Architektura - Sopot

Studia w Sopocie

architektura

Odkryj architekturę w Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

11.01.2022

Architektura studia Sopot - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku architektura w Sopocie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta).

Studia na kierunku architektura w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | Architektura Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć na uczelni niepublicznej (prywatnej) w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Na kandydatów czekają miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. 

 

Architektura jako dziedzina łącząca zagadnienia z zakresu techniki i sztuki przygotowuje przyszłych specjalistów do kształtowania i kreowania przestrzeni. Studenci tego kierunku zdobywają cenne doświadczenie w projektowaniu architektury i urbanistyki zarówno a celach publicznych, jak i prywatnych. Architekci aktywnie działają na rzecz rozwoju miast i wsi – wykazują się specjalistyczną wiedzą dotyczącą m.in. kultury, społeczeństwa i funkcjonalności najbliższej przestrzeni człowieka.

Absolwenci architektury znajdują zatrudnienie np. w projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, wydziałach architektury i urbanistyki urzędów, służbach konserwatorskich czy przedsiębiorstwach budowlanych. Plastyczne zdolności architektów oraz ich zmysł estetyczny cenione są także w środowiskach artystycznych – specjaliści zatrudniani są do pracy m.in. przy produkcjach filmowych, reklamowych i teatralnych, a także w projektowaniu wnętrz, wystaw i targów.

 

W procesie rekrutacji na studia w Sopocie na kierunku architektura w roku akademickim 2022/2023 najczęściej brany pod uwagę jest wynik egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).
 

Studia stacjonarne na kierunku architektura wnętrz w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 8400 zł. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 

Gdzie studiować na kierunku architektura w Sopocie?

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura w Sopocie 2022/2023:

 

czytaj dalej wszystko o Architektura - Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek architektura

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania na kierunek architektura w Sopocie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Przyszli studenci muszą przejść niełatwą drogę, by zdobyć specjalistyczne kompetencje z zakresu architektury. Kandydaci muszą zaprezentować swoje zdolności artystyczne i techniczne, a także poprawnie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W procesie rekrutacji oceniane będą dotychczasowe prace kandydatów.

Uczelnie niepubliczne w Sopocie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku architektura w Sopocie?

Jak wyglądają studia na kierunku architektura w Sopocie?

Studenci architektury rozwijają swoją wyobraźnię przestrzenną oraz zdolności techniczne i artystyczne. Przyszli specjaliści uczą się projektowania różnorodnych obiektów architektonicznych i urbanistycznych. Studia te pozwalają studentom zyskać wiedzę ogólnobudowlaną, a także przygotowują ich do twórczej działalności zawodowej.

 

Dowiedz się więcej

studia architektoniczne w Gdańsku

studia architektoniczne w Sopocie

studia architektoniczne w Trójmieście

architektura studia w Trójmieście

architektura studia w Gdańsku

uczelnie w Trójmieście

 

1. Wiedza i umiejętności:

Absolwenci architektury wyróżniają się szerokim zakresem nabytej wiedzy m.in. technicznej, humanistycznej i plastycznej. Studenci tego kierunku szkolą się do prowadzenia działań związanych np. z organizacją inwestycji czy handlem technologiami i materiałami budowlanymi. Specjaliści tej dziedziny koordynują wszelkie działania w ramach programowania, projektowania i realizowania określonych zadań architektonicznych.

 

Wiedza:

Studenci architektury zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami technicznymi i prawnymi, które kształtują współczesną architekturę. Kierunek ten pozwala przyszłym specjalistom rozwinąć wyobraźnię przestrzenną oraz wykorzystywać w praktyce założenia kompozycyjne i funkcjonalne przestrzeni zurbanizowanych. Studenci uczą się rozwiązywania problemów architektonicznych i urbanistycznych z wykorzystanie matematycznych rozwiązań stosowanych w projektowaniu przestrzeni.

