Biotechnology - Wrocław

Biotechnology - Wrocław

Studia na kierunku biotechnology w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Biotechnology stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

08.11.2023

Biotechnology studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Biotechnology we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej). 

Biotechnology - Wrocław
Studia na kierunku biotechnology w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku biotechnology we Wrocławiu zaznajomią Cię z biomedycznymi zagadnieniami z dziedziny biotechnologii. Zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie technik biomedycznych, genetyki czy mikrobiologii. Poznasz też przepisy obowiązujące w pracy w takich dziedzinach, jak biogospodarka czy biotechnologia. Jako absolwent będziesz znał branżową terminologię z dziedziny biotechnologii w języku angielskim.

 Zdobędziesz kwalifikacje potrzebne do samodzielnego przygotowania i przeprowadzania badań naukowych, a także będziesz wiedział, jak w praktyce wykorzystywać wiedzę z innych dyscyplin naukowych w obszarze biotechnologii. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach diagnostycznych bądź farmaceutycznych, czy instytucjach zajmujących się hodowlą roślin

 

Uczelnie

We Wrocławiu biotechnology możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Biotechnologii UWR).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnology?

Na przyjęcie na kierunek biotechnology mogą ubiegać się osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości. Wymagane jest także przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biotechnology:

  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka,
  • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnology w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnology we Wrocławiu?

Jako student kierunku biotechnology zdobędziesz szeroką wiedzę o molekularnych podstawach zjawisk i procesów biologicznych. Utrwalisz i rozwiniesz swoje umiejętności w takich dziedzinach jak matematyka, chemia, statystyka, fizyka, a także genetyka, biologia molekularna, mikrobiologia, biologia komórki i biotechnologia.

Zajęcia prowadzone w całości w języku angielskim zapewnią Ci rozwój wiedzy kierunkowej, trenowanie umiejętności językowych oraz poszerzanie słownictwa branżowego. Będziesz przygotowany do późniejszej pracy przy badaniach naukowych i w laboratoriach, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biotechnology możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Podczas studiów na kierunku biotechnology w Poznaniu utrwalisz i rozwiniesz swoją wiedzę z zakresu nauk technicznych, biologicznych oraz chemicznych. Dowiesz się więcej na temat takich zagadnień, jak ochrona środowiska, ekologia czy funkcjonowanie mikroorganizmów żywych występujących w przyrodzie. Podczas zajęć nauczysz się rozumienia narzędzi komputerowych i językowych.

Nabędziesz umiejętności posługiwania się różnymi technikami eksperymentalnymi niezbędnymi do zatrudnienia w branży biotechnologicznej, a także różnego rodzaju laboratoriach (analitycznych, badawczych lub przemysłowych). Będziesz też przygotowany do prowadzenia samodzielnej lub zespołowej praktyki badawczej, dyskusji na temat wyników, formułowania wypowiedzi oraz pisania raportów.

Ile trwają studia na kierunku biotechnology we Wrocławiu?

Studia na kierunku biotechnology trwają 3 lata (studia I stopnia).

Biotechnology w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku biotechnology we Wrocławiu?

Jako absolwent studiów na kierunku biotechnology będziesz posiadał podstawową wiedzę z zakresu molekularnych podstaw zjawisk i procesów biologicznych. Nieobce będą Ci dziedziny takie jak biochemia czy biologia molekularna. Zdobytą wiedzę będziesz mógł zastosować w pracy laboratoryjnej, a także w ośrodkach badawczych czy instytucjach naukowych działających w kraju i za granicą.

Absolwenci tak interdyscyplinarnego kierunku, jakim jest biotechnology, mają niezwykle szerokie perspektywy zawodowe. Wraz ze stale zwiększającym się rozwojem technologicznym zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z branży biotechnologicznej wciąż rośnie. Absolwent kierunku biotechnology będzie ponadto świadomy konieczności ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biotechnology:

  • laboratoria diagnostyczne, badawcze oraz kontrolne,
  • instytucje hodowli roślin,
  • laboratoria firm farmaceutycznych czy spożywczych,
  • ośrodki naukowo-badawcze w Polsce i za granicą.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnology Wrocław studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnology Wrocław studia stacjonarne

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia