Psychologia studia zaoczne Szczecin

Psychologia studia zaoczne Szczecin

Psychologia studia zaoczne Szczecin

Studia zaoczne w Szczecinie

psychologia 

Odkryj psychologię w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Psychologia - studia niestacjonarne (zaoczne) Szczecin | woj. zachodniopomorskie

 

 

Ilu ludzi na świecie, tyle różnych osobowości, charakterów, emocjonalności i doświadczeń spotkanych w życiu. Nie istnieją dwie jednostki, które cechowałyby się dokładnie takim samym zestawem cech. Być może dlatego poznawanie natury ludzkiej, kontemplacja nad behawioralnym i emocjonalnym aspektem funkcjonowania jednostek oraz grup społecznych, w zależności od określonych czynników, staje się przedmiotem największego zainteresowania wielu młodych ludzi, aspirujących do rozpoczęcia studiów psychologicznych.

Psychologia jest kierunkiem bardzo złożonym, bowiem jej głównym zadaniem jest wykwalifikowanie przyszłych specjalistów od zdrowia psychicznego klientów. Trafna diagnoza, umiejętność zadawania właściwych pytań, dzięki którym istnieje możliwość dojścia do sedna problemu, a także sukcesywne rozwiązywanie go podczas kolejnych sesji terapeutycznych to codzienność każdego psychologia, który chce poświęcić się na praktykowanie tej niezwykle interesującej dziedziny. Aspekt kliniczny opisywanej nauki nie jest jedyny. Absolwenci równie dobrze mogą zająć się doradztwem personalnym i zawodowym, resocjalizacją więźniów i osób z zakładów poprawczych, a także wyspecjalizować się w prowadzeniu terapii dla par. Wszechstronność, jaką wyróżniają się studia psychologiczne jest ich niewątpliwym atutem.

 

Czego się nauczysz na studiach

Nauka na studiach psychologicznych może być źródłem ogromnej satysfakcji, wynikającej z faktu zgłębiania wszechstronnej wiedzy, możliwej do wykorzystania nie tylko w przyszłym życiu zawodowym, ale również w kontakcie z ludźmi na szczeblu nieformalnym. Psychologia w idealny sposób potrafi znaleźć wspólny mianownik dla takich dziedzin, jak biologia, neurobiologia, anatomia, filozofia, statystyka oraz logika. Interdyscyplinarność tej nauki powoduje, że każdy student będzie miał okazję zmierzyć się z szeroką siatką kształcenia, w której najprawdopodobniej znajdzie następujące przedmioty:

 • historię myśli psychologicznej,
 • podstawy filozofii,
 • psychologię procesów poznawczych,
 • neurobiologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka,
 • statystykę,
 • emocje i motywację,
 • psychologia zdrowia.

 

Dla kogo te studia

Z uwagi na interdyscyplinarność i ogromną złożoność, jaką cechuje się kierunek psychologia, jest ona kierunkiem podbijającym szczyty rankingów opisujących najchętniej podejmowane studia wyższe. Wielu studentów decyduje się na rezygnację z kształcenia już podczas pierwszego semestru, ponieważ nie przemyśleli oni dokładnie swojej kandydatury na psychologię.

Jeżeli myślisz o podjęciu opisywanych studiów, powinieneś upewnić się, że posiadasz dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, a przede wszystkim biologii, twoja empatia i zdolność do rozumienia niemal każdego rozmówcy wyróżnia cię spośród innych, ciekawi cię natura ludzka, dlatego chciałbyś poznać przyczyny powstawania poszczególnych stanów emocjonalnych, dyktujących dane zachowania, jesteś gotów na przystąpienie do interdyscyplinarnego kształcenia, a psychologia wydaje ci się spełnieniem marzeń, to najpewniej jesteś idealnym kandydatem na ten kierunek.

czytaj dalej wszystko o Psychologia studia zaoczne Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne
Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku kryminologia

Ile kosztują studia na kierunku psychologia w Szczecinie

Niektóre uczelnie w Szczecinie zdecydowały się na zaoferowanie przyszłym kandydatom możliwości wyboru kształcenia w trybie niestacjonarnym. Każdy z nich powinien pamiętać, że rozpoczęcie zaocznej psychologii będzie wiązało się z opłacaniem każdego semestru lub roku edukacji. Na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej powinieneś bez trudu znaleźć takie informacje, jak koszt studiowania psychologii, możliwość rozłożenia opłat na raty oraz aktualnie obowiązujące promocje, o ile dana placówka edukacyjna decyduje się na ich zaproponowanie. Zgłębienie tych kwestii pozwoli ci na rozpoczęcie kształcenia w sposób świadomy i odpowiedzialny.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Psychologia w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w Szczecinie

Studia jednolite

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku psychologia w Szczecinie

Chociaż głównym wyborem kandydatów na studia są kierunki w trybie stacjonarnym, to coraz więcej młodych ludzi decyduje się na rozpoczęcie kształcenia zaocznego. Edukacja na psychologii w trybie niestacjonarnym zobowiązuje studentów do pojawiania się na całodziennych zjazdach, które odbywają się w co trzeci bądź czwarty weekend i gwarantują uzyskanie wszystkich niezbędnych kompetencji w sposób skoncentrowany. Najtrudniejszym z zadań, czekających na przyszłych studentów psychologii niestacjonarnej, jest przyswojenie dużej ilości wiadomości kierunkowych w stosunkowo krótkim czasie. Jednak możliwość dowolnego zagospodarowania pięciu dni roboczych każdego tygodnia jest dla wielu bardzo korzystną opcją.

 

Program studiów

Program studiów psychologicznych, niezależnie od wybranego trybu kształcenia, uposaża przyszłych absolwentów we wszechstronne kompetencje, niezwykle cenione na dzisiejszym rynku pracy. Jeśli zdecydujesz się na studiowanie tego kierunku, poznasz skomplikowane mechanizmy biologiczne, które regulują myśli, emocje i zachowania człowieka. Dowiesz się nieco o historii kształtowania myśli psychologicznej na przestrzeni czasu, w tym celu poznasz podstawy filozofii.

Podczas zajęć praktycznych będziesz miał okazję samodzielnie ćwiczyć konkretne techniki udzielania pomocy psychologicznej, czy przeprowadzania interwencji kryzysowej, jednocześnie doskonaląc posiadane kompetencje interpersonalne i umiejętność uzasadniania swojego stanowiska. Wybierając studia w Szczecinie na kierunku psychologia, wybierasz cenne przygotowanie do pracy w zawodzie oraz do nawiązywania głębszych relacji z innymi ludźmi na gruncie prywatnym.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku psychologia w Szczecinie

Takie kierunki studiów w Szczecinie, jak na przykład psychologia, należą do wąskiej grupy dziedzin kształcenia, których przebieg zawarty jest w jednym niepodzielnym cyklu edukacyjnym, zwanym studiami jednolitymi. Studenci przystępują do pięcioletniego procesu edukacji, którego wynikiem jest otrzymanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra oraz uprawnień do wywiązywania się z obowiązków zawodowych psychologa. Dziesięć semestrów kształcenia zapewni ci uzyskanie pełni kompetencji kierunkowych, dzięki którym staniesz się prawdziwym ekspertem w tej pragmatycznej dziedzinie.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Szczecinie

Psychologia od lat jest kierunkiem najchętniej wybieranym, a liczba chętnych jest często ponad dziesięciokrotnie wyższa, niż liczba dostępnych miejsc. Dlatego niezależnie od planowanego trybu kształcenia, warto postarać się o uzyskanie wysokich wyników na rozszerzonej maturze z biologii, matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Poszczególne ustalenia mogą się różnić w zależności od uczelni, a także ulegać pewnym zmianom. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej interesującej cię placówki.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Szczecinie

