Marketing cyfrowy - Bydgoszcz

Marketing cyfrowy - Bydgoszcz

Marketing cyfrowy - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

marketing cyfrowy

Odkryj kierunek marketing cyfrowy w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Marketing cyfrowy studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Marketing cyfrowy w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Marketing cyfrowy - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek marketing cyfrowy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Marketing cyfrowy stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek marketing cyfrowy w Bydgoszczy?

Kierunek media cyfrowe w Bydgoszczy możesz realizować na uczelni prywatnej. Wymogi kwalifikacyjne w takim przypadku sprowadzają się do dostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Najczęściej o przyjęciu decyduje pierwszeństwo złożenia wszystkich wniosków.

Komisja rekrutacyjna oczekuje także zdjęć legitymacyjnych, poświadczenia dokonania opłaty rekrutacyjnej, jak również przekazania świadectwa dojrzałości do wglądu.

Uczelnie publiczne tworzą listy rankingowe, które uwzględniają wyniki uzyskane w trakcie egzaminów maturalnych. Kandydaci na studia w Bydgoszczy w ramach mediów cyfrowych powinni przede wszystkim zdać obowiązkowe przedmioty maturalne (język polski, matematyka, język obcy nowożytny).

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku marketing cyfrowy na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MARKETING CYFROWY BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek marketing cyfrowy na poszczególnych uczelniach

Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MARKETING CYFROWY BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

MARKETING CYFROWY BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku marketing cyfrowy na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek marketing cyfrowy na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku marketing cyfrowy w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek marketing cyfrowy w Bydgoszczy

 • Bydgoska Szkoła Wyższa

 

Kierunki zarządzanie i marketing w Bydgoszczy

management

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MARKETING CYFROWY?

 

Marketing cyfrowy rozwija się bardzo prężnie od niemal dwóch dekad. Za główne narzędzia, które pomagają dotrzeć do klienta, uważa natomiast media cyfrowe, zwłaszcza Internet. Dzięki mediom społecznościowym, poczcie elektronicznej czy telefonii komórkowej można docierać do mniej lub bardziej zainteresowanych osób, które dany produkt bądź usługę mogą ocenić, porównać, a nawet kupić.

Kandydaci na tego typu studia zarządzanie i marketing muszą wykazywać się kreatywnością i komunikatywnością. Otwartość, a także predyspozycje kierownicze pozwalają zarządzać strategiami, które obejmują promocję i komunikację z klientem. W ramach marketingu cyfrowego z pewnością przyjdzie Ci zajmować się reklamą online, PR czy komunikacją w mediach społecznościowych. Technologie cyfrowe, oprogramowania internetowe i strategie marketingowe w tej branży nie mogą być Ci obce.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku marketing cyfrowy możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku marketing cyfrowy w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Marketing cyfrowy w XXI wieku stał się jednym z podstawowych sposobów komunikacji z klientami. Łączy media społecznościowe i technologie cyfrowe i na ich bazie kształtuje współczesny PR i reklamę. Uczelnie w Bydgoszczy, które mają w swojej ofercie studia zarządzanie i marketing, znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci uczęszczają na zajęcia związane nie tylko z marketingiem, ale i ekonomią, reklamą czy biznesem. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • sprzedaż wielokanałowa
 • marketing internetowy
 • zarządzanie relacjami z klientami
 • blogi i mikroblogi w marketingu
 • aplikacje internetowe

 

Program kształcenia opiera się o najnowsze oprogramowania informatyczne i działa prężnie w cyfrowym świecie. Teoretyczne kształcenie realizowane jest często w formie praktycznych zajęć, a weryfikowane jest podczas praktyk zawodowych.

Ile trwają studia na kierunku marketing cyfrowy w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Marketing cyfrowy w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MARKETING CYFROWY?

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak media cyfrowe przygotowują studentów do tworzenia, wdrażania, monitorowania i zarządzania szeregiem cyfrowych kampanii marketingowych, które mają doprowadzić do osiągnięcia zakładanych celów strategicznych. Jest to kierunek idealny dla osób z widocznymi predyspozycjami kierowniczymi, które mają bardzo wiele twórczych pomysłów.

Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w działach marketingu równego rodzaju firm, w jednostkach doradczych, które zajmują się problematyką marketingu cyfrowego, w agencjach marketingowych i reklamowych. Obejmują oni stanowiska takie jak: 

 • specjalista ds. mediów społecznościowych
 • projektant zawartości
 • specjalista ds. komunikacji
 • specjalista PR
 • menadżer marketingu cyfrowego
 • menadżer projektów web
 • menadżer SEO
 • specjalista ds. marketingu partnerskiego

Komentarze (0)