Analityka weterynaryjna - Lublin

Analityka weterynaryjna - Lublin

Analityka weterynaryjna - Lublin

Studia w Lublinie

analityka weterynaryjna

Odkryj kierunek analityka weterynaryjna w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Analityka weterynaryjna studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku analityka weterynaryjna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Analityka weterynaryjna - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek analityka weterynaryjna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Analityka weterynaryjna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka weterynaryjna w Lublinie?

Zanim aplikujesz na kierunek analityka weterynaryjna w Lublinie, powinieneś dokładnie poznać procedury rekrutacyjne, aby być dobrze przygotowanym do całego procesu. Istotne jest przede wszystkim poznanie przedmiotów maturalnych, które warto szczególnie uwzględnić w trakcie przygotowań do egzaminu dojrzałości.

Nie bez znaczenia pozostają ponadto dokumenty, jakie należy dostarczyć we wskazanym odgórnie terminie. Niezbędne informacje odnajdziesz bez trudu na stronie internetowej wybranej uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka weterynaryjna w Lublinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA WETERYNARYJNA LUBLIN STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA WETERYNARYJNA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku analityka weterynaryjna w Lublinie?

Biorąc pod uwagę charakter kształcenia na kierunku analityka weterynaryjna w Lublinie, przyszli kandydaci powinni dobrze zastanowić się nad tym, czy są to studia dla nich. Wówczas będą mieli większe szanse na czerpanie pełni satysfakcji z pogłębianych kompetencji.

Jeżeli interesujesz się matematyką i innymi dziedzinami ścisłymi, kochasz zwierzęta, losy otaczającej przyrody nie są ci obojętne, a ponadto chciałbyś zdobyć pracę, która pozwoli ci się rozwijać, to analityka weterynaryjna może okazać się strzałem w dziesiątkę!

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku analityka weterynaryjna możemy podzielić na:

 

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

W związku z tym, że studia na kierunku analityka weterynaryjna w Lublinie realizowane są jedynie w ramach pierwszego stopnia, na zdobycie stosownych kompetencji poświęcisz trzy lata. Po terminowym zaliczeniu każdego z semestrów staniesz się licencjonowanym specjalistą.

Stacjonarny tryb kształcenia pozwoli ci na systematyczne i regularne pogłębianie kompetencji kierunkowych. Dzięki kształceniu od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni zyskasz możliwość konsultowania z wykładowcami ewentualnych wątpliwości. Niewątpliwą zaletą tego trybu jest również brak konieczności wnoszenia opłat za czesne (w uczelni publicznej).

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Analityka weterynaryjna jest kierunkiem, który umożliwi ci nabycie wiedzy i umiejętności, służących ochronie zwierząt, środowiska naturalnego oraz ludzi, między innymi przed chorobami odzwierzęcymi. Jeżeli losy istot żywych nigdy nie były ci obojętne, chciałbyś pracować w jednostkach naukowych i laboratoryjnych, a dziedziny medyczne są dla ciebie interesujące, to zdecydowanie powinieneś rozważyć aplikację na ten kierunek kształcenia.

Studenci uczą się właściwego postępowania z materiałem diagnostycznym, zgłębiają tajniki bezpiecznej pracy z odczynnikami laboratoryjnymi, potrafią zabezpieczać materiał biologiczny do celów badawczych, a ponadto zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności odnoszące się do prowadzenia specjalistycznej dokumentacji laboratoryjnej.

Ile trwają studia na kierunku analityka weterynaryjna w Lublinie?

Studia na kierunku analityka weterynaryjna trwają 3 lata (studia I stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku analityka weterynaryjna w Lublinie?

Dzięki ukończeniu studiów na kierunku analityka weterynaryjna, absolwenci uzyskują kompetencje pozwalające na rozpoczęcie kariery naukowej w kilku różnych obszarach. Spektrum możliwości zawodowych jest wprost proporcjonalne do wszechstronności tego wyjątkowego kierunku.

Jako absolwent aspirujący do miana współczesnego naukowca pomyślisz o pracy dla laboratoriów diagnostycznych, działających w przemyśle weterynaryjnym. Doskonałą alternatywą dla tej opcji zawodowej będzie praca w wybranych jednostkach naukowo-badawczych.

Zakłady Higieny Weterynaryjnej oraz poradnie medycyny laboratoryjnej będą doskonałym miejscem dla teoretyków ukończonego kierunku, którzy chcieliby wdrażać w życie obszerną wiedzę, którą pozyskali w czasie studiów. Absolwenci mogą ponadto zatrudnić się w pracowniach diagnostycznych oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku analityka weterynaryjna:

 • Laboratoria diagnostyczne,

 • Jednostki naukowo-badawcze,

 • Zakłady Higieny Weterynaryjnej,

 • Pracownie diagnostyczne,

 • Jednostki kontrolno-pomiarowe,

 • Poradnie medycyny laboratoryjnej.

Gdzie studiować na kierunku analityka weterynaryjna w Lublinie?

Uczelnia, na której można studiować analitykę weterynaryjną:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek analityka weterynaryjna w Lublinie?

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

ANALITYKA WETERYNARYJNA - ważne informacje

analityka weterynaryjna studia

studia weterynaryjne w Lublinie

studia weterynaryjne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)