Zanim zdecydujesz się na rozpoczęcie szczecińskiej psychologii, powinieneś upewnić się, że jest to kierunek dla ciebie. Psychologia, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie zapewni ci możliwości wnikania w ludzki umysł, przewidywania każdej myśli i zachowania drugiego człowieka, a raczej rozwinie empatię, ułatwi zrozumienie różnych życiowych sytuacji, zaoferuje konkretne narzędzia, umożliwiające świadczenie specjalistycznej pomocy, a także uposaży w niezbędną wiedzę o budowie mózgu i układu nerwowego, a także pewnych patologii wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania tych układów, które mają wpływ na emocjonalność i zachowania. Psychologia to ciężka praca nad interdyscyplinarnymi zagadnieniami, która daje ogromną ilość satysfakcji i rozwija na różnych szczeblach funkcjonowania międzyludzkiego.

Jeśli lubisz przedmioty humanistyczne, interesują cię nauki społeczne, chciałbyś poznawać naturę człowieka zdrowego i chorego, a także sukcesywnie zgłębiać techniki udzielania fachowej pomocy, która może przyczynić się do polepszenia jakości życia klienta, a nawet odwieść go od próby popełnienia samobójstwa, to zgłoś swoją kandydaturę na psychologię w Szczecinie. Być może będzie to strzał w dziesiątkę.

 

Zapisy na studia

Aby zgłosić swoją kandydaturę do podjęcia psychologii w Szczecinie, pierwszym krokiem jest odnalezienie strony internetowej wybranej uczelni. Następnie należy uzupełnić zamieszczony na stronie formularz swoimi danymi osobowymi oraz wynikami uzyskanymi na maturze, a także uiścić opłatę rekrutacyjną. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie zakwalifikowania na studia, należy dostarczyć następujące dokumenty w odgórnie ustalonym terminie:

 • dowód osobisty,
 • fotografię do legitymacji,
 • świadectwo maturalne wraz z kserokopią,
 • formularz pobrany ze strony internetowej uczelni.

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku psychologia w Szczecinie

Wszystkie kierunki studiów w Szczecinie powstały w celu wykwalifikowania grona specjalistów, gotowych do realizacji celów, wynikających ze szczegółowego charakteru kształcenia. Dlatego jako absolwent psychologii w Szczecinie będziesz w pełni przygotowany do wywiązywania się ze wszystkich ról zawodowych, typowych dla psychologów. Będziesz mógł zatrudnić się w poradniach zdrowia psychicznego, placówkach związanych z diagnostyką zaburzeń psychicznych, własnym gabinecie psychologicznym, jednostkach doradztwa personalnego i zawodowego, domach dziecka, domach pomocy społecznej, więziennictwie, zakładach poprawczych, wydawnictwach prasowych, mass-mediach, a także szpitalach na przykład na oddziałach onkologicznych.

Jak sam widzisz, wybór jest spory, co powinno pozwolić ci na dokonanie najlepszej decyzji, dzięki której dasz sobie szansę na samorealizację w interesującym cię obszarze współczesnej psychologii.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku psychologia w Szczecinie

Zastanawiając się nad wyborem idealnej propozycji edukacyjnej, która będzie dopasowana do posiadanych predyspozycji i zainteresowań, warto zapoznać się z przynajmniej kilkoma opiniami starszych kolegów. Mogą one pomóc w rozwianiu ewentualnych wątpliwości.

Karolina, studentka piątego roku psychologii w Szczecinie, mówi:

„Studiowanie psychologii było wspaniałą przygodą, dającą ogrom wiedzy na temat człowieka i kompetencji, które z pewnością wykorzystam w przyszłej pracy zawodowej. Chociaż pojawiały się chwile zwątpienia, to od zawsze wiedziałam, że psychologia to kierunek idealny dla mnie. Polecam ten wybór każdemu, kto chciałby poznać złożone aspekty ludzkiej psychiki”.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Szczecinie

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Szczecinie

Komentarze (0)