Wzornictwo przemysłowe - Kielce

Wzornictwo przemysłowe - Kielce

Wzornictwo przemysłowe - Kielce

Studia w Kielcach

wzornictwo przemysłowe

Odkryj kierunek wzornictwo przemysłowe w Kielcach i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Wzornictwo przemysłowe - studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku Wzornictwo przemysłowe w Kielcach to studia inżynierskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wzornictwo przemysłowe, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Świętokrzyska oferuje 30 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

czytaj dalej wszystko o Wzornictwo przemysłowe - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek wzornictwo przemysłowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Jednostka prowadząca

Wzornictwo przemysłowe stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku wzornictwo przemysłowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Wzornictwo przemysłowe w Kielcach

W procesie rekrutacji na studia na kierunku wzornictwo przemysłowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Żeby dostać się na Wzornictwo przemysłowe w Kielcach, należy dobrze przygotować się do przejścia procedury rekrutacyjnej. Wyjątkowość opisywanego kierunku studiów objawia się między innymi w tym, że dobre wyniki maturalne z wiodących przedmiotów rekrutacyjnych, jakimi są matematyka, fizyka oraz język angielski, nie wystarczą. Kandydaci będą musieli ponadto wykazać swój talent artystyczny, gdyż bez niego prawdopodobnie nie poradzą sobie z niektórymy aspektami nauki na studiach.

Pamiętaj, że szczegółowe procedury rekrutacyjne mogą się nieznacznie różnić w zależności od tego, na jaką uczelnię wyższą w Polsce postanowisz się zdecydować. Dlatego tuż przed przystąpieniem do aplikacji na studia, zapoznaj się z ustaleniami władz wybranej wcześniej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Wzornictwo przemysłowe w Kielcach - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE KIELCE STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE KIELCE STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku wzornictwo przemysłowe w Kielcach

Studia I stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku Wzornictwo przemysłowe w Kielcach

Uczelnia w Kielcachktóra proponuje przyszłym studentom możliwość rozpoczęcia Wzornictwa przemysłowego, starają się dopasować ofertę edukacyjną do potrzeb młodych ludzi. Jak wiadomo, nie sposób uszczęśliwić wszystkich, jednak zaoferowanie szansy na podjęcie studiów w trybie stacjonarnym lub zaocznym z pewnością okaże się ogromnym ułatwieniem dla wielu. Jeśli zastanawiasz się, która z opcji byłaby dla ciebie najlepsza, spróbuj przemyśleć swoje plany na najbliższą przyszłość.

Jeżeli masz zamiar oddać się nauce, a twoim priorytetem jest zgłębianie wiadomości ściśle związanych z kierunkiem kształcenia, podjęcie studiów stacjonarnych najpewniej okaże się najlepszą z możliwych decyzji. Dzięki edukacji w trym trybie, zadbasz o systematyczne zdobywanie wiedzy podczas codziennych zajęć i obowiązkowych wykładów oraz unikniesz konieczności wnoszenia opłat za czesne.

Studia niestacjonarne powstały w odpowiedzi między innymi na potrzeby ludzi pracujących, stawiających na równi edukację z życiem zawodowym. Podjęcie pełnoetatowej pracy w trybie stacjonarnym jest możliwe, ponieważ nauka odbywa się najczęściej w co drugi weekend każdego miesiąca, a dni robocze w tygodniu pozostają wolne. Studenci niestacjonarnego Wzornictwa przemysłowego zobowiążą się do opłacania każdego semestru nauki oraz zrealizują obowiązek zgłębienia dużej ilości materiału we względnie krótkim czasie.

Wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki i wszystkich gałęzi światowego przemysłu, zaczęło kształtować się Wzornictwo przemysłowe jako jedna z najbardziej pragmatycznych i użytkowych dziedzin twórczych. Wdrażanie artystycznych form do działalności fabrycznej rozpowszechniło się w Polsce w połowie XIX wieku i od tego czasu stanowi popularną praktykę absolwentów tego przyszłościowego kierunku studiów.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Interdyscyplinarność studiów na kierunku Wzornictwo przemysłowe stawia przed kandydatami wyzwanie polegające na sprostaniu podstawie programowej, składającej się z nauk technicznych oraz artystycznych. Siatka studiów została zaprojektowana w taki sposób, aby wszyscy przyszli absolwenci posiedli potrzebną wiedzę i umiejętności. Wszystko dzięki następującym przedmiotom kierunkowym:

 • maszynoznawstwo,
 • instrumentoznawstwo,
 • rysunek odręczny,
 • geometria wykreślana,
 • analiza matematyczna,
 • techniki komputerowe w projektowaniu,
 • termodynamika.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku wzornictwo przemysłowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku wzornictwo przemysłowe w Kielcach realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku.

