Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdynia

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdynia

Advertisement

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdynia

Studia w Gdyni

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdyni i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

24.02.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Gdynia - 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdyni to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Gdyni bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejAkademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni oraz Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
 

Uczelnie

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne kompleksowo przygotowują studentów do pracy w szerokim obszarze związanym z profesjonalnym przeciwdziałaniem zagrożeniom oraz procesem reagowania na sytuacje zagrożenia. Przyszli specjaliści poznają strukturę oraz sposób funkcjonowania instytucji państwowych i międzynarodowych, a także najskuteczniejsze strategie stosowane w zapewnianiu bezpieczeństwa zarówno w skali prywatnej, jak i terytorialnej czy globalnej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdyni na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne: geografia, historia, język angielski.

 

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 3800 zł do 5600 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 

Praca po studiach

Studenci tego kierunku mają szansę uczestniczyć w szkoleniach antyterrorystycznych oraz obozach strzelecko-survivalowych. Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają rozwinięte zdolności niezbędne do wykonywania zawodów związanych z m.in. służbami mundurowymi i specjalnymi, administracją publiczną czy zarządzaniem kryzysowym. Specjaliści tej dziedziny mogą szukać zatrudnienia m.in. w Policji, urzędach, wydziałach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego czy biurze detektywistycznym.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdyni?

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Gdyni - uczelnie 2023/2024:

 

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdynia

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Bezpieczeństwo wewnętrzne +

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Filia w Lęborku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne muszą wykazać się wiedzą z zakresu historii oraz geografii. Dobrze też, by rozumieli język angielski w stopniu komunikatywnym.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdyni najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  geografia,
 • historia,
 • język angielski

Uczelnie niepubliczne w Gdyni przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdyni?

Studenci tego kierunku zostają wyposażeni w profesjonalne umiejętności oraz wiedzę umożliwiające podjecie pracy lub służby w instytucjach odpowiedzialnych za szeroko rozumiane zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uczestnicy zajęć uczą się m.in. reagowania i zarządzania kryzysowego oraz wykonywaniem obowiązków związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa wodnego.

 

Dowiedz się więcej

studia psychologiczne w Gdańsku

studia psychologiczne w Gdyni

studia psychologiczne w Trójmieście

bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Trójmieście

uczelnie w Trójmieście

 

1. Wiedza i umiejętności:

Przyszli specjaliści poznają specyfikę funkcjonowania państwa w aspekcie procesu zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego. Interdyscyplinarne przygotowanie zapewnia absolwentom tego kierunku zdobycie kompetencji umożliwiających podejmowanie wyzwań zawodowych zarówno w sytuacjach codziennych, jak i kryzysowych. Studenci szkoleni są m.in. do działania w ratownictwie czy organizowania imprez masowych.

 

Wiedza

Uczestnicy zajęć zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in.: nauk prawnych, ekonomicznych i humanistycznych, zarządzania oraz administracji. Studenci uczą się np. zarządzania w sytuacjach kryzysowych, organizowania strategii obronnych państw czy zapewnianiem bezpieczeństwa na poziomie branżowym (m.in.: bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne).

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego bez problemu zapobiegają szeroko rozumianym zagrożeniom dotyczącym systemów teleinformatycznych oraz poznają najskuteczniejsze techniki śledcze. W trakcie zajęć studenci zgłębiają metodykę kryminalistyczną i poznają motywy i sposoby działania przestępców, a także analizują szczegółowo etapy postępowania w przypadku zagrożenia np. terrorystycznego, katastrofalnego lub awaryjnego.

 

Wiedza, którą mają absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • zarządzają sytuacjami kryzysowymi
 • organizują strategie obronne państw
 • zapewniają bezpieczeństwo na poziomie branżowym
 • zapobiegają zagrożeniom teleinformatycznym
 • znają techniki śledcze oraz metodykę kryminalistyczną
 • rozumieją motywy i sposoby działania przestępców
 • analizują etapy postępowania w przypadku zagrożenia

 

Umiejętności

Studenci w trakcie nauki m.in. analizują problematykę metod przestępczych, badają ślady kryminalistyczne czy prowadzą dokumentację czynności kryminalistycznych. Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego przygotowani są do prowadzenia mediacji w sprawach gospodarczych, pracowniczych i rodzinnych. Specjaliści tej dziedziny koordynują działania służb bezpieczeństwa na terenie obiektów oraz podczas imprez masowych.