Architekci znają historię i teorię współczesnej architektury i stosują się do znormalizowanych wymogów estetycznych, ekologicznych i technicznych w budownictwie. Studenci architektury rozumieją podstawy ekonomii, prawa i administracji w kontekście przetwarzania określonych koncepcji projektowych. W trakcie nauki uczestnicy zajęć szkolą się z zakresu m.in. projektowania pojedynczych budowli i zespołów mieszkalno-usługowych.

 

Wiedza, którą mają absolwenci architektury:

 • rozwijają swoją wyobraźnię przestrzenną
 • znają założenia kompozycyjne i funkcjonalne przestrzeni zurbanizowanych
 • rozwiązują problemy architektoniczne i urbanistyczne
 • stosują rozwiązania matematyczne i techniczne
 • znają historię i teorię współczesnej architektury
 • stosują się do znormalizowanych wymogów estetycznych, ekologicznych i technicznych
 • rozumieją prawne i ekonomiczne podstawy architektury
 • znają funkcje pojedynczych budowli i zespołów mieszkalno-usługowych

 

Umiejętności:

Architektura jako nauka interdyscyplinarna przygotowuje przyszłych specjalistów zarówno w aspekcie inżynierskim, jak i artystycznym. Studenci architektury zdobywają szereg kompetencji, które pozwolą im później rozwijać się w zawodach związanych m.in. z projektowaniem i konserwacją przestrzeni czy zarządzaniem projektami inwestycyjnymi.

Absolwenci architektury wykorzystują nowoczesne techniki cyfrowe w projektowaniu np. krajobrazu, przestrzeni miejskiej czy elementów użytkowych. W trakcie studiów przyszli specjaliści tworzą także elementy scenografii teatralnej lub filmowej, a także projektują i realizują wnętrza, wystawy lub targi. Ponadto studenci tego kierunku przygotowywani są do pełnienia funkcji kierowniczych w środowiskach architektonicznych, urbanistycznych czy budowlanych.

 

Umiejętności, które mają absolwenci architektury:

 • projektują obiekty przestrzeni użytkowej, krajobrazu i przestrzeni miejskiej
 • prowadzą konserwację zabytków
 • zarządzają projektami inwestycyjnymi
 • wykorzystują nowoczesne techniki cyfrowe
 • tworzą elementy scenografii teatralnej lub filmowej
 • projektują i realizują wnętrza, wystawy, targi
 • pełnią funkcje kierownicze w środowiskach architektonicznych, urbanistycznych i budowlanych

 

2. Typ i tryb studiów


Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

 

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne


Studia na kierunku architektura w Sopocie realizowane są w ramach studiów I stopnia (inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 4 lata, studia II stopnia przewidują 1,5 roku nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 


Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarna nauka przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych zdobywaniem specjalistycznej wiedzy w profesjonalnych warunkach. Studenci stacjonarni częściej udzielają się w kołach naukowych oraz organizacjach studenckich. Ten tryb może utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studia niestacjonarne umożliwiają studentom pogodzenie różnych obowiązków z nauką na uczelni. Niestacjonarni studenci bez problemu mogą podjąć pracę na pełnym etacie lub rozwijać własne zainteresowania poza godzinami studiów. Osoby, które decydują się na ten tryb, powinny pamiętać o tym, by systematycznie uczestniczyć w zajęciach i samodzielnie uzupełniały swoją wiedzę.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.
 

3. Program studiów i przedmioty

Studenci architektury poznają tajemnice zarówno sztuk pięknych, jak również inżynierii. Absolwenci tego kierunku mają wiedzę i umiejętności pozwalające im na kształtowanie i kreowanie przestrzeni zarówno prywatnej, jak i publicznej. W trakcie zajęć studenci poznają historię oraz najważniejsze założenia architektury, budownictwa czy urbanistyki. W programie kierunku znajdują się także przedmioty poświęcone zagadnieniom technicznym, technologicznym, prawnym i ekologicznym współczesnej architektury.

