Silniki lotnicze - studia podyplomowe w Rzeszowie

Silniki lotnicze - studia podyplomowe w Rzeszowie

Silniki lotnicze - studia podyplomowe w Rzeszowie
Dodaj do ulubionych

Silniki lotnicze - studia podyplomowe w Rzeszowie

Studia na kierunku silniki lotnicze to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie niestacjonarnej.

 

Studia podyplomowe w Rzeszowie z zakresu silników lotniczych umożliwiają studentom zdobycie wiedzy na temat zagadnień związanych z budową, działaniem i zastosowaniem silników lotniczych, włączając w termodynamikę, mechanikę płynów, mechanikę ciał stałych czy teorię sterowania. Program kładzie duży nacisk na praktyczne aspekty pracy inżynierskiej związane z silnikami lotniczymi, ucząc technik projektowania, testowania, diagnostyki oraz utrzymania silników. Studenci poznają też najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii stosowanych w silnikach lotniczych, włączając w to zaawansowane materiały, technologie produkcji, systemy monitorowania i diagnostyki.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach związanych z lotnictwem, w tym w firmach produkujących silniki lotnicze, firmach obsługujących silniki, laboratoriach badawczych, instytucjach naukowych oraz w administracji publicznej zajmującej się regulacją lotniczą. Odnajdą się też na stanowisku inżynierów odpowiedzialnych za projektowanie, rozwój i utrzymanie silników lotniczych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek silniki lotnicze - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Rekrutacja na studia w Rzeszowie na tym kierunku skierowana jest do osób mających podstawy techniczne i pragnących zdobyć specjalistyczną wiedzę związaną z technologiami stosowanymi w silnikach lotniczych. Kandydatem może być absolwent dowolnych studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku silniki lotnicze?

Studia na tym kierunku mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat procesów termodynamicznych zachodzących w silnikach lotniczych, włączając w to cykle termodynamiczne, przemiany energetyczne itd. W trakcie zajęć omawiane są też podstawy mechaniki płynów.

Studenci uczą się również o strukturze i materiałach stosowanych w konstrukcji silników, m.in. na temat mechaniki materiałów, wytrzymałości oraz techniki obróbki i montażu. Poznają też podstawy projektowania silników lotniczych, włączając w to analizę wymagań użytkowych, dobór komponentów oraz projektowanie układów mechanicznych.

Omawiane są jednocześnie zaawansowane techniki modelowania matematycznego i symulacji komputerowych stosowane w procesie projektowania silników, np. modelowanie przepływów, dynamika płynów i analiza wytrzymałościowa.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku silniki lotnicze, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci rozumieją zasady działania silników lotniczych, włączając w to termodynamikę, mechanikę płynów i mechanikę ciał stałych. Potrafią projektować silniki lotnicze, dobierając komponenty, optymalizując konstrukcję i analizując wydajność. Przeprowadzają też zaawansowane analizy numeryczne i symulacje komputerowego zachowania się silników w różnych warunkach pracy.

Wiedzą, jak obsługiwać narzędzia i technologie stosowane w produkcji, diagnostyce oraz utrzymaniu silników lotniczych. Mają również zdolność do diagnozowania usterek i problemów technicznych silników lotniczych.

Potrafią pracować w zespole, współpracując z innymi specjalistami branży lotniczej. Poza tym są przygotowani do pracy w międzynarodowym środowisku lotniczym, ponieważ znają przepisy, standardy i normy branżowe obowiązujące na rynkach międzynarodowych.

 

Ile trwają studia na kierunku silniki lotnicze?

Studia na kierunku silniki lotnicze, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

Jaka praca po studiach na kierunku silniki lotnicze

Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie zajmujący się projektowaniem, rozwojem, testowaniem i utrzymaniem silników lotniczych. Ich obowiązki mogą obejmować analizę projektów, optymalizację konstrukcji czy prowadzenie testów.

Mogą znaleźć zatrudnienie również jako technolodzy lotniczy w firmach zajmujących się produkcją i utrzymaniem silników lotniczych. Ich rolą będzie też nadzorowanie procesów produkcyjnych, kontrola jakości czy analiza wydajności.

Poza tym podejmą pracę również w roli konsultantów do spraw technicznych dla firm lotniczych, linii lotniczych i instytucji rządowych. Będą odpowiadać za świadczenie doradztwa technicznego w zakresie silników lotniczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku silniki lotnicze

  • inżynier silników lotniczych,
  • technolog lotniczy,
  • konsultant do spraw technicznych,
  • specjalista do spraw diagnostyki i utrzymania silników lotniczych,
  • specjalista do spraw regulacji i bezpieczeństwa,
  • pracownik linii lotniczej.

Zdobyte efekty kształcenia umożliwiają absolwentom pracę w różnych obszarach branży lotniczej. Mogą też rozwijać karierę zawodową i adaptować się do zmieniających się potrzeb oraz wyzwań branży lotniczej.

Komentarze (0)