Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - Bydgoszcz

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - Bydgoszcz

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Odkryj innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną?

Unikatowy kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną przyciąga uwagę wielu kandydatów na studia. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Musisz zdać obowiązkowe przedmioty maturalne, ale warto także przedstawić wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną w Bydgoszczy

Czas trwania studiów na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną w Bydgoszczy

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ W BYDGOSZCZY?

Innowacyjność i zarządzanie strefą publiczną to kierunek, na którym odnajdą się osoby kreatywne, wiążące swoją drogę zawodową z zarządzaniem.

Studia tego typu dają absolwentom solidne podstawy teoretyczne i umiejętności praktyczne, które sprowadzają się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz zarządzania sferą publiczną. Dzięki temu z pewnością odnajdziesz się na różnych stanowiskach w instytucjach publicznych, agencjach marketingowych, w szeroko pojmowanym biznesie.

Zdobywane kompetencje w dużej mierze będą odnosić się do kreowania, wdrażania i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w sferze prywatnej, biznesowej, publicznej. Dowiesz się, na czym polega nowoczesna komunikacja marketingowa oraz poznasz funkcje zarządzania w organizacjach.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną w Bydgoszczy realizowany jest w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów) i prowadzone są w dwóch trybach.

Stacjonarna (dzienna) forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny może być realizowany zaocznie (w weekendy) i wieczorowo (od poniedziałku do piątku). Zweryfikuj, w jaki sposób tego typu kierunek możesz studiować niestacjonarnie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Tryb niestacjonarny zazwyczaj podlega opłacie.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w zakresie innowacyjności i zarządzania sferą publiczną pozwolą Ci zdobyć kompetencje odnoszące się do inicjowania zmiany, planowania i organizowania działań w różnych wymiarach sfery publicznej, a także w biznesie.

W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a okazję wybrać specjalizację, która może mieć duże znaczenie podczas wyznaczania ścieżki kariery. Możesz zająć się zarówno kreowaniem marki państwa i instytucji publicznych, zarządzaniem rozwojem i wizerunkiem miast, jak i promocją wsi bądź zarządzaniem biura (office manager).

Interdyscyplinarnie konstruowany program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych, kierunkowych, specjalistycznych. Dowiesz się, jak funkcjonuje miasto oraz instytucje, które odpowiadają za jego rozwój.

Będziesz zgłębiał/a zagadnienia odnoszące się do zarządzania i rozwoju obszarów wiejskich, a także zyskasz kompetencje w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi w pracy administracyjnej lub w pracy związanej z obiegiem dokumentacji oraz ochroną danych osobowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ W BYDGOSZCZY?

Zdobywane przez studentów kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną wykształcenie jest dostosowane do wymagań współczesnego rynku pracy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną:

  • agencje rozwoju regionalnego
  • przedsiębiorstwa zajmujące się rozwojem regionalnym
  • instytucje kultury
  • biura konsultingowe
  • organizacje pozarządowe
  • instytucje administracji publicznej

Absolwenci mogą pracować w jednostkach samorządowych urzędów gmin i powiatów, w jednostkach, które zajmują się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, a także w obszarze brandingu, reklamy i public relations. Są przygotowani do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, która może specjalizować się, na przykład w doradztwie w zakresie tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego.

Komentarze (0)