Architektura - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Architektura - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Architektura - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku na kierunku

architektura 

Odkryj architekturę w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Architektura studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Studia na kierunku architektura w Trójmieście to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Gdańskiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Gdańska oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 8400 zł.

 

Architektura w Trójmieście łączy sztukę z naukami technicznymi, inżynierskimi. Pamiętaj o tym, że architektura to niezwykły kierunek, który umożliwia rozwijanie miast, przebudowę dzielnic, tworzenie budynków. Jednocześnie rozwiązuje problemy często natury kulturowej, społecznej, przestrzennej. 

Absolwenci mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zatrudniani są w pracowniach architektonicznych, pracowniach urbanistycznych, pracowniach planistycznych, administracji samorządowej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, pracowniach konserwacji zabytków, przedsiębiorstwach budowlanych, jednostkach naukowych, badawczych i wdrożeniowych. 

czytaj dalej wszystko o Architektura - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek architektura

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura w Gdańsku?

Proces rekrutacji na Architekturę różni się od tych na pozostałe kierunki. Oczywiście, pierwszym krokiem ku studiowaniu jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, na którym należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami z matematyki, języka polskiego i języka obcego; natomiast drugim krokiem, który występuje w przypadku rekrutacji na większości polskich uczelni, jest egzamin praktyczny, sprawdzający umiejętności, bez których zostanie architektem jest po prostu niemożliwe.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku architektura w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • historia sztuki,
 • informatyka.

 

Wymagania na Architekturę w Gdańsku są wysokie, między innymi dlatego, by w toku nauki poradzić sobie z szeregiem przedmiotów o różnym zakresie tematycznym. Wśród nich wyróżnić można: budownictwo i materiały budowlane, geometria wykreślna i rysunek techniczny, mechanika budowli, matematyka, systemy instalacyjne, systemy konstrukcyjne, współczesne problemy miast historycznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów


Jak wyglądają studia na kierunku Architektura w Trójmieście

Kierunek architektura w Trójmieście to połączenie sztuki z nauką inżynierską. Studenci mają niepowtarzalną okazję nauczyć się projektować budynki mieszkalne i użytkowe, drewniane i murowane. W trakcie realizowanych zajęć mają okazję wykorzystywać techniki komputerowe i zaawansowane projektowanie 3D.

Program kształcenia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, co pozwala poznać zasady kształcenia przestrzeni, metody projektowania, techniki artystyczne, przepisy techniczno-budowlane. Wszechstronne wykształcenie umożliwia podjęcie absolwentom pracy na stanowiskach nie tylko architekta, ale i dewelopera, menadżera procesu inwestycyjnego, rzeczoznawcy budowlanego. Architektura to klucz do rozwiązania problemów kulturowych, społecznych i przestrzennych.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku architektura w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 4 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kierunku architektura w Trójmieście mogą poszczycić się uporządkowaną wiedzą z matematyki i fizyki, która związana jest ściśle z gospodarowaniem przestrzenią również w zakresie architektury. Zgłębiają także nauki społeczne i ekonomiczne, które mogą być użyteczne w trakcie wykonywania zawodu. Mają wiedzę z zakresu podstaw urbanistyki i rozwoju regionalnego i lokalnego.

Studenci zgłębiają współczesne tendencje rozwoju i rewitalizacji struktur osadniczych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego. Wiedzą, na czym polega ochrona własności intelektualnej oraz dlaczego należy stosować się do praw autorskich. Realizowane przedmioty umożliwiają zbadanie zagadnień z ekonomii oraz tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości. Studenci posiadają także wiadomości o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej oraz o relacjach międzykulturowych.

 

Umiejętności

Studia architektoniczne w Trójmieście to idealne miejsce na pozyskanie potrzebnych do pracy umiejętności. Studenci uczą się zdobywać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł również w języku obcym w zakresie architektury. Jednocześnie uczą się stosować techniki i narzędzia badawcze istotne dla architektury.

