam zdalnie. Może tam poszukaj. Ja sobie chwaliłam ich podejście do nauki i to jak wygladal mój kierunek (trychologia)

   Oliwier odpowiedz

   Szukam osob, które mogą polecić jakies studia podyplomowe online, bo nie mam możliwości stacjonarnych zjadow, mieszkam gleboko pod Szczecinem. Ktos cos?