ZARZĄDZANIE SMALL BUSINESSEM

ZARZĄDZANIE SMALL BUSINESSEM

ZARZĄDZANIE SMALL BUSINESSEM

Studia w Krakowie

zarządzanie small businessem

Odkryj studia zarządzanie small businessem w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Zarządzanie small businessem studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zarządzanie małym, czy nawet średnim przedsiębiorstwem wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku potężnej korporacji. Dziś dodatkowo prowadzenie małych przedsiębiorstw cieszy się coraz większą popularnością nawet z punktu widzenia konsumenckiego – jesteśmy bowiem skłonni coraz częściej wybierać lokalne produkty i korzystać z usług firm o transparentnej działalności.

Krakowskie ośrodki akademickie odpowiadają na te tendencje i stwarzają propozycję kształcenia, jaką jest zarządzanie small businessem. Studenci w ramach wszystkich semestrów kształcenia zgłębią właśnie te zagadnienia, które pozwolą im doskonale dopasować zadania organizacyjne do potrzeb małej firmy.

To propozycja kształcenia idealna dla osób, które w przyszłości chciałyby zająć się chociażby prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Otrzymają oni bowiem pakiet niezbędnych kompetencji. Dzięki nim będą oni mogli efektywnie organizować pracę firmy w zależności od wybranej struktury. Abiturienci mogą też pracować na stanowiskach eksperckich w innych przedsiębiorstwach.

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE SMALL BUSINESSEM

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Program studiów i przedmioty

Studia na zarządzaniu small businessem poświęcone są zagadnieniom związanym np. z: metodami uruchamiania i organizowania przedsiębiorstwa; zasadami funkcjonowania firm i instytucji; prawnymi i ekonomicznymi czynnikami kształtującymi współczesny rynek gospodarczy. Studenci tej ścieżki kształcenia poznają m.in.: specyfikę mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm; podstawy finansów i rachunkowości; charakterystykę polskiego systemu podatkowego; techniki zarządzania kosztami, sprzedażą lub zasobami pracy; nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie.

W programie studiów na ścieżce zarządzanie small businessem znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Finanse w małej firmie
 • Narzędzia informatyczne w małej firmie
 • Prawne aspekty działalności MMŚP
 • Rachunkowość i podatki w małej firmie
 • Start-up w gospodarce rynkowej
 • Zarządzanie kosztami

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: sposobów zarządzania zasobami finansowymi, informacyjnymi, ludzkimi lub materialnymi; specyfiki i sposobu funkcjonowania polskiego i międzynarodowego rynku gospodarczego; prawnych i ekonomicznym aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci zarządzania small businessem są kompleksowo przygotowani m.in. do prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą np. rozpocząć własny start-up, prowadzić działalność gospodarczą lub pełnić funkcję organizacyjną, analityczną czy kierowniczą w dowolnym przedsiębiorstwie sektora MŚP.

Absolwent zarządzania small businessem może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • agencje marketingowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie small businessem to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Krakowie

Studenci zarządzania dzięki szerokiej ofercie ścieżek kształcenia, które oferują uczelnie w Krakowie, mogą liczyć na interdyscyplinarne i kompleksowe przygotowanie np. do: prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia operacji finansowych, dokonywania decyzji strategicznych w firmie, projektowania kampanii reklamowych czy analizowania zachowań i potrzeb współczesnych konsumentów.

Absolwenci zarządzania mogą liczyć na podjęcie pracy np. w przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym lub usługowym; korporacji międzynarodowej; instytucji badawczej; agencji reklamowej; jednostce administracji rządowej lub samorządowej; biurze doradczym lub rachunkowym. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)