RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Studia w Bydgoszczy

rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Odkryj studia rachunkowość i finanse przedsiębiorstw w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw to kompleksowo opracowana propozycja kształcenia, która odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję, by zapoznać się z rachunkowością jednostek, które prowadzą różnorodną działalność.

W siatce zajęć znajdziesz szereg najważniejszych przedmiotów, które umożliwią Ci zdobycie gruntownej wiedzy w zakresie obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw i instytucji oraz na temat systemu podatkowego w Polsce. Będziesz miał/a okazję uczęszczać na takie przedmioty jak: zobowiązania podatkowe, strategie finansowe przedsiębiorstw, zaawansowana rachunkowość finansowa.

Abiturienci zatrudniani są w charakterze samodzielnych księgowych, doradców finansowych, analityków finansowych. Pracują w krajowych i międzynarodowych firmach, bankach, biurach rachunkowych, zakładach i firmach ubezpieczeniowych, a także w firmach konsultingowych, administracji rządowej, urzędach i izbach skarbowych, administracji samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach. Wielu z nich decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)