Studia II stopnia magisterskie Trójmiasto

Studia II stopnia magisterskie Trójmiasto

Studia II stopnia magisterskie Trójmiasto

Studia magisterskie

w Trójmieście 2022

Odkryj studia II stopnia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz sprawdź gdzie możesz studiować

Studia II stopnia Gdańsk | Gdynia | Sopot (magisterskie)

Studia II stopnia w Trójmieście to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym,) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Kierunki studiów - Gdańsk | Gdynia | Sopot: znaleziono 130

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online II stopnia online
Amerykanistyka II stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archeologia II stopnia stacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura przestrzeni kulturowych II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, cybernetyka i robotyka II stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i systemy sterowania II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne
Biologia medyczna II stopnia stacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Biznes chemiczny II stopnia stacjonarne
Biznes i technologia ekologiczna II stopnia stacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia II stopnia stacjonarne
Chemia budowlana II stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka II stopnia stacjonarne
Etnologia II stopnia stacjonarne
Filologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna II stopnia stacjonarne
Filologia polska II stopnia stacjonarne
Filologia romańska i iberystyka II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska II stopnia stacjonarne
Filozofia II stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online II stopnia online
Finanse i rachunkowość acca II stopnia niestacjonarne
Fizyka II stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna II stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia II stopnia stacjonarne
Geografia fizyczna z geoinformacją II stopnia stacjonarne
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami gis II stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne
Grafika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia sztuki II stopnia stacjonarne
Informatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Instrumentalistyka II stopnia stacjonarne
Intermedia II stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie nośników energii II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria mechaniczno-medyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria morska i brzegowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa II stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki II stopnia stacjonarne
Korozja II stopnia stacjonarne
Kosmetologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka historyczna II stopnia stacjonarne
Kryminologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana II stopnia stacjonarne
Logistics - studia online II stopnia online
Logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Logistyka - studia online II stopnia online
Logopedia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Management - studia online II stopnia online
Matematyka II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe II stopnia stacjonarne
Mechatronika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika - studia wojskowe II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Modelowanie matematyczne i analiza danych II stopnia stacjonarne
Nanotechnologia II stopnia stacjonarne
Nanotechnology II stopnia stacjonarne
Nauki o jakości II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe II stopnia stacjonarne
Ocean engineering II stopnia stacjonarne
Oceanografia II stopnia stacjonarne
Oceanotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona środowiska II stopnia stacjonarne
Pedagogika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne
Politologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna II stopnia stacjonarne
Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny II stopnia stacjonarne
Quantum information technology II stopnia stacjonarne
Skandynawistyka II stopnia stacjonarne
Slawistyka II stopnia stacjonarne
Socjologia II stopnia stacjonarne
Sport II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżersko - prawne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna II stopnia stacjonarne
Technologie kosmiczne i satelitarne II stopnia stacjonarne
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia II stopnia niestacjonarne
Transport II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport i logistyka II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej II stopnia stacjonarne
Wokalistyka II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - studia online II stopnia online
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w sporcie II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne
Zdrowie środowiskowe i bhp II stopnia stacjonarne
Zielone technologie II stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Gdańska

Kierunki studiów: 41 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Kierunki studiów: 2 (I stopnia) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 32 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Gdański

Kierunki studiów: 83 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 107 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 105 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 105 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia II stopnia magisterskie w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni i Sopocie)

Studia magisterskie w Trójmieście będą idealnym wyborem dla absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, którym zależy na pogłębianiu swojej wiedzy i uzyskaniu wszechstronnego wykształcenia, dającego wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Nauka na studiach drugiego stopnia trwa od trzech do pięciu semestrów, czyli stosunkowo krócej niż w przypadku studiów licencjackich. Jednak w żaden sposób nie wpływa to na jakość kształcenia. Wręcz przeciwnie. Studenci, którzy zdecydują się na realizację studiów magisterskich mają szansę ugruntować i uzupełnić wiedzę uzyskaną podczas poprzednich etapów nauczania oraz zyskać cenne umiejętności praktyczne, niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej. Studia drugiego stopnia w Trójmieście mają bogatą ofertę kierunków z obszaru nauk administracyjnych, humanistycznych, filologicznych, informatycznych, artystycznych czy pedagogicznych, dzięki czemu każdy znajdzie najlepszą i najbardziej dopasowaną do swoich opcję kształcenia.

Aplikując na studia magisterskie, będziesz miał okazję uczęszczać na ciekawe i rozwijające zajęcia, wykłady czy warsztaty praktyczne. W siatce zajęć przewidziano także bloki specjalizacyjne, przedmioty fakultatywne, koła naukowe, wymiany studenckie czy praktyki, dzięki którym rozwiniesz swoje zainteresowania i zdobędziesz doświadczenie zawodowe.

Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą liczyć na wiele interesujących ofert zawodowych, a zdobyte przez nich wykształcenie będzie przepustką także do kariery międzynarodowej. Dyplom magistra umożliwi Ci kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich i tym samym rozpoczęcie kariery naukowej. Jeżeli więc jesteś osobą ambitną i konsekwentnie dążącą do konkretnego celu, to studia drugiego stopnia w Trójmieście powinny być twoim wyborem.

 

Komentarze (0)