Nauczysz się korzystać z narzędzi graficznych i zróżnicowanych mediów, wykorzystywanych do prezentacji zamysłu projektowego. Będziesz w stanie korzystać ze zróżnicowanych źródeł przy zbieraniu danych na temat architektonicznego dziedzictwa historycznego. Wypracowane zdolności pozwolą rozróżniać współczesne konwencje architektoniczne, dokonania architektoniczne, analizować typologię rozwiązań. Będziesz tworzyć złożone programy funkcjonalne, które będą stanowić odpowiedź kontekstową, dostosowaną do problematyki projektowej.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci architektury umiejętnie wyjaśniają i kontekstowo uzasadniają dokonywanie wyborów odnoszących się do rozwiązania architektonicznego w szczególności przy użyciu zróżnicowanych elementów warsztatu architekta. Rozumieją znaczenie historii i dziedzictwa architektonicznego dla współczesnej kultury i współczesnej architektury. Będziesz szanował/a zasady etyki zawodu architekta, normy prawne i etyczne, które funkcjonują w zawodzie.

Absolwenci nie mają problemu z akceptowaniem reguł funkcjonowania zespołu projektowego. Rozumieją potrzebę kreowania wiarygodnych i wartościowych rozwiązań oraz starają się prezentować postawę rzetelnej oceny krytycznej rozwiązań projektowych ukierunkowanych na dobro publiczne. Potrafią pracować indywidualnie i w zespole.

 

4. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia uzależnione są od wybranej uczelni w Trójmieście oraz od realizowanej specjalizacji. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, komputerowych i laboratoryjnych. Studenci realizują również praktyki zawodowe.

Będziesz miał/a okazję pracować nad projektami i realizować twórcze pomysły. Przedmioty mają charakter kreatywny i techniczny. Z pewnością będziesz mógł/mogła zgłębiać historię sztuki oraz architektury, nauczysz się planować przestrzennie, a także dowiesz się, na czym polega projektowanie urbanistyczne. Studenci mają okazję pracować z nowoczesnymi technologiami i programami komputerowymi, wykorzystywanymi w pracy architekta.

 

W programie studiów na kierunku Architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • projektowanie architektoniczne
 • historia architektury
 • rysunek odręczny, malarstwo
 • mechanika budowli
 • materiałoznawstwo
 • zarządzanie projektami
 • podstawy projektowania architektury wnętrz
 • podstawy projektowania architektonicznego
 • konstrukcje budowlane
 • architektura bioklimatyczna

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia architektoniczne są przeznaczone dla kandydatów, którzy posiadają predyspozycje manualne i wyobraźnię przestrzenną. Odnajdą się tutaj osoby interesujące się sprawami ludzi i otaczającego ich świata w celu zaplanowania przekształceń przestrzennych. Architektura to kierunek dla jednostek twórczych, pomysłowych, jednocześnie pewnych swoich idei.

Jeśli chcesz studiować architekturę, warto posiadać zdolność do przewidywania zachodzących i nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych, a także przestrzennych. W zakresie Twoich zainteresowań powinny znajdować się nauki ścisłe i nowości technologiczne, które stanowią podstawę programu kształcenia.

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Trójmieście

Studia na kierunku architektura w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzielą się na takie, których etapy można podzielić na dwie komplementarne części oraz jednolite magisterskie. Architektura należy do tego pierwszego, znacznie szerszego grona. Co to oznacza w praktyce? Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku będą trwały siedem semestrów, a więc trzy i pół roku, a zwieńczone zostaną uzyskaniem przez absolwentów dyplomu inżyniera, a co za tym idzie, uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie.

Magisterskie studia drugiego stopnia będą trwały półtora roku, a kończący je absolwent będzie mógł pochwalić się zdecydowanie szerszymi kompetencjami, niezwykle pożądanymi przez wszystkich pracodawców.

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Trójmieście?

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Trójmieście?

Absolwenci architektury mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Mogą pracować w charakterze architektów, ale także projektantów budynków, urbanistów budujących osiedla i miasta, specjalistów, którzy tworzą założenia kompozycyjne i funkcjonalne większych przestrzeni zurbanizowanych oraz opracowania planistyczne całych regionów.