 

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Projektowanie architektoniczne
 • Historia architektury
 • Rysunek odręczny, malarstwo
 • Mechanika budowli
 • Materiałoznawstwo
 • Zarządzanie projektami
 • Podstawy projektowania architektury wnętrz
 • Konstrukcje budowlane
 • Architektura bioklimatyczna


4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci architektury muszą umiejętnie radzić sobie z problemami z zakresu m.in. architektury, urbanistyki i budownictwa. Kandydaci na ten kierunek muszą mieć więc zdolności analityczne i matematyczne, a także powinni charakteryzować się wyobraźnią przestrzenną. Kompetencje przyszłych architektów oceniane są podczas procesu rekrutacyjnego – kandydaci muszą zaprezentować swoje portfolio, a także dobrze sobie poradzić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Architekci są odpowiedzialni, kreatywni i szczegółowi. Powinni mieć zmysł estetyczny i umiejętnie organizować swoją pracę. Dobrze, by znali podstawowe programy graficzne i byli zainteresowani sztukami pięknymi.


Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek architektura:

 • zdolności analityczne i matematyczne
 • umiejętności plastyczne
 • wyobraźnia przestrzenna
 • odpowiedzialność, zorganizowanie
 • komunikatywność, kreatywność
 • znajomość podstawowych programów graficznych
 • zmysł estetyczny

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

architektura studia

studia architektoniczne w Trójmieście

studia architektoniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Ile trwają studia na kierunku architektura w Sopocie?

Program studiów na kierunku architektura w Sopocie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (inżynierskich) lub studiów II stopnia (inżynierskich magisterskich).

Przez 8 semestrów studenci I stopnia zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in. architektury, urbanistyki i budownictwa. Uczestnicy zajęć uczą się np. projektowania przestrzeni użytkowej człowieka, krajobrazów, a także elementów wyposażenia wnętrz. Absolwenci studiów I stopnia mogą otrzymać tytuł inżyniera, a następnie kontynuować edukację na studiach II stopnia lub rozpocząć działalność w zawodzie architekta.

Studenci II stopnia przez 3 semestry rozwijają swoje techniczne i artystyczne zdolności podczas ciężkiej nauki praktycznej. Osoby, które ukończyły studia magisterskie na tym kierunku, mogą liczyć na dyplom magistra inżyniera architekta. Tytuł ten umożliwia absolwentom objęcie stanowiska m.in. eksperckiego, kierowniczego czy związanego z projektowaniem budynków i przestrzeni miejskiej.

Architektura w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier architekt
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier architekt
Jaka praca po studiach na kierunku architektura w Sopocie?

Jaka praca po studiach na kierunku architektura w Sopocie?

Studenci architektury zdobywają specjalistyczne kompetencje umożliwiające im podjęcie pracy np. w pracowni lub biurze architektonicznym czy urbanistycznym. Absolwenci tego kierunku przygotowani są m.in. do projektowania budynków, krajobrazu, wnętrz czy elementów przestrzeni użytkowej, a także koordynowania prac budowlanych. W zależności od specjalności, którą wybrali w takcie studiów architekci, mogą oni także szukać zatrudnienia w organach administracji państwowej i samorządowej, firmach wykonawczych lub we własnej działalności gospodarczej.

 

Absolwent architektury może rozpocząć pracę m.in. w:

 • biurach projektowych,
 • firmach wykonawczych,
 • pracowniach związanych z projektowaniem wnętrz,
 • własnej działalności gospodarczej,
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 • pracowniach konserwatorskich.

 

Zdolności techniczne i artystyczne architektów umożliwiają im pracę na stanowiskach związanych m.in. z designem lub projektowaniem. Absolwenci architektury cechują się także umiejętnościami organizacyjnymi i zarządczymi.

 

Funkcje, które może pełnić absolwent architektury:

 • architekt
 • projektant
 • kierownik budowy w zakresie architektury
 • kreślarz
 • inspektor
 • asystent architekta
 • scenograf

Poziom i tryb studiów


Kierunki architektura i budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia