Design społeczny - Kielce

Design społeczny - Kielce

Studia na kierunku design społeczny w Kielcach możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Design społeczny stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

02.04.2024

Design społeczny - studia Kielce 2024 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku design społeczny to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Design społeczny - Kielce
Studia na kierunku design społeczny w Kielcach
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku design społeczny w Kielcach rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 24 września 2024 r. | Design społeczny Kielce - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Design społeczny to studia, które obejmują interdyscyplinarny program zajęć łączący elementy designu, nauk społecznych czy technologii, aby rozwiązywać problemy społeczne i pozytywnie wpływać na życie społeczności lokalnej oraz globalnej. Studenci uczą się technik badawczych, zbierania danych, analizowania potrzeb społeczeństwa oraz identyfikowania problemów. Tworzą koncepty projektowe, testują rozwiązania za pomocą technologii informacyjnych, komunikacyjnych oraz produkcyjnych do tworzenia narzędzi czy innowacji społecznych. W efekcie absolwenci wdrażają praktyczne projekty, które angażują społeczności lokalne i wykorzystują metodologie partycypacyjne.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów z zakresu designu społecznego mogą pracować jako projektanci społeczni, którzy zajmują się tworzeniem projektów i inicjatyw mających na celu poprawę życia społeczności lokalnych czy globalnych. Mogą projektować produkty, usługi, przestrzenie publiczne oraz procesy, które odpowiadają na konkretny problem społeczny.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia w Kielcach na ten kierunek ma formę konkursu dyplomów (w przypadku osób, które ukończyły studia wyższe w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki). W przypadku absolwentów innych kierunków prowadzony jest dodatkowo przegląd portfolio plastycznego i rozmowa kwalifikacyjna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Jak wyglądają studia na kierunku design społeczny?

Rosnąca potrzeba adresowania złożonych problemów społecznych, które wymagają innowacyjnych podejść i interdyscyplinarnych rozwiązań sprawiła, że powstały studia w Kielcach na kierunku design społeczny.

Studenci uczą się projektowania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań wzornictwa w odniesieniu do społeczeństwa i rozwiązywania ich problemów. Projektują produkty, usługi, przestrzenie oraz procesy, które odpowiadają na konkretne potrzeby społeczne.

Uczestniczą również w projektach opartych na partycypacji społecznej, angażując interesariuszy czy społeczności lokalne w proces projektowy. Jednocześnie studenci rozwijają umiejętności współpracy i komunikacji z różnymi grupami społecznymi.

Uczelnie w Kielcach bardzo dbają o jakość kształcenia, dlatego w porozumieniu z praktykami zawodowymi przygotowały program studiów design społeczny, który kładzie nacisk na wykorzystanie nowoczesnych technologii – informacyjne, cyfrowe czy zrównoważone do tworzenia innowacyjnych rozwiązań społecznych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku design społeczny możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia magisterskie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają umiejętności projektowania, które pozwalają im tworzyć innowacyjne rozwiązania społeczne. Identyfikują problemy społeczne, generują koncepcje projektowe i wdrażają, oceniają projekty społeczne.

Społeczne kierunki studiów w Kielcach zazwyczaj uwzględniają w programie praktyczne zajęcia skoncentrowane na analizowaniu społecznych problemów. Nie inaczej jest w przypadku studiów na kierunku design społeczny. Absolwenci mają umiejętności współpracy i komunikacji z różnymi grupami społecznymi. Angażują je w proces społeczny, wykorzystując partycypacyjne metody projektowe.

Znają nowoczesne technologie, które mogą być stosowane do tworzenia innowacyjnych rozwiązań społecznych. Korzystają z technologii informacyjnych, cyfrowych i zrównoważonych w projektowaniu społecznym.

Uczelnie w Kielcach - kierunek design społeczny:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Sztuki UJK) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku design społeczny?

Studia na kierunku design społeczny trwają 2 lata (studia magisterskie).

Design społeczny w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku design społeczny

Absolwenci mogą pracować jako edukatorzy społeczni, którzy dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi, inspirując ich do aktywnego działania na rzecz zmian społecznych. Podejmą karierę jako badacze społeczni, prowadząc badania naukowe na temat różnych aspektów życia społecznego, poszukując nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych.

Odnajdą się także jako koordynatorzy projektów społecznych w organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych lub firmach prywatnych. Będą odpowiedzialni za zarządzanie projektem od początku do końca, włączając w to planowanie, budżetowanie, koordynację zespołu i monitorowanie postępów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku design społeczny

  • projektant społeczny,
  • konsultant do spraw innowacji społecznych,
  • analityk danych społecznych,
  • koordynator projektów społecznych,
  • edukator społeczny.

Kształcenie na kierunku studiów design społeczny nie jest więc tylko nauką projektowania, ale też poszukiwania nowych sposobów myślenia i działania na rzecz tworzenia pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Design społeczny Kielce studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Design społeczny Kielce studia stacjonarne

Design społeczny w Kielcach

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia