Design - Kielce

Design - Kielce

Studia na kierunku design w Kielcach możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Design stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

05.03.2024

Design - studia Kielce 2024 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku design to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Design - Kielce
Studia na kierunku design w Kielcach
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku design uczestnicy zdobywają wiedzę na temat projektowania produktu oraz komunikacji wizualnej. Uczą się również w zakresie możliwości zastosowania różnych technik i technologii projektowych – w tym tych wspomaganych narzędziami cyfrowymi.

 

Praca po studiach

Studia w Kielcach na kierunku design przygotowują uczestników do pracy w zakresie projektowania wzorniczego. Odnajdą się w zespołach projektowych, agencjach reklamowych czy w instytucjach odpowiedzialnych za upowszechnianie kultury.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia w Kielcach w ramach ścieżki kształcenia na kierunku design skierowana jest do osób zainteresowanych możliwościami poprawy i ulepszenia otaczających nas przedmiotów codziennego użytku. Kandydaci powinni być wrażliwi na estetykę czy potrzeby drugiego człowieka.

Kierunki studiów w Kielcach, do których zalicza się design, uwzględniają w ramach rekrutacji wyniki uzyskane z takich przedmiotów maturalnych, jak np.:

  • język polski,
  • język obcy nowożytny,
  • historia sztuki.

Kwalifikacja uwzględnia także ocenę predyspozycji plastycznych kandydata w ramach przeglądu teczki prac rysunkowych i malarskich obejmujących tematykę martwej natury czy studium wnętrza. Przeprowadzana jest też rozmowa kwalifikacyjna na temat zaprezentowanych prac. Komisja omawia tematykę prac i sprawdza wrażliwość plastyczną kandydata oraz predyspozycje do podjęcia studiów w ramach tego kierunku.

 * Uczelnie mają określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DESIGN?

Studia na kierunku design obejmują interdyscyplinarny program kształcenia projektowego w zakresie technik tworzenia produktów oraz komunikacji wizualnej. W siatce dydaktycznej uwzględniono wiele przedmiotów, które mają ogromne znaczenie dla działań projektowych – podstawy projektowania z modelowaniem, metody projektowe, technologie i konstrukcje w projektowaniu.

Studenci biorą udział także przedmiotach kształcenia ogólnoplastycznego, które obejmują podstawowe zagadnienia form plastycznych. Ten wyjątkowy program zajęć powstał przy uwzględnieniu tradycji w zakresie sztuk plastycznych, a także zmian w strukturze społeczeństwa.

Uczelnie w Kielcach są jednocześnie organizatorem wielu wydarzeń kulturowych i dydaktycznych, które umożliwiają studentom rozwój umiejętności zawodowych w interdyscyplinarnym środowisku praktyków zawodowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku design możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia licencjackie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie studiów na kierunku design uczestnicy zdobywają obszerną wiedzę i kompetencje umożliwiające analizowanie problemów projektowych czy samodzielne poszukiwanie rozwiązań projektowych.

Posługują się tradycyjnymi i nowoczesnymi technologiami oraz technikami w designie. Potrafią tworzyć projekty wzornicze na różnych etapach ich powstawania – od koncepcji, aż po fazę modelowania.

Absolwent ma również możliwość kontynuowania nauki na studiach uzupełniających drugiego stopnia na kierunku artystycznym lub projektowym w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

Uczelnie w Kielcach - kierunek design:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Sztuki UJK) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DESIGN?

Studia na kierunku design trwają 3 lata (studia licencjackie).

Design w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DESIGN

Absolwenci po ukończeniu tego kierunku studiów mogą prowadzić własną działalność projektową lub badawczą, której celem jest tworzenie innowacji w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku design

  • zespoły projektowe,
  • agencje reklamowe,
  • instytucje upowszechniana kultury i sztuki.

Studia na kierunku design uwzględniają innowacyjny charakter kształcenia, którego celem jest kompleksowe przygotowanie uczestników do podjęcia przyszłej pracy zawodowej w zakresie designu i tworzenia produktu.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Design Kielce studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Design Kielce studia stacjonarne

Design w Kielcach

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Design w miastach

Nadchodzące wydarzenia