Uczelnie w Kielcach umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Wszystkie studia wymagają od przyszłych kandydatów nie tylko zaangażowania w proces edukacyjny i udowodnienie swojej wiedzy na maturze, ale przede wszystkim posiadania wrodzonego talentu i zamysłu twórczego, który pozwoli na podjęcie pracy w sektorze związanym z wzornictwem. Jeżeli myślisz o podjęciu Wzornictwa przemysłowego, powinieneś cechować się talentem plastycznym, czerpać radość z wykonywania różnorakich przedmiotów mających walory estetyczne oraz nie stronić od matematyki i nauk ścisłych, które są nieodłącznym elementem programu opisywanego kierunku.

 

4. Program studiów

Program studiów może różnić się pewnymi niuansami w zależności od wybranego trybu pobierania nauki, jednak sylwetka każdego absolwenta i jego szanse na dzisiejszym rynku pracy będą zgodne z potrzebami pracodawców na specjalistów w opisywanej dziedzinie – czyli duże i niezależne od ukończonego trybu studiów. Jako student Wzornictwa przemysłowego będziesz miał okazję poznać kilka nowych technik plastycznych, dzięki którym udoskonalisz posiadany talent plastyczn, jednak przede wszystkim poznasz przemysłową, pragmatyczną stronę tego kierunku. Czyli taką, która bazuje na przedmiotach ścisłych i naukach technicznych. Nauczysz się wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, które jednocześnie będą zachwycać funkcjonalnością i zapewniać doskonałe wrażenia estetyczne.

Ile trwają studia na kierunku Wzornictwo przemysłowe w Kielcach

Ile trwają studia na kierunku Wzornictwo przemysłowe w Kielcach

Studia na kierunku Wzornictwo przemysłowe w Kielcach trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia w Kielcach na kierunku Wzornictwo przemysłowe zostały stworzone, aby uposażyć głodnych wiedzy artystów o uzdolnieniach technicznych w szereg całkiem nowych wiadomości i umiejętności praktycznych, co wymaga odpowiedniej ilości czasu. Studenci pierwszego stopnia opisywanego kierunku na uczelni spędzą trzy i pół roku, a następnie przystąpią do obrony pracy inżynierskiej. Wówczas otrzymają odpowiednie uprawnienia do rozpoczęcia pracy w zawodzie.

Jaka praca po studiach na kierunku Wzornictwo przemysłowe w Kielcach

Jaka praca po studiach na kierunku Wzornictwo przemysłowe w Kielcach

Wzornictwo przemysłowe w doskonały sposób znajduje wspólny mianownik dla pragmatycznych nauk technicznych oraz dziedzin artystycznych, które pozwalają rozwijać kreatywność i posiadany talent. Dlatego absolwenci będą mogli liczyć na stabilne i dobrze płatne zatrudnienie w różnych gałęziach współczesnej gospodarki.

Pierwszą z możliwości jest podjęcie współpracy z biurami architektonicznymi i innymi podwykonawcami, pracującymi nad realizacją takich projektów, które poza walorami pragmatycznymi, powinny zachwycać nienaganną estetyką.

Praca w biurach projektowych, zajmujących się planowaniem zaplecza wizualnego tworzonych produktów, to kolejna alternatywa zawodowa dla absolwentów studiów na kierunku Wzornictwo przemysłowe. W zależności od tego, w jakim kierunku wyspecjalizowałeś się poprzez wybór konkretnej specjalności na studiach, będziesz mógł zająć się modą, sztuką użytkową, tworzeniem rekwizytów, a nawet planowaniem wystroju sklepów w celu przyciągnięcia jak największej liczby klientów.

