Studia podyplomowe Szczecin

Studia podyplomowe Szczecin

Studia podyplomowe Szczecin

Największy wybór studiów

podyplomowych w Szczecinie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia podyplomowe w Szczecinie

Studia podyplomowe w Szczecinie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie są Studia Podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Kierunki studiów: 14

Studia podyplomowe: 86

Kierunki podyplomowe
administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
administracja - prawo, zarządzanie i organizacja - studia wieczorowe
agile – zwinne metodyki zarządzania projektami

POKAŻ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Kierunki studiów: 7

Studia podyplomowe: 45

Kierunki podyplomowe
aranżacja wnętrz
asystent rodziny
bezpieczeństwo i higiena pracy - edukacja i zarządzanie

POKAŻ WIĘCEJ

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W SZCZECINIE

Grupa kierunków
Uczelnia
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia podyplomowe w Szczecinie?

Czym tak naprawdę są studia podyplomowe? I po co kontynuować studia po dyplomie, kiedy ma się już wyższe wykształcenie? Te pytania są bardzo zasadne, ale mamy na nie kilka dobrych odpowiedzi.

Na studia podyplomowe przede wszystkim decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Szczecinie

Studia podyplomowe stworzone są dla każdego, kto posiada już wyższe wykształcenie. Zajęcia organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę.

Studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Oferta studiów podyplomowych w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie organizuje studia podyplomowe na kierunkach i wydziałach:

 • Wydział Nawigacyjny: Geoinformatyka, Pilotaż morski, Inspekcje Morskie FSC, PSC.
 • Wydział Mechaniczny: Transport LNG i eksploatacja terminali.
 • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu: Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska.

Akademia Sztuki w Szczecinie prowadzi studia podyplomowe na poniższych wydziałach:

 • Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zaprasza na studia podyplomowe:Rytmika z kształceniem słuchu w szkolnictwie muzycznym oraz Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie organizuje zajęcia na studiach podyplomowych w Studium Kształcenia Podyplomowego. Studium jako jednostka pozawydziałowa uczestniczy w organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez jednostki PUM. Organizuje i koordynuje kształcenie specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, biologów i biotechnologów oraz bierze udział w realizacji studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków.

Przykładowe kierunki studiów podyplomowych to: Mikrobiologia medyczna, Neurologopedia, Żywieniew sporcie, Otyłość – zagadnienie interdyscyplinarne, Treer Personalny, Zdrowie publiczne-marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia, Dydaktyka medyczna, Edukacja w opiece okołoporodowej, Prawo medyczne, Coaching i public relations w ochronie zdrowia, Gerontopedagogika, Fizjoterapia w onkologii i profilaktyce chorób nowotworowych oraz Fizjoterapia w kardiologii i profilaktyce chorób układu krążenia.

Uniwersytet Szczeciński organizuje studia podyplomowe na poniższych wydziałach i podlegających im kierunkach:

