Biologia - Kielce

Biologia - Kielce

Biologia - Kielce

Studia w Kielcach 

biologia

Odkryj biologię w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Biologia studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku biologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje 40 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJK.

czytaj dalej wszystko o Biologia - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek biologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia?

Jeśli chcesz studiować biologię w Kielcach, warto wcześniej zainteresować się wymogami kwalifikacyjnymi. W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych.

Wymogi rekrutacyjne są różne i uzależnione od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA KIELCE STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA KIELCE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA KIELCE STUDIA STACJONARNE

BIOLOGIA KIELCE STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
40
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku biologia w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek biologia w Kielcach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Kielcach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA W KIELCACH?

Biologia to popularny kierunek studiów, który tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. W trakcie zdobywanego kształcenia studenci mają szansę zdobyć rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, a także nauczą się wykorzystywać nowoczesne metody i techniki badawcze.

Nauki biologiczne, które zgłębiane są szczegółowo w ramach realizowanych zajęć, odnoszą się przede wszystkim do biochemii, biologii molekularnej, biofizyki, cytologii, fizjologii, biologii środowiskowej i genetyki.

Zajęcia praktyczne mogą być użyteczne do zdobywania potrzebnych kompetencji, a także umiejętności związanych, chociażby z obsługą specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej przeznaczonej do analizy materiału biologicznego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia w Kielcach w zakresie biologii możesz realizować w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata, studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają dwa lata i uzupełniają wiedzę zdobytą na poziomie pierwszego stopnia.

Biologię możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Stacjonarna forma kształcenia to inaczej studia dzienne, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym odbywają się bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień). 

Pamiętaj, że nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, musisz sprawdzić, w jakiej formie są one realizowane. Studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia w ramach biologii uzależniony jest często od specjalizacji, którą wybiorą studenci. Specjalności w znaczący sposób wpływają na rozwój ścieżki kariery. Oczywiście możesz kształcić się w zakresie biologii ogólnej, jak i biologii medycznej z elementami diagnostyki. Oferta specjalizacyjna może być zmienna, dlatego warto śledzić ją na bieżąco na stronach internetowych wybranych uczelni.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: biofizyka molekularna, botanika ogólna z anatomią roślin, statystykę w biologii, ewolucjonizm, zoologię systematyczną kręgowców, podstawy technik mikroskopowych.

Studenci poszerzają wiedzę odnoszącą się do różnorodności biologicznej na poziomie taksonomicznym, biocenotycznym, krajobrazowym, jak również na podstawie przeobrażeń środowiska pod wpływem działalności człowieka.

Poznają współczesne metody badawcze, a także uczą się obsługiwać aparaturę badawczą, która jest szczególnie istotna w przypadku biologii doświadczalnej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA W KIELCACH?

Studia na kierunku Biologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA W KIELCACH?

Absolwenci biologii są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych, jak również w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biochemicznej, biotechnologicznej i diagnostycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biologia:

 • jednostki naukowo-badawcze
 • instytucje związane z ochroną przyrody i środowiska
 • laboratoria branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biotechnologicznej
 • szkoły i uczelnie wyższe
 • instytucje opieki zdrowotnej
 • przemysł spożywczy i rolniczy

Głównym polem zainteresowania na rynku pracy są placówki edukacyjne, naukowe czy administracyjne. Absolwenci obejmują stanowiska specjalistów, konsultantów, przedstawicieli medyczno-farmaceutycznych, menadżerów projektów badawczych w koncernach farmaceutycznych i placówkach badawczo-naukowych.

Komentarze (0)