Pasjonaci grafiki komputerowej będą mogli rozpocząć działalność związaną z tworzeniem planów architektonicznych, budowlanych, a także dotyczących wytwórstwa materiałów i przedmiotów codziennego użytku. Założenie własnej działalności gospodarczej zapewni możliwość realizacji własnych planów i rozwijanie swojej kariery w obranym kierunku. W ten sposób unikniesz również bycia pionkiem na planszy twojego szefa.

Niezależnie od wyboru w kwestii przyszłości zawodowej, absolwenci Wzornictwa przemysłowego w Kielcach będą mogli pochwalić się satysfakcjonującą i rozwijającą artystycznie pracą, która dodatkowo wygeneruje zadowalające zarobki zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Gdzie studiować na kierunku wzornictwo przemysłowe w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek wzornictwo przemysłowe w Kielcach

 • Politechnika Świętokrzyska

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Wzornictwo przemysłowe w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach generują różne wymagania, zależne od specyfiki przedstawianego programu edukacyjnego. Dlatego decyzja o aplikacji powinna zostać poprzedzona gruntowną analizą wymagań oraz własnych predyspozycji do wywiązania się z roli studenta. Kierunki inżynierskie, w którch spektrum zainteresowania znajdują się zagadnienia artystyczne, takie jak Wzornictwo przemysłowe, wymagają od przyszłych studentów nie tylko uzyskania dobrych wyników maturalnych z wiodących przedmiotów, ale również posiadania ponadprzeciętnego talentu artystycznego i wyobraźni niezbędnej do wytwarzania estetycznych przedmiotów codziennego użytku.

W związku z powyższym, zanim aplikujesz na opisywany kierunek studiów, powinieneś zastanowić się, czy:

 • Zakres twojej wyobraźni wykracza znacznie dalej, niż poza horyzont zwykłej przeciętności?
 • Lubisz tworzyć i wykonywać wszelkiego rodzaju prace plastyczne?
 • Chcesz związać swoją przyszłość ze światem sztuki?

Jeżeli z twoich ust padło trzykrotne „tak”, to doskonały moment na poznanie sposobu, żeby móc rozpocząć edukację na Wzornictwie przemysłowym w Kielcach już w październiku. W pierwszej kolejności powinieneś przygotować się do rozszerzonej matury z matematyki i języka angielskiego – właśnie te przedmioty są punktowane najbardziej. Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać pewnym zmianom, dlatego postaraj się na bieżąco śledzić ustalenia danej uczelni za pośrednictwem jej strony internetowej.

Ponadto możesz rozważyć udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, aby dodatkowo zwiększyć swoje szanse na pokonanie dużego grona konkurencji. Olimpiada Matematyczna oraz Olimpiada Fizyczna to niektóre z propozycji, na które warto zwrócić uwagę.

 

Proces rekrutacji

Wszystkim dobrze znana elektroniczna rejestracja kandydatów przeprowadzi cię przez wszystkie procedury kwalifikacyjne wprost do ławki wykładowej na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn w Kielcach. Po pozytywnie zakończonej rekrutacji, zadbaj o terminowe dostarczenie zdjęcia do legitymacji, kserokopii świadectwa maturalnego oraz formularza aplikacyjnego.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE - ważne informacje

wzornictwo przemysłowe studia

studia inżynierskie i techniczne w Kielcach

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Wzornictwo przemysłowe w Kielcach

Studia zapewniają możliwość kształcenia w artystycznym kierunku oraz dobrze płatne zatrudnienie, dlatego chętnych do ich podjęcia nie brakuje. Wśród nich znajdują się również osoby niezdecydowane co do swojej przyszłości, dlatego opinie starszych kolegów mogą okazać się pomocne w tym trudnym procesie decyzyjnym.

Marta, absolwentka studiów na kierunku Wzornictwo przemysłowe w Kielcach, mówi:

„Szczerze mówiąc, przez długi czas nie mogłam dokonać odpowiedniego wyboru kierunku studiów. Wiedziałam jedynie, że chcę rozwijać swoją artystyczną pasję. Kiedy w końcu zdecydowałam się na Wzornictwo przemysłowe, wiedziałam, że był to strzał w dziesiątkę. Dzisiaj prowadzę własną działalność i jestem bardzo szczęśliwa.”

Kierunki inżynierskie i techniczne w Kielcach

Rozwiń

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)