Możesz być zatrudniony w pracowniach architektonicznych, pracowniach urbanistycznych, pracowniach planistycznych, administracji samorządowej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, pracowniach konserwacji zabytków, przedsiębiorstwach budowlanych, jednostkach naukowych, badawczych i wdrożeniowych. Absolwenci decydują się także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Architektura:

 • administracja samorządowa lub rządowa
 • pracownie architektoniczne i urbanistyczne
 • firmy doradcze i deweloperskie
 • instytucje badawcze i ośrodki naukowe
 • pracownie architektoniczne
 • wydziały architektury i urbanistyki administracji samorządowej
 • pracownie konserwatorskie
 • przedsiębiorstwa budowlane
 • agencje reklamowe
 • własna działalność gospodarcza

Miejsce pracy uzależnione jest od ukończonej specjalizacji oraz zdobytych kwalifikacji. Absolwenci architektury zajmują różne stanowiska.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Architektura:

 • architekt
 • projektant
 • kierownik budowy w zakresie architektury
 • kreślarz
 • inspektor
 • asystent architekta

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Architektura?

Po ukończeniu studiów na kierunku Architektura, absolwenci mogą podjąć prace m.in. w biurach architektonicznych lub urbanistycznych, agencjach nieruchomości, pracowniach konserwacji zabytków, administracji i w wielu innych. Najczęściej decydują się oni na zawód architekta, kierownika budowy, asystenta architekta oraz inspektora nadzoru budowalnego. Ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki i czym zajmują się na co dzień? 

 

Architekt

Architekt może szukać pracy np. w biurach architektonicznych, urbanistycznych, agencjach nieruchomości lub może otworzyć własną działalność gospodarczą i pracować na własny rachunek. Czym zajmuje się architekt? Po uzgodnieniu z klientem odpowiada on za przygotowanie planu budynku oraz poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowo zajmuje się także doborem materiałów i planu pracy tak, aby wszystko było zgodne z prawem budowlanym. Architekt może także kontrolować przebieg budowy – czy jest on zgodny z wytycznymi. Mediana zarobków architekta wynosi około 5480 zł brutto miesięcznie.

 

Kierownik budowy

Kierownik budowy może pracować np. w przedsiębiorstwach budowlanych, gdzie zazwyczaj większość czasu spędza na budowie. Nadzoruje on przebieg budowy, a także wykonywaną pracę przez pracowników. Sprawdza, czy wszystko jest wykonywane zgodnie z prawem budowlanym, a także standardami BHP. Dodatkowo odpowiada również za prowadzenie dokumentacji z przebiegu prac, wykorzystanych materiałów, a także pozwoleń. Mediana zarobków kierownika budowy wynosi około 8320 zł brutto miesięcznie.

 

Asystent architekta

Asystent architekta pracuje u boku architekta w takich miejscach jak np. biura architektoniczne lub urbanistyczne. Zajmuje się on zwykle drobniejszymi pracami jak np. tworzenie wizualizacji gotowych już projektów czy opracowywanie projektów wykonawczych. Dodatkowo asystent architekta odpowiada za zebranie wszystkich dokumentów, które są niezbędne do uzyskania pozwoleń np. na budowę. Mediana zarobków asystenta architekta wynosi około 4280 zł brutto.

 

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego najczęściej podejmuje pracę w administracji lub biurach architektonicznych. Na budowie zajmuje się on reprezentowaniem interesów swojego klienta na budowie oraz nadzorowaniem prac np. czy wykorzystywane materiały na budowie są zgodne z planem. Nadzoruje on również dokumentację. Mediana zarobków inspektora wynosi około 6000 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku architektura w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Politechnika Gdańska

Architektura będąca ofertą Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej realizowana jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to czteroletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera architekta, a następnie są to półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra inżyniera architekta.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne)

 

Jeśli masz talent artystyczny, a także interesuje cię historia sztuki, sztuka oraz sama powszechna historia to kierunek studiów Architektura może być dla ciebie świetną opcją. Swoje zdolności manualne będziesz mieć okazję sprawdzić w czasie egzaminu wstępnego.

Studiując Architekturę, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu historii architektury oraz historii sztuki, co przygotuje cię do pracy nad starszymi budynkami oraz pomieszczeniami. Poznasz również architekturę współczesną oraz zasady projektowania różnych nowoczesnych budynków, a także tych stylizowanych. Co najważniejsze w czasie zajęć będziesz ćwiczyć rysunek odręczny, a także logiczne myślenie, są to jedne z najważniejszych umiejętności w pracy architekta.

