Grafika - Rzeszów

Grafika - Rzeszów

Grafika - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

grafika

Odkryj grafikę w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Grafika studia Rzeszów 2021 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku grafika to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Grafika - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek grafika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Grafika stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek grafika?

Jeśli chcesz studiować grafikę w Rzeszowie, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne, a tym samym odznaczać się konkretnymi predyspozycjami. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Uczelnie przewidują także egzaminy wstępne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 31.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2021
do 31.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 31.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2021
do 31.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GRAFIKA RZESZÓW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek grafika na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik z egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GRAFIKA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
45
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Zobacz, co wybierają inni

Kierunki artystyczne w Rzeszowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRAFIKA W RZESZOWIE?

Grafika to kompleksowo opracowywany kierunek artystyczny, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy w zakresie nauk artystyczno-humanistycznych, a także ułatwi wykształcenie umiejętności plastycznych, animatorskich, graficznych.

Studia graficzne to idealna propozycja dla osób, które w życiu zawodowo chcą być aktywne artystycznie. Nauczysz się przygotowywać i rozprzestrzeniać przekazy wizualne i medialne o znaczeniu artystycznym, poznawczym, edukacyjnym, użytkowym.

Będziesz miał/a okazję poznać najważniejsze programy graficzne, a także nauczysz się wykorzystywać techniki druku tradycyjnego i cyfrowego oraz techniki multimedialne.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Grafika możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Kierunek grafika w Rzeszowie możesz studiować w trakcie jednolitych studiów magisterskich. Studia tego typu trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów, i kończą się tytułem magistra.

Kierunek artystyczny w zakresie grafiki możesz studiować przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie skonstruowanym programie studiów w zakresie grafiki znajdziesz takie przedmioty jak: podstawy grafiki warsztatowej – druk wypukły, wiedza o sztuce, działania interdyscyplinarne, techniki cyfrowe, projektowanie graficzne, filozofia kultury i sztuki.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się przygotowywać przekazy wizualne i medialne w celach artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych, a co najważniejsze będziesz świadomie je upowszechniać.

Zdobędziesz także inne pożądane na rynku pracy umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Poznasz najpopularniejsze programy graficzne, jak również rozwiniesz kompetencje językowe w zakresie języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Rozwiniesz się w sposób twórczy, dzięki czemu z pewnością odnajdziesz się w pracy w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki oraz w mass-mediach.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRAFIKA W RZESZOWIE?

Studia na kierunku Grafika trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GRAFIKA W RZESZOWIE?

Wszechstronne wykształcenie artystyczno-humanistyczne oraz umiejętności ułatwiające działanie w zakresie sztuk plastycznych i w ramach animacji kulturowych, zwłaszcza kultury współczesnej, umożliwia absolwentom grafiki odnalezienie się na współczesnym rynku pracy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku grafika:

  • instytucje kultury
  • wydawnictwa
  • drukarnie
  • agencje graficzne
  • firmy sektora IT
  • klasyczne i nowe media
  • studia i agencje reklamowe

Z pewnością odnajdziesz się w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, w studiach projektowych, działach planowania strategicznego i działach kreacji, w pracowniach projektowych i typograficznych. Absolwenci bardzo często obejmują stanowiska projektantów w artystycznych studiach projektowych oraz w instytucjach kulturowych takich jak galeria czy teatr.

Komentarze (0)