Absolwenci gdyńskich uczelni przygotowani są m.in. do pracy w służbach mundurowych i specjalnych – w tym do pracy w służbach morskich. Studenci uczą się realizowania projektów na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Ponadto szkolą się oni w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym – specjaliści tej dziedziny przejmują kontrolę nad sytuacjami zagrożenia, a także reagują na nie i usuwają ich skutki.

 

Umiejętności, które mają absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • analizują problematykę metod przestępczych
 • badają ślady kryminalistyczne
 • prowadzą dokumentację czynności kryminalistycznych
 • prowadzą mediacje
 • koordynują działania służb bezpieczeństwa
 • realizują projekty na rzecz bezpieczeństwa publicznego
 • zapobiegają sytuacjom kryzysowym
 • przejmują kontrolę nad sytuacjami zagrożenia

 


2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)


2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne


Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdyni realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują od 1,5 roku do 2 lat nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne pozwalają studentom realizować projekty zespołowe pod opieką doświadczonych specjalistów. Studenci stacjonarni mogą mieć kłopot z podjęciem pracy na pełnym etacie. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.


Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka wiąże się z ograniczonym kontaktem z prowadzącymi oraz innymi uczestnikami zajęć. Studia niestacjonarne wymagają od studentów samodzielności i systematyczności. Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.


3. Program studiów i przedmioty

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego poznają najważniejsze zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem, organizowaniem i reagowaniem w sytuacjach nagłych i kryzysowych. Program kierunku przewiduje przedmioty poświęcone m.in. prawu państwowemu i międzynarodowemu czy podstawowym metodom zwalczania przestępczości. Uczestnicy zajęć rozwijają swoje zdolności również podczas praktycznych ćwiczeń i warsztatów, podczas których uczą się np. technik samoobrony czy zapewniania bezpieczeństwa cywilnego.

 

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia polski
 • nauka o państwie
 • współczesne systemy polityczne
 • prawo międzynarodowe
 • teoria bezpieczeństwa
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • zwalczanie przestępczości
 • ratownictwo


 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne powinni być odważni i odporni na stres. Przyszli specjaliści muszą wykazywać się odpowiednią sprawnością fizyczną, a także umieć podejmować trudne decyzje. Sytuacje kryzysowe nie mogą ich przytłaczać, niezbędna w tym zawodzie jest jasność myślenia, zdolność do szybkiej analizy sytuacji oraz zorganizowanie.

Specjaliści bezpieczeństwa wewnętrznego muszą być bardzo odpowiedzialni i gotowi do zmian. Dobrze też, by rozumieli oni współczesne technologie i sprawnie komunikowali się w języku obcym. Studentom niezbędne będą m.in. umiejętność pracy zespołowej, zdolności zarządcze oraz komunikatywność.


Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdyni:

 • zainteresowanie historią narodową i współczesną polityką
 • odporność na stres, odwaga
 • umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacjach kryzysowych
 • zorganizowanie, zdolność analitycznego myślenia
 • znajomość technologii IT i języków obcych
 • umiejętność pracy w zespole
 • sprawność fizyczna
 • gotowość do zmian, uczenia się i rozwoju osobistego

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdyni?

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdyni organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zapewniają studentom kompleksowe przygotowanie do prowadzenia działań na rzecz ochrony i bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i podmiotów gospodarczych. Absolwenci studiów I topnia mogą otrzymać tytuł licencjata.

Ci, którzy chcą uzyskać dyplom magistra, muszą kontynuować edukację na studiach II stopnia. W ciągu kolejnych lat studenci specjalizować się będą w wybranym przez siebie obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia np. w służbach mundurowych i specjalnych, administracji rządowej i samorządowej czy centrach zarządzania kryzysowego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister
Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdyni?

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdyni?

Specjaliści tej dziedziny mogą szukać zatrudnienia m.in. w Policji, oddziałach straży granicznej, urzędach miasta, wydziałach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego czy biurze detektywistycznym. Gdyńskie uczelnie prowadzą także aktywną współpracę z jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo morskie – dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą związać swoją karierę np. z Morskim Oddziałem Straży Granicznej.

 

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Gdyni mogą podjąć pracę w takich miejscach jak:

 • Policja, Straż Miejska
 • Morski Oddział Straży Granicznej
 • Służba Więzienna
 • centra zarządzania kryzysowego
 • Straż Pożarna
 • Straż Ochrony Kolei
 • administracja publiczna
 • służby specjalne
 • instytucje oświatowe
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • instytucje podejmujące działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa

Poziom i tryb studiów


Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia