Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Studia I stopnia w Trójmieście

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia Gdańsk, Sopot, Gdynia | woj. pomorskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne +

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Filia w Lęborku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście?

Jeśli myślisz o kształceniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. W przypadku uczelni prywatnych najważniejsze jest złożenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Kandydaci muszą oczywiście zdać obowiązkowe egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia,
 • historia,
 • j. angielski

 

Uczelnie publiczne przyjmują kandydatów na zasadzie rankingu punktowego, który uwzględnia także egzaminy dodatkowe. Warto pokusić się o przedmioty rozszerzone, chociażby geografię czy historię.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to idealny kierunek dla osób, które chcą działać, jeśli chodzi o ochronę mienia, zagrożenia kryzysowe, katastrofy klimatyczne czy terroryzm. Propozycja kształcenia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy są nastawieni na pracę w służbach mundurowych lub chcą w sposób organizacyjny i administracyjny odpowiadać za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie funkcjonowaniem państwa i społeczeństwa zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa. Kierunki studiów w Trójmieście są idealne dla osób, które potrafią myśleć analitycznie i zdroworozsądkowo, a także poprawnie reagują w sytuacjach stresujących. W przyszłości to Ty będziesz odpowiadał/a za ochronę obywateli w stanach zagrożenia.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście to odpowiedź na zainteresowania kandydatów na studia, którzy pragną zgłębiać wiedzę odnoszącą się do bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa publicznego, a także w kontekście zagrożeń militarnych i pozamilitarnych. Interdyscyplinarny program kształcenia przygotowywany jest na podstawie oczekiwań współczesnego rynku pracy. Studenci uczęszczają na takie zajęcia jak, chociażby:

 • wiedza o państwie i prawie
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • bezpieczeństwo imprez masowych
 • podstawy i rozwój kryminalistyki
 • prawo karne materialne i przepisy wybranych ustaw szczególnych
 • współczesne siły zbrojne RP

 

Siatki zajęć są indywidualnie komponowane przez uczelnie w Trójmieście. Studenci będą mogli zapoznać się z zasadami otwartych granic, zagrożeniami XXI wieku, takimi jak bioterroryzm, wirusy komputerowe, przestępczość zorganizowana czy katastrofy ekologiczne, a także zagłębią się w swobodę przepływu towarów i usług. Teoretyczny wydźwięk zajęć weryfikowany jest w trakcie praktyk zawodowych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia psychologiczne i społeczne w Trójmieście, do których możemy zakwalifikować bezpieczeństwo wewnętrzne, mogą być realizowane w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata i kończą się egzaminem, który umożliwi Ci posługiwanie się dyplomem licencjata. 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE?

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego posiadają gruntowne przygotowanie do realizowania procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali krajowej i globalnej. Odznaczają się zorganizowaniem, a także potrafią być decyzyjni w sytuacjach kryzysowych. Umożliwia to pracę między innymi w instytucjach państwowych i samorządowych, w których pełnią funkcję specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Studia w Trójmieście w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego dają bardzo wiele możliwości zatrudnienia, chociażby w:

 • służbach mundurowych
 • firmach organizujących imprezy masowe
 • zespołach reagowania kryzysowego
 • działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji

 

Możesz także pracować w jednostkach administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa informacji bądź w organizacjach, które skupiają się na bezpieczeństwie obywateli i podmiotów gospodarczych.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)