 • Wydział Humanistyczny: Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Gender studies, Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne, Przygotowanie pedagogiczne.
 • Wydział Matematyczno-Fizyczny: Matematyka - Studia podyplomowe dla nauczycieli
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania, Coaching menedżerski, Design Thinking, Doradztwo i rachunkowość podatkowa, Ekonomia i Prawo w działalności gospodarczej, Master of Business Administration, Rachunkowość od podstaw do certyfikatu, Rynek Nieruchomości, Specjalista ds Data Mining, Wycena przedsiębiorstw, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie w sporcie, Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Wydział Biologii: Przyroda.
 • Wydział Prawa i Administracji: Prawo Administracyjne i Samorządowe
 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług: Autoprezentacja i negocjacje w biznesie, Certyfikowany Menedżer Projektów, Dokumentacja i podatki w medycynie , E-commerce, Menedżer projektów, Public Relations i komunikacja społeczna, Rachunkowość w Kołobrzegu, Rachunkowość w Słupsku, Rachunkowość Budżetowa w Zielonej Górze, Rachunkowość Budżetowa w Koninie, Rachunkowość Budżetowa w Szczecinie, Rachunkowość i podatki – Konin, Rachunkowość i podatki – Szczecin, Rachunkowość i podatki – Zielona Góra, Rachunkowość i Podatki NGO (organizacji pozarządowych), Rachunkowość w zarządzaniu kadrami - w Koninie, Rachunkowość w zarządzaniu kadrami - w Szczecinie, Rachunkowość w zarządzaniu kadrami - w Zielonej Górze, Rachunkowość Zarządcza i Controlling – w Szczecinie, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) inwestycją w rentowny biznes, Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym.
 • Wydział Teologiczny: Asystent rodziny, Mediacje, Podyplomowe Studia z Teologii dla Nauczycieli, Teologia - w Koszalinie, Wychowanie do życia w rodzinie z elementami edukacji seksualnej.
 • Wydział Filologiczny: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (specjalność nauczycielska), Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (specjalność ogólnobiblioteczna), Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (specjalność nauczycielska), Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (specjalność ogólnobiblioteczna), Korespondencja handlowa w języku niemieckim, Korespondencja w biznesie w języku niemieckim i polskim, Przekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny, Przekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny, Przekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny.
 • Wydział Nauk o Ziemi: Biopaliwa i odnawialne źródła energii, Geografia dla nauczycieli.
 • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia: Opieka senioralna z kursem językowym (język angielski lub język niemiecki lub język norweski), Szkolny koordynator edukacji zdrowotnej, Wychowanie fizyczne na I i II etapie edukacyjnym dla nauczycieli.
 • Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Gorzowie Wlkp., Business Coaching, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim - Gorzów Wielkopolski.
 • Uniwersyteckie Centrum Edukacji: BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem, BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem, Etyka w szkole, Logopedia i terapia pedagogiczna, Podyplomowe Studia Pedagogiczne w zakresie nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Podyplomowe Studia Pedagogiczne w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela.
 • Nowością są też kierunki: Design Thinking, Certyfikowany Menedżer Projektów, Przekład specjalistyczny prawniczy i ekonomiczny, Coaching menedżerski, Korespondencja w biznesie w języku niemieckim i polskim, Podyplomowe Studia z Teologii dla Nauczycieli, Dokumentacja i podatki w medycynie - w Szczecinie, Rachunkowość w zarządzaniu kadrami - w Zielonej Górze, Rachunkowość w zarządzaniu kadrami - w Koninie, Rachunkowość w zarządzaniu kadrami - w Szczecinie.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje następujące rodzaje studiów podyplomowych i kształcenia uzupełniającego:

 • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt: Podyplomowe Studia Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju.
 • Wydział Budownictwa i Architektury: Podyplomowe Studia Architektury i projektowania wnętrz, Podyplomowe Studia Gospodarka nieruchomościami, Podyplomowe Studia Melioracje wodne, Podyplomowe Studia Inżynieria drogowa, Podyplomowe Studia Sterowanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie i infrastrukturze oraz Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Wydział Ekonomiczny: Podyplomowe Studia Audyt wewnętrzny, Podyplomowe Studia Controlling wspomagany komputerowo, Podyplomowe Studia Fundusze i projekty unijne, Podyplomowe Studia Gospodarka nieruchomościami, Podyplomowe Studia Rachunkowość, Podyplomowe Studia Rachunkowość budżetowa, Podyplomowe Studia Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Wydział Elektryczny nie prowadzi studiów podyplomowych.
 • Wydział Informatyki: Studia Podyplomowe Analiza i fuzja danych przestrzennych, Podyplomowe Studia Poligrafia i media cyfrowe, Podyplomowe Studia Programowanie komputerów.
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki: Podyplomowe Studia Menedżer i auditor systemu zarządzania jakością oraz Podyplomowe Studia Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE.
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: Podyplomowe Studia Florystyka, Podyplomowe Studia Melioracje wodne, Podyplomowe Studia Proekologiczne źródła energii, Podyplomowe Studia Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa: Podyplomowe Studia Żywienie człowieka - promocja zdrowia.
 • Wydział Techniki Morskiej i Transportu: Podyplomowe Studia Inżynieria ruchu drogowego, bezpieczeństwo i rzeczoznawstwo samochodowe oraz Podyplomowe Studia Projektowanie jachtów i pływających jednostek sportowych.
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej: Podyplomowe Studia z Chemii dla Nauczycieli.
 • Centrum Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych prowadzi Kurs Doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

POZOSTAŁE UCZELNIE W SZCZECINIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)