Marketing cyfrowy - Bydgoszcz

Marketing cyfrowy - Bydgoszcz

Marketing cyfrowy - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

marketing cyfrowy

Odkryj kierunek marketing cyfrowy w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Marketing cyfrowy studia Bydgoszcz | woj. pomorskie

Marketing cyfrowy rozwija się bardzo prężnie od niemal dwóch dekad. Za główne narzędzia, które pomagają dotrzeć do klienta, uważa natomiast media cyfrowe, zwłaszcza Internet. Dzięki mediom społecznościowym, poczcie elektronicznej czy telefonii komórkowej można docierać do mniej lub bardziej zainteresowanych osób, które dany produkt bądź usługę mogą ocenić, porównać, a nawet kupić.

Kandydaci na tego typu studia zarządzanie i marketing muszą wykazywać się kreatywnością i komunikatywnością. Otwartość, a także predyspozycje kierownicze pozwalają zarządzać strategiami, które obejmują promocję i komunikację z klientem. W ramach marketingu cyfrowego z pewnością przyjdzie Ci zajmować się reklamą online, PR czy komunikacją w mediach społecznościowych. Technologie cyfrowe, oprogramowania internetowe i strategie marketingowe w tej branży nie mogą być Ci obce.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BYDGOSZCZY JEST KIERUNEK MARKETING CYFROWY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek marketing cyfrowy w Bydgoszczy?

Kierunek media cyfrowe w Bydgoszczy możesz realizować na uczelni prywatnej. Wymogi kwalifikacyjne w takim przypadku sprowadzają się do dostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Najczęściej o przyjęciu decyduje pierwszeństwo złożenia wszystkich wniosków.

Komisja rekrutacyjna oczekuje także zdjęć legitymacyjnych, poświadczenia dokonania opłaty rekrutacyjnej, jak również przekazania świadectwa dojrzałości do wglądu.

Uczelnie publiczne tworzą listy rankingowe, które uwzględniają wyniki uzyskane w trakcie egzaminów maturalnych. Kandydaci na studia w Bydgoszczy w ramach mediów cyfrowych powinni przede wszystkim zdać obowiązkowe przedmioty maturalne (język polski, matematyka, język obcy nowożytny).

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.03.2020
do 20.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.03.2020
do 20.10.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W BYDGOSZCZY

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MARKETING CYFROWY?

 

Program studiów i przedmioty

Marketing cyfrowy w XXI wieku stał się jednym z podstawowych sposobów komunikacji z klientami. Łączy media społecznościowe i technologie cyfrowe i na ich bazie kształtuje współczesny PR i reklamę. Uczelnie w Bydgoszczy, które mają w swojej ofercie studia zarządzanie i marketing, znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci uczęszczają na zajęcia związane nie tylko z marketingiem, ale i ekonomią, reklamą czy biznesem. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • sprzedaż wielokanałowa
 • marketing internetowy
 • zarządzanie relacjami z klientami
 • blogi i mikroblogi w marketingu
 • aplikacje internetowe

 

Program kształcenia opiera się o najnowsze oprogramowania informatyczne i działa prężnie w cyfrowym świecie. Teoretyczne kształcenie realizowane jest często w formie praktycznych zajęć, a weryfikowane jest podczas praktyk zawodowych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MARKETING CYFROWY BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

MARKETING CYFROWY BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MARKETING CYFROWY BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MARKETING CYFROWY?

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak media cyfrowe przygotowują studentów do tworzenia, wdrażania, monitorowania i zarządzania szeregiem cyfrowych kampanii marketingowych, które mają doprowadzić do osiągnięcia zakładanych celów strategicznych. Jest to kierunek idealny dla osób z widocznymi predyspozycjami kierowniczymi, które mają bardzo wiele twórczych pomysłów.

Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w działach marketingu równego rodzaju firm, w jednostkach doradczych, które zajmują się problematyką marketingu cyfrowego, w agencjach marketingowych i reklamowych. Obejmują oni stanowiska takie jak: 

 • specjalista ds. mediów społecznościowych
 • projektant zawartości
 • specjalista ds. komunikacji
 • specjalista PR
 • menadżer marketingu cyfrowego
 • menadżer projektów web
 • menadżer SEO
 • specjalista ds. marketingu partnerskiego

Komentarze (0)