Architektura wnętrz studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Architektura wnętrz studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Architektura wnętrz studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia II stopnia w Trójmieście

architektura wnętrz

Odkryj architekturę wnętrz w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Architektura wnętrz studia II stopnia Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku architektura wnętrz w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Architektura wnętrz studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek architektura wnętrz

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura wnętrz w Trójmieście?

W przypadku rekrutacji na studia architektoniczne musisz być przygotowany na rozmowę kwalifikacyjną, która obejmuje przedstawienie portfolio, potwierdzającego predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich.

Kandydaci piszą także autorski tekst na dowolnie wybrany temat z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku. Ważna jest również ocena uzyskana na dyplomie oraz średnia ocen z poprzedniego kierunku studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura wnętrz w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ?

Architektura wnętrz to propozycja kształcenia idealna dla osób, które szukają dla świata lepszej formuły. Na kierunku odnajdą się artyści, którzy chcą przelewać swoją kreatywność na realizowane projekty. W tym kierunku możesz postawić na rozwój w sztuce bądź zająć się użytkową stroną wszelkich form służących człowiekowi.

Studia drugiego stopnia są przeznaczone dla osób, które mają już podstawy architektonicznego warsztatu. Od kandydatów oczekuje się umiejętności rysunkowych i manualnych, a także pomysłowości, którą otwarcie będą oni przelewać w rzeczywistość. Nauczysz się współpracy w zespole, nabędziesz zdolność do prawidłowego komunikowania się nie tylko z zespołem ludzi, z którymi przyjdzie Ci pracować, ale i z klientem. Wybierz architekturę wnętrz i stwórz świat na nowo.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku architektura wnętrz możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku architektura wnętrz w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Trójmieście mają w swojej ofercie studia drugiego stopnia w ramach architektury wnętrz, które są kontynuacją kształcenia w zakresie pierwszego stopnia. Studenci mają okazję przywrócić świetność sztuce użytkowej i zająć się procesami jej projektowania oraz tworzenia form i wystroju obiektów pływających. Jest to kierunek zarówno tradycyjny, jak i innowacyjny. W programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak:

 • teoria i krytyka współczesnej architektury
 • prawo budowlane
 • laboratorium antropologiczne
 • marketing
 • architektura spektaklu i scenografia
 • tożsamość formy i przestrzeni
 • kompozycja i kolorystyka obiektu
 • zaawansowane techniki komputerowe

 

Plan zajęć wypełniony jest przedmiotami obligatoryjnymi, fakultatywnymi, specjalizacyjnymi. Przedmioty realizowane są w sposób teoretyczny bądź praktyczny w nowocześnie urządzonych salach. Do użytku studentów są między innymi pracownie prototypowania 3D czy laboratoria komputerowe.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku architektura wnętrz w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia architektoniczne w Trójmieście w ramach drugiego stopnia są kontynuacją studiów licencjackich. Trwają cztery semestry i kończą się tytułem magistra. Studenci mają okazję dookreślić zgłębioną już wiedzę i zdobyć dodatkowe kompetencje, które stanowią szybką możliwość awansu.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ?

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak architektura wnętrz kształcą najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów, którzy w trakcie edukacji w ramach drugiego stopnia zdobywają kompetencje z dziedzin sztuki i nauki, dające możliwości realizacji dzieła użytkowego o charakterze unikatowym.

Absolwenci zajmują się projektowaniem parametrycznym i generatywnym, koordynowaniem pracy, przewidywaniem i stosowaniem efektów estetycznych, społecznych i prawnych w projektowaniu architektury wnętrz i obiektów sztuki użytkowej.

Absolwenci zatrudniani są w:

 • biurach projektowych
 • studiach wystawienniczych
 • studiach realizacyjnych
 • firmach wytwórczych (detal, mebel, kolekcja)
 • instytucjach projektowych
 • jednostkach administracji samorządowej
 • jednostkach kultury

 

Zajmują się doradztwem i konsultacją w projektach architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego.

Gdzie studiować na kierunku architektura wnętrz (studia II stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura wnętrz (studia II stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki architektura i budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)