Biotechnology - Kielce

Biotechnology - Kielce

Studia na kierunku biotechnology w Kielcach możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Biotechnology stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

05.03.2024

Biotechnology - studia Kielce 2024 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku biotechnology to studia licencjackie oraz magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Biotechnology - Kielce
Studia na kierunku biotechnology w Kielcach
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku biotechnology uczestnicy zdobywają szeroki zakres wiedzy na temat biotechnologii, która opiera się na naukach matematycznych i przyrodniczych. Celem kształcenia jest praktyczne przygotowanie absolwentów do zarządzania i projektowania procesami biotechnologicznymi.

 

Praca po studiach

Studia w Kielcach na kierunku biotechnology przygotowują absolwentów do pracy w przemyśle biotechnologicznym czy w pokrewnych branżach – spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej. Odnajdą się także przy prowadzeniu pracy w laboratoriach przemysłowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia w Kielcach w ramach ścieżki kształcenia na kierunku biotechnology na I stopień uwzględnia wyniki uzyskane na maturze z takich przedmiotów, jak np.:

 • język polski,
 • język angielski
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia.

Kierunki studiów w Kielcach, do których zalicza się biotechnology w przypadku rekrutacji na II stopień adresowane są natomiast do absolwentów uczelni wyższych z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku. Kandydat powinien wyróżniać się także znajomością języka angielskiego na poziomie minimum B2, potwierdzoną odpowiednim certyfikatem.

 * Uczelnie mają określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGY?

Studia na kierunku biotechnology obejmują zagadnienia w zakresie procesów związanych z prowadzeniem modyfikacji mikroorganizmów oraz komórek organizmów w celu biosyntezy czy biotransformacji procesów biotechnologicznych.

W trakcie kształcenia realizowane są specjalistyczne przedmioty obejmujące tematykę procesów biotechnologicznych, które przebiegają z udziałem drobnoustrojów. Studenci uczą się również na temat bioinformatyki czy niekonwencjonalnych procesów biotechnologicznych.

Uczelnie w Kielcach organizują również mobilność studencką w krajach partnerskich. Uczestnicy mobilności otrzymują stypendium oraz możliwość rozwoju swoich kompetencji językowych. Ponieważ całe studia prowadzone są w języku angielskim, uczestnicy muszą wykazywać się jego znajomością co najmniej na poziomie średniozaawansowanym.

W trakcie studiów uczestnicy mają możliwość korzystania z nowoczesnej aparatury badawczej – spektrometrów, mikroskopów, termowagi czy chromografu gazowego. Wszelkie badania prowadzone są pod okiem doświadczonych wykładowców, którzy służą swoim wsparciem i pomocą.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biotechnology możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia licencjackie,
 • studia magisterskie.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie studiów na kierunku biotechnology uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie zaawansowanych zagadnień biotechnologii. Potrafią projektować procesy biotechnologiczne za pomocą nowoczesnych metod biologii doświadczalnej.

Znają język obcy na poziomie biegłości B2 i B2+, posługując się specjalistycznymi zwrotami z zakresu biotechnologii. Wykazują się także obszerną wiedzą na temat sposobów modyfikacji mikroorganizmów czy komórek organizmów. Potrafią projektować i charakteryzować białka czy peptydy za pomocą techniki DNA.

Uczelnie w Kielcach - kierunek biotechnology:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGY?

Studia na kierunku biotechnology trwają 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie).

Biotechnology w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGY

Absolwenci po ukończeniu tego kierunku studiów mogą podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym oraz w pokrewnych branżach – spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej. Odnajdą się także przy prowadzeniu pracy w laboratorium przemysłowym, technologicznym oraz analitycznym, które realizuje zadania na materiałach biologicznych i środowiskowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biotechnology

 • laboratoria biologiczne i biotechnologiczne,
 • firmy z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej i chemicznej,
 • jednostki naukowo-badawcze przemysłu biotechnologicznego,
 • zakłady produkujące biopreparaty.

Studia na kierunku biotechnology obejmują innowacyjny program kształcenia, który przygotowuje absolwentów do podjęcia przyszłej pracy zawodowej zgodnie z ich wykształceniem i wiedzą.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnology Kielce studia i stopnia

Biotechnology Kielce studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnology Kielce studia stacjonarne

Biotechnology w Kielcach

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJj3J0mSvoD0cRDoRZ5UArqfE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/82a14-uniwersytet-przyrodniczy-wr.jpg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu