Studia weterynaryjne Warszawa

Studia weterynaryjne Warszawa

Studia weterynaryjne Warszawa

Największy wybór studiów

weterynaryjnych w Warszawie

Odkryj kierunki weterynaryjne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia weterynaryjne Warszawa | woj. mazowieckie

Studia weterynaryjne w Warszawie od wielu lat cieszą się pierwszym miejscem w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Można je realizować w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzięki wspaniałej kadrze naukowej oraz możliwościom, jakie daje nowoczesne i rozbudowane zaplecze dydaktyczne i naukowo-badawcze. Studenci studiów weterynaryjnych ćwiczą swoje umiejętności w Klinice Małych Zwierząt, w Laboratorium Wirusologicznym, Pracowni Cytometrycznej i w Laboratorium Analiz Molekularnych - to nie jedyne jednostki z zaplecza dydaktycznego studiów weterynaryjnych.

Podczas nauki studenci uczą się przedmiotów podstawowych, niezbędnych do wykonywania zawodu, takich jak biologia, chemia, anatomia, embriologia, fizjologia oraz mają szereg przedmiotów tak zwanych przedklinicznych - parazytologię, mikrobiologię i klinicznych oraz z zakresu higieny żywności. Dzięki tak opracowanemu programowi nauki, absolwenci weterynarii są bardzo dobrze przygotowani do wykonywania swojego zawodu. Weterynaria to wiedza, umiejętność i kompetencje niezbędne do wykonywania czynności z zakresu chorób zwierząt, leczenia, zapobiegania. Praca weterynarza niesie za sobą sporą odpowiedzialność za życie ludzi i zwierząt. To nie jest prawda, że weterynarz ma lżej niż lekarz - weterynarz również dba o zdrowe życie ludzi, tylko nie ma bezpośredniego wpływu na jego kształt. Weterynarzy obejmuje również kodeks etyczny, którego łamanie grozi odebraniem prawa wykonywania zawodu.

KIERUNKI WETERYNARYJNE W WARSZAWIE

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE SĄ STUDIA WETERYNARYJNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia weterynaryjne w Warszawie

Aby dostać się na studia weterynaryjne w Warszawie na SGGW należy przystąpić do konkursu świadectw z maturą zdaną na wysokim poziomie z przedmiotów takich jak: biologia i chemia. Podejście do rekrutacji na studia weterynaryjne jest analogiczne, jak na studia medyczne. Progi są wysoko ustawione, a przedmioty, które interesują komisję rekrutacyjną, trudne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach weterynaryjnych

Dyplomowany weterynarz po studiach przygotowany jest do samodzielnej pracy w lecznicach weterynaryjnych, jak i laboratoriach badawczych, kontrolnych oraz w hodowlach zwierząt. Weterynarze zatrudnianie są również w jednostkach inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w nadzorze produkcji żywności.

Może Was to zdziwić, ale także przemysł farmaceutyczny, jeden z najbogatszych, poszukuje weterynarzy do współpracy w zakładach farmaceutycznych i hurtowniach leków, chyba sami domyślacie się w jakim celu! Często weterynarz kojarzy się z doktorem małych piesków i kotków, tak jednak do końca nie jest - weterynarz leczy zwierzęta domowo i hodowlane. Pomaga wężom, świnkom, koniom, jak i buldogom.

W zależności od obranej specjalizacji oczywiście - choć specjalizacje te są wynikiem stricte działań praktycznych, a nie teoretycznego przygotowania. Dzięki studiom weterynaryjnym, absolwenci są przygotowani do badania stanu zwierząt oraz rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania ich chorób. Weterynarz w swojej pracy wykonuje również operacje, wydaje opinie i orzeczenia lekarskie, a także jest uprawniony do wydawania recept. Część absolwentów weterynarii sprawuje nadzór weterynaryjny nad produktami i procesami przetwórczymi, a także podejmuje pracę w sektorze ochrony zdrowia publicznego i środowiska. 

STUDIA WETERYNARYJNE W WARSZAWIE - PODYPLOMOWE

C
D
H
O
P
W
Z

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO STUDIA WETERYNARYJNE

Studia weterynaryjne to jedne z najrzadziej spotykanych studiów na mapie Polski. Uczelni kształcących w tym kierunku jest naprawdę niewiele. Nie ma w ogóle uczelni prywatnych, które oferowałyby kształcenie przyszłych weterynarzy. W Warszawie tylko w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego możecie podjąć studia weterynaryjne. Są to studia jednolite magisterskie, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uwaga - studia weterynaryjne trwają 11 semestrów, co daje nam 5,5 roku nauki. Limit miejsc na studia stacjonarne wynosi 150, a niestacjonarne 60.

dowiedz się więcej

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)