Program studiów na kierunku Architektura przewiduje m.in. takie przedmioty jak: materiałoznawstwo, zarządzanie projektami, architektura bioklimatyczna, rysunek odręczny, język obcy oraz historia architektury. Dodatkowo studenci są zobowiązani do podjęcia dwutygodniowych praktyk.

Po uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w administracji, biurach architektonicznych, przedsiębiorstwach budowlanych, agencjach nieruchomości, a także mogą otworzyć własną działalność gospodarczą. Najczęściej podejmowanymi zawodami są np. projektant, architekt oraz inspektor.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Sopocka Szkoła Wyższa

Kierunek studiów Architektura oferowany przez Sopocką Szkołę Wyższą realizowany jest w systemie dwustopniowym. Są to czteroletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem inżyniera architekta, a następnie to półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra inżyniera architekta.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (cena studiów za pierwszy rok wynosi 8400 zł)
 • niestacjonarne (cena studiów za pierwszy rok wynosi 8400 zł)

 

Kierunek studiów Architektura przeznaczony jest dla osób, które pasjonują się architekturą i jej historią, a także mają talent plastyczny – architektura jest również po części kierunkiem artystycznym. Kandydaci poza złożeniem dokumentów świadczących o wynikach matury, muszą nadesłać swoje portfolio, które również jest ocenianie.

Wybierając Architekturę, zdobędziesz wiedzę z zakresu architektury, rysunku, malarstwa, a także budownictwa, które również jest istotne na tym kierunku studiów. Będziesz rozwijać swoje umiejętności plastyczne, a także poszerzać wiedzę z zakresu historii architektury oraz teorii. Jest to niezwykle istotne, ponieważ architektura jako wytwór ludzkich rąk towarzyszy ludziom od tysięcy lat, a student powinien wiedzieć jak się rozwijała na przestrzeni lat i czym się charakteryzowała w poszczególnych epokach. Dodatkowo w czasie studiów dowiesz się, jak wygląda prawo budowlane i procesy inwestycyjne, które są nieodłączną pracą architekta.

Studenci będą musieli zmierzyć się m.in. z takimi przedmiotami jak: historia architektury, grafika, gospodarka przestrzenna czy projektowanie urbanistyczne. Program studiów przewiduje również naukę języka obcego oraz praktyki, które odbywa się w biurach architektonicznych.

Absolwenci Architektury mogą szukać pracy m.in. w pracowniach konserwacji zabytków, pracowniach planistycznych, biurach architektonicznych, a także w administracji samorządowej.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura w Trójmieście

Proces rekrutacji

Jeśli myślisz o studiowaniu architektury, warto wcześniej sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w kraju. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Rekrutacja przewiduje także egzaminy wstępne, które składają się zazwyczaj z części rysunkowej oraz testu sprawdzającego ogólne predyspozycje do zawodu architekta.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź na stronie wybranej uczelni, czy musisz przygotować portfolio z autorskimi pracami.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

architektura studia

studia architektoniczne w Trójmieście

studia architektoniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Trójmieście?

Studia to spełnienie marzeń, początek realizacji wielkiego planu, rozpoczęcie drogi do kariery zawodowej. Ale w którym mieście je podjąć? Gdzie się uczyć i gdzie będzie nam najlepiej? Takie i podobne pytania, kandydaci na studia zadają sobie niemal bez przerwy. Jakie ma kierunek Architektura w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Dominik, student drugiego roku Architektury w Trójmieście, mówi:

„Bycie architektem to było moje marzenie odkąd skończyłem czternaście lat. Pojechałem z rodzicami na wycieczkę do Gdańska i chodząc po mieście doznałem jakiegoś olśnienia. Pomyślałem, że jak zrobię maturę, to wrócę do tego miasta, aby rozpocząć studia architektoniczne. Udało się. Studiowanie Architektury w Gdańsku jest jak trenowanie jakiegoś sportu w najlepszej drużynie świata. To miasto inspiruje. Jest niesamowite.”

Kierunki architektura i budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)