Studia II stopnia magisterskie Olsztyn

Studia II stopnia magisterskie Olsztyn

Studia II stopnia magisterskie Olsztyn

Studia magisterskie

w Olsztynie 2023

Odkryj studia II stopnia w Olsztynie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia II stopnia Olsztyn (magisterskie)

Studia II stopnia w Olsztynie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Olsztynie

Kierunki studiów - Olsztyn: znaleziono 50

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka i zarządzanie publiczne II stopnia stacjonarne
Analiza i kreowanie trendów II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia II stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska w zakresie nauczania języka II stopnia stacjonarne
Filologia germańska II stopnia stacjonarne
Filologia polska II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska II stopnia stacjonarne
Filozofia II stopnia stacjonarne
Gastronomia - sztuka kulinarna II stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne
Historia II stopnia stacjonarne
Informatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Interdyscyplinarne studia strategiczne II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kosmetologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Leśnictwo II stopnia stacjonarne
Lingwistyka w biznesie II stopnia stacjonarne
Logopedia II stopnia stacjonarne
Matematyka II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika II stopnia stacjonarne
Mikrobiologia II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie II stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska II stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii II stopnia stacjonarne
Pedagogika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne
Politologia i stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne
Rolnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zootechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii II stopnia stacjonarne

Poziom studiów na uczelniach

Uczelnie w Olsztynie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kierunki studiów: 69 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 51 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 11

Kierunki studiów w Olsztynie - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Opinie (0)