Budowa okrętów studia podyplomowe w Trójmieście

Budowa okrętów studia podyplomowe w Trójmieście

Budowa okrętów studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Budowa okrętów studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku budowa okrętów to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym i online (hybrydowo).

 

Budowa okrętów to studia podyplomowe w Trójmieście, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności na temat okrętownictwa, mechaniki i budowy jednostek pływających. Absolwenci bez trudu rozwiążą więc problemy z zakresu projektowo-konstrukcyjnego i eksploatacyjnego w ramach budowy okrętów.

Studia dzięki rozbudowanej siatce zajęć umożliwiają absolwentom znalezienie zatrudnienia jako kierownicy zespołów pracowniczych i zakładów produkcyjnych z branży okrętowej. Mogą podjąć pracę również w przemyśle stoczniowym.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek budowa okrętów - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Studia w Trójmieście na kierunku budowa okrętów adresowane są do absolwentów studiów wyższych z tytułem inżyniera, licencjata lub magistra. Kandydat musi złożyć formularz zgłoszeniowy. Warto pamiętać, aby wszystkie niezbędne dokumenty skompletować odpowiednio wcześnie, ponieważ to właśnie kolejność ich złożenia i dokonania wpłaty decyduje o przyjęciu.

 * Uczelnie mają określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWA OKRĘTÓW?

Studia na kierunku budowa okrętów prowadzone są z uwzględnieniem zajęć niestacjonarnych w siedzibie uczelni oraz tych, które odbywają się online. W programie znajduje się wiele tematycznych przedmiotów w zakresie organizacji przemysłu stoczniowego, przepisów branżowych, podstawowych wiadomości na temat budowy czy konstrukcji okrętów.

Siatka dydaktyczna powstała w taki sposób, aby uwzględniała obszerny zakres wiedzy na temat okrętów – ich budowy oraz technologii. Studenci biorą udział w zajęciach w nowoczesnych laboratoriach komputerowych czy na symulatorach okrętowych. Dzięki temu zyskują praktyczne przygotowanie do podjęcia przyszłej pracy zawodowej.

Słuchacze w ramach 2 semestru realizują wybraną przez siebie ścieżkę dydaktyczną z obszaru konstrukcji i technologii okrętu, napędów okrętowych czy wspomagania komputerowego w okrętownictwie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku budowa okrętów możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku budowa okrętów kształcą absolwentów, którzy wykazują się obszerną wiedzą w zakresie budowy okrętów, projektowania jednostek pływających i ich konstrukcji. Znają systemy okrętowe, techniki analizy ryzyka w okrętownictwie czy nowoczesne techniki CAD w projektowaniu.

Uczestnicy uczą się też na temat wytrzymałości materiałów, termodynamiki czy mechaniki płynów. Samodzielnie diagnozują i rozwiązują problemy konstrukcyjne, projektowe oraz produkcyjne związane z budową okrętów.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWA OKRĘTÓW?

 

Studia na kierunku budowa okrętów trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWA OKRĘTÓW

Po ukończeniu studiów na kierunku budowa okrętów absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowych, stoczniach, zakładach kooperujących itd. Odnajdą się więc w zakładach związanych z przemysłem okrętowym – zarówno na terenie Polski, jak i innych krajów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku budowa okrętów

  • kierownik zespołu pracowniczego związanego z budową okrętów,
  • stocznia produkcyjna i remontowa,
  • zakład przemysłu okrętowego,
  • biuro projektowe,
  • biuro konstrukcyjne,
  • placówka naukowa i badawcza w przemyśle okrętowym,
  • jednostki administracji związane z przemysłem stoczniowym.

Studia na kierunku budowa okrętów są więc odpowiedzią na dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle stoczniowym. W efekcie pogłębił się deficyt okrętowców, którzy będą wykazywali się wiedzą na temat samego statku, stoczni i specyfiki branży okrętowej. Kształcenie umożliwia uczestnikom zdobycie obszernej wiedzy od wykwalifikowanych inżynierów i kadry menedżerskiej z przemysłu stoczniowego, którzy na co dzień zajmują się skomplikowanymi zadaniami związanymi z obsługą czy budową okrętów.

